خرید بک لینک
آموزشگاه کافی شاپ
آموزشگاه شیرینی پزی
آموزشگاه آشپزی در تهران
تور دبی
ویزای تایوان
خرید توتون توتون
ايران كالا
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :مدير
تاريخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۷:۴۴:۰۳

فيدر غذاخوري بيبي لند مدل 285 

قيمت محصول : 16900 تومان

برند : Baby Land

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.

 

 

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.

 

 

موضوع:
برچسب‌ها: فيدر غذاخوري، بيبي لند، مدل 285،

نويسنده :مدير
تاريخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۷:۳۷:۲۵

 

مباني حقوق و قانون اساسي

نخستين پرسشي كه درباره حقوق مطرح مي شود، بحث تعريف و ماهيت آن است البته تمهيد چنين تعريفي به آساني ميسر نيست تمايل به سوي عدالت و نظم را بايد در تعريف حقوق لحاظ كرد اين امر بايد تا جايي باشد تا راهي براي بي عدالتي و هرج و مرج باقي نماند


مشخصات فايل

تعداد صفحات 316
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي docx
دسته بندي فقه و حقوق اسلامي


توضيحات كامل

مباني حقوق و قانون اساسي

 

نخستين پرسشي كه درباره حقوق مطرح مي شود، بحث تعريف و ماهيت آن است. البته تمهيد چنين تعريفي به آساني ميسر نيست. تمايل به سوي عدالت و نظم را بايد در تعريف حقوق لحاظ كرد. اين امر بايد تا جايي باشد تا راهي براي بي عدالتي و هرج و مرج باقي نماند.

حقوق پيوسته در راه عدالت گام بر مي دارد. و ناچار است كه همواره نظم مطلوب را بيابد و هر چه بيشتر با  عدالت و نظم جامعه همگام وهمسو باشد. از سويي ديگر وظيفه دانش حقوق حفاظت و حراست از پايه هاي تمدن و اصول حقوقي مورد احترام است. قانونگذار نيز اين وظيفه را احساس مي كند و در راستاي آن گام مي نهد.

با اين حال، سؤالي كه در ذهن ايجاد مي شود، اين است كه چرا بايد از حقوق اطاعت كرد؟ نيروي الزام آور حقوق از كجا سرچشمه مي گيرد و يا اينكه هدف از وضع چنين نيروي الزام آوري چيست؟ و چرا انسان در جامعه احتياج به قانون دارد؟

پاسخ به اين گونه پرسشها است كه به شناخت ماهيت حقوق و هدف آن منتهي مي شود. به عبارتي بهتر، شناخت هيچ ماهيتي جز از راه پي بردن به هدف آن ممكن نيست.

بنابراين، فصل اول از بخش حاضر را به اراﺋه تعاريفي از حقوق اختصاص داده و در فصل دوم از اهداف وضع قواعد حقوقي و اهميت آن در ايجاد قواعد حقوق سخن مي گوييم.

فهرست

عنوان                                                                                                                                                               صفحه

بخش اول : تعريف حقوق و هدف وضع قواعد حقوقي .......................................................

مقدمه ..................................................................................................................................................................... 1

فصل اول : تعريف حقوق ....................................................................................................................................... 2

فصل دوم : هدف وضع قواعد حقوقي .................................................................................................................... 5

طرح بحث : اهميت هدف حقوق در ايجاد قواعد آن ............................................................................................. 5

مبحث اول : نظريه حقوق فردي يا اصالت فرد ......................................................................................................... 6

مبحث دوم : نظريه حقوق اجتماعي و فردي ............................................................................................................ 17

 

بخش دوم : تعريف قواعد حقوقي و ويژگي هاي آن ......................................................... 27

مقدمه ..................................................................................................................................................................... 29

فصل اول : تعريف قاعده ي حقوقي........................................................................................................................ 30

فصل دوم : مشخصات قاعده ي حقوقي.................................................................................................................. 32

مبحث اول : الزامي بودن حقوق ............................................................................................................................. 33

مبحث دوم : حقوق و ضمانت اجرا ......................................................................................................................... 34

مبحث سوم: كلي و دائمي بودن حقوق ................................................................................................................... 35

مبحث چهارم : اجتماعي بودن حقوق...................................................................................................................... 36

 

بخش سوم : رابطه حقوق با اخلاق و رابطه حقوق و مذهب.................................................. 37

مقدمه...................................................................................................................................................................... 38

فصل اول : حقوق و اخلاق ..................................................................................................................................... 40

مبحث اول :مفهوم اخلاق ....................................................................................................................................... 40

مبحث دوم :نقد اخلاق اجتماعي ............................................................................................................................. 42

مبحث سوم :اخلاق والاي اجتماعي ........................................................................................................................ 45

مبحث چهارم : سير تاريخي روابط اخلاق و حقوق ................................................................................................. 46

مبحث پنجم :جدال بر سر اتحاد و تغاير حقوق و اخلاق ........................................................................................... 49

فصل دوم : تفاوت حقوق و اخلاق .......................................................................................................................... 52

مبحث اول :طرح مسأله ........................................................................................................................................... 52

مبحث دوم :مبنا و منشأ............................................................................................................................................. 53

مبحث سوم :موضوع و قلمرو ................................................................................................................................. 55

مبحث چهارم :طبيعت تكاليف ................................................................................................................................ 60

مبحث پنجم :هدف.................................................................................................................................................. 62

مبحث ششم: ضمانت اجرا....................................................................................................................................... 64

فصل  سوم :رابطه ي حقوق و اخلاق ....................................................................................................................... 66

مبحث اول : دلايل و چگونگي نفوذ اخلاق در حقوق ............................................................................................. 66

مبحث دوم :قواعد اخلاق در حقوق كنوني ............................................................................................................. 68

مبحث سوم : خانواده .............................................................................................................................................. 69

مبحث چهارم : امور مالي و تعهدات ....................................................................................................................... 70

مبحث پنجم : حقوق كيفري .................................................................................................................................... 71

فصل چهارم :حقوق و مذهب ................................................................................................................................. 72

مبحث اول : اخلاق و مذهب .................................................................................................................................. 72

مبحث دوم : تاريخ رابطه ي مذهب و حقوق ........................................................................................................... 73

مبحث سوم : آغاز قانونگذاري و جدايي حقوق از مذهب ...................................................................................... 75

مبحث چهارم ك اهميت نيروهاي مذهبي .............................................................................................................. 77

مبحث پنجم : اثر مذهب در رابطه حقوقي ............................................................................................................... 79

 

بخش چهارم : شاخه هاي علم حقوق ................................................................................ 81

مقدمه...................................................................................................................................................................... 82

فصل اول : حقوق ملي يا داخلي.............................................................................................................................. 83

فصل دوم: حقوق خارجي (بين الملل)..................................................................................................................... 84

مبحث اول : حقوق بين الملل عمومي...................................................................................................................... 84

مبحث دوم : حقوق بين الملل خصوصي.................................................................................................................. 86

مبحث سوم : حقوق جزاي  بين الملل....................................................................................................................... 88

 

بخش پنجم : شاخه هاي حقوق ملي يا داخلي..................................................................... 90

مقدمه...................................................................................................................................................................... 91

فصل اول : تمايز حقوق عمومي و حقوق خصوصي................................................................................................. 92

مبحث اول : مفهوم.................................................................................................................................................. 92

مبحث دوم : معاير  تميز........................................................................................................................................... 93

مبحث سوم : حقوق عمومي و اعمال حق حاكميت................................................................................................. 99

مبحث چهارم : نقد تقسيم بندي................................................................................................................................ 100

مبحث پنجم : خطر انحلال تقسيم............................................................................................................................. 103

مبحث ششم : نفوذ متقابل حقوق عمومي و خصوصي در يك ديگر........................................................................ 105

فصل دوم : شعبه هاي حقوق خصوصي و عمومي.................................................................................................... 106

مبحث اول : حقوق خصوصي ................................................................................................................................. 107

مبحث دوم : حقوق عمومي..................................................................................................................................... 114

 

 

 

بخش ششم : منابع حقوق................................................................................................. 121

مقدمه...................................................................................................................................................................... 122

فصل اول : قانون..................................................................................................................................................... 123

مبحث اول : طبقه بندي قوانين.................................................................................................................................. 124

مبحث دوم : وضع قانون.......................................................................................................................................... 130

مبحث سوم : قدرت و اعتبار قانون........................................................................................................................... 137

مبحث چهارم : نسخ قانون....................................................................................................................................... 145

فصل دوم : عرف..................................................................................................................................................... 147

مبحث اول : مفهوم و اركان عرف........................................................................................................................... 147

مبحث دوم : نقش و جايگاه عرف در حقوق كنوني................................................................................................. 149

فصل سوم : رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي........................................................................................................ 152

مبحث اول : رويه قضايي......................................................................................................................................... 153

مبحث دوم : انديشه هاي حقوقي............................................................................................................................. 159

مبحث سوم : تفسير قواعد حقوقي............................................................................................................................ 161

 

بخش هفتم : قانون اساسي............................................................................................... 166

مقدمه...................................................................................................................................................................... 167

فصل اول : مبناي حقوق........................................................................................................................................... 168

فصل دوم : حقوق و دولت ..................................................................................................................................... 169

مبحث اول : معني عام و خاص دولت ..................................................................................................................... 169

مبحث دوم : شخصيت حقوقي دولت...................................................................................................................... 170

فصل سوم : حاكميت دولت.................................................................................................................................... 171

فصل چهارم : حاكميت در جمهوري اسلامي ايران................................................................................................. 176

مبحث اول : ماهيت حاكميت.................................................................................................................................. 177

مبحث دوم : شكل حكومت.................................................................................................................................... 182

مبحث سوم : روابط قواي سه گانه و حدود استقلال آنها.......................................................................................... 186

فصل پنجم : مواد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با حقوق ملت..................................................... 193

 

بخش هشتم : اختيارات رهبري......................................................................................... 199

مقدمه ..................................................................................................................................................................... 200

فصل اول : ولايت مطلقه فقيه................................................................................................................................... 201

مبحث اول : ديدگاه هاي فقهي مربوط به قلمرو ولايت فقيه..................................................................................... 201

مبحث دوم : طرح ولايت مطلقه در نظام جمهوري اسلامي ايران.............................................................................. 206

مبحث سوم : بررسي حقوقي ولايت مطلقه فقيه........................................................................................................ 210

مبحث چهارم : استنباط حقوقي از فتواي امام خميني (ره) نسبت به ولايت فقيه........................................................ 212

فصل دوم : وظايف و اختيارات رهبري در اداره عاليه كشور.................................................................................... 218

مبحث اول : در سياست هاي كلي نظام.................................................................................................................... 218

مبحث دوم : فرمان همه پرسي ................................................................................................................................ 223

مبحث سوم : نظارت بر صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران................................................................................. 224

مبحث چهارم : حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه........................................................................................ 225

مبحث پنجم : حل معضلات نظام از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام................................................................. 226

فصل سوم: وظايف و اختيارات رهبري در قواي سه گانه ......................................................................................... 226

مبحث اول: رهبري در قوه مقننه .............................................................................................................................. 226

مبحث دوم: رهبري در قوة مجريه ........................................................................................................................... 227

مبحث سوم: رهبري در قوة قضائيه .......................................................................................................................... 235

منابع

ضميمه

قانون اساسي


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

موضوع:
برچسب‌ها: مباني حقوق و قانون اساسي،

نويسنده :مدير
تاريخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۷:۳۰:۲۲

گجت تست سلامت آب سفري شياومي مدل Mi TDS 

قيمت محصول : 124000 تومان

برند : Xiaomi

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.


گجت تست سلامت آب سفري شياومي مدل Mi TDS

 

 

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.


تصاوير بيشتر
گجت تست سلامت آب سفري شياومي مدل Mi TDS
گجت تست سلامت آب سفري شياومي مدل Mi TDS

 

 
[google]
موضوع:
برچسب‌ها: گجت تست سلامت آب، سفري، شياومي، مدل Mi TDS،

نويسنده :مدير
تاريخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۷:۲۳:۲۶

 

مقايسه ميزان افسردگي درزنان شاغل و غير شاغل در شهرستان بجنورد

افسردگي پاسخ طبيعي فرد به فشارهاي زندگي است در اين اختلال فرد داراي حالات غمگيني گرفتگي و بي حوصلگي است خصوصيات اصلي حالات افسردگي كاهش عميق ميل به فعاليتهاي لذتبخش روزمره مثل معاشرت تفريح ورزش و تغذيه است افسردگي تنها برنامه ناهنجاري تلقي مي شود كه با واقعه ايجاد كننده آن متناسب نباشد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 80
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي روان شناسي


توضيحات كامل

مقايسه ميزان افسردگي درزنان شاغل و غير شاغل در شهرستان بجنورد

 

افسردگي پاسخ طبيعي فرد به فشارهاي زندگي است. در اين اختلال فرد داراي حالات غمگيني گرفتگي و بي حوصلگي است خصوصيات اصلي حالات افسردگي كاهش عميق ميل به فعاليتهاي لذتبخش روزمره مثل معاشرت تفريح ورزش و تغذيه است افسردگي تنها برنامه ناهنجاري تلقي مي شود كه با واقعه ايجاد كننده آن متناسب نباشد.

امروزه متاسفانه بيماري افسردگي يكي از بيماريهاي رايج در ميان اقشار مختلف مردم است. در بيماري افسردگي واكنش ها غيرطبيعي هستند يعني انسان در برابر ناملايمات و شكست ها بيش از حد افسرده مي شود.

علل ابتلا به اين بيماري ارث، تغييرات شيميايي، از دست دادن والدين در كودكي و حوادث ناخوشايند زندگي و بيماريهاي جسمي مختلف و استفاده از داروها مي تواند باشد. مطالعات ثابت كرده است كه اگر كسي در دوران رشد مصيبت و غم بزرگي مثل مرگ يكي از والدين يا فرد مهمي از خانواده ديده باشد نسبت به افسردگي حساسيت بيشتري دارد. افسردگي از شايعترين مشكلات رواني افراد است بطوري كه حدس زده مي شود 75% افرادي كه در موسسات درماني بستري مي شوند دچار افسردگي هستند.

ميزان افسردگي در ميان زنان افزايش چشمگيري پيدا كرده است بطوري كه در برخي پژوهشهاي به عمل آمده افسردگي در زنان 3 الي 4 برابر بيشتر از مردان است در اين ميان زنان خانه دار بيشترين ميزان افسردگي را به خود اختصاص داده اند.

مجموعه مورد بحث بررسي ميزان افسردگي بين زنان شاغل در اداره آموزش و پرورش كه 383 نفر از معلمين را در مقطع راهنمايي تشكيل مي دهد و زنان غيرشاغل را در نظر مي گيرد. فرضيه مورد پژوهش مربوط مي شود به بررسي ميزان افسردگي در بين اين دو گروه بدان معني كه بين ميزان افسردگي زنان شاغل و غيرشاغل تفاوت معنا داري وجود دارد. جامعه آماري اين پژوهش را 383 نفر از معلمين زن در مقطع راهنمايي تشكيل مي دهد و نمونه آماري متشكل از 60 نفر مي باشد كه بصورت تصادفي انتخاب شده اند ابزار جمع آوري اطلاعات استفاده از پژسشنامه افسردگي بك (BDI) مي باشد و روش آماري مورد استفاده آمار توصيفي محاسبه تجزيه و تحليل داده ها و آمار استنباطي جهت آزمون فرضيه و مشخص كردن ارتباط معنادار بين متغيرها مي باشد و در نهايت نتايج بدست آمده در اين پژوهش تفاوت معنا دار بين ميزان افسردگي در دو گروه از زنان شاغل و غيرشاغل را نشان مي دهد.               

 فهرست مطالب:

عنوان

صفحه

تقدير و تشكر

الف

قدرداني

ب

چكيده

1

فصل اول: «كليات تحقيق»

3

مقدمه

4

بيان مساله

7

اهميت تحقيق

10

اهداف تحقيق

13

فرضيه تحقيق

14

تعاريف عملياتي

14

 

فصل دوم: «پيشينه تحقيق»

 

15

تاريخچه افسردگي

16

تعريف افسردگي

17

نشانه هاي افسردگي

18

شخصيت افسردگي

20

محيطهاي افسردگي زا

23

علل افسردگي

25

به چه دليل احتمال ابتلا زنان به افسردگي بيشتر از مردان است

29

طبقه بندي افسردگي رواني

30

انواع افسردگي

32

انواع نظريه درباره افسردگي

35

آشنايي با داروهاي ضد افسردگي

39

درمان افسردگي

42

فصل سوم:«روش اجراي تحقيق»

46

مقدمه

47

روش تحقيق

48

طرح تحقيق

49

جامعه آماري

50

نمونه و روش نمونه گيري

51

ابزار اندازه گيري

52

روش جمع آوري اطلاعات

53

روشهاي آماري

53

فصل چهارم:«تجزيه و تحليل آماري»

54

مقدمه

55

آزمون فرضيه

56

جداول و نمودارها

57

فصل پنجم:«خلاصه بحث و نتيجه گيري»

60

ارائه يك خلاصه كوتاه از فصل هاي گذشته

61

بحث در زمينه يافته ها (اهميت، تفسير نتيجه گيري)

63

نتيجه

پيشنهاداتي براي مقابله با افسردگي

64

        66

پيشنهادات تحقيق

68

محدوديتهاي تحقيق

69

منابع و ماخذ

70

ضمائم

71

فهرست جداول

عنوان

صفحه

جدول الف مقايسه ميانگين انحراف استاندارد و t محاسبه شده

جدول شماره (1) توزيع فرماني ميزان افسردگي افراد نمونه بر اساس شاغل بودن

56

   57

جدول شماره (2) توزيع فراواني ميزان افسردگي افراد نمونه بر اساس غيرشاغل بودن

58

جدول شماره (3) توزيع فراواني ميزان افسردگي افراد نمونه بر اساس وضعيت شغلي

59

 

 فهرست نموداري

عنوان

صفحه

نمودار شماره (1): درصد ميزان افسردگي شاغلين

57

نمودار شماره (2): درصد ميزان افسردگي غيرشاغلين

58

نمودار شماره (3): ميزان افسردگي شاغلين و غيرشاغلين

59


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

موضوع:
برچسب‌ها: ميزان افسردگي، زنان شاغل، غير شاغل،

نويسنده :مدير
تاريخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۷:۱۶:۴۳

بازي فكري باراحا مدل UNO 

قيمت محصول : 39000 تومان

برند : Baraha

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.

 

 

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.

 

 

موضوع:
برچسب‌ها: بازي فكري باراحا، مدل UNO،

نويسنده :مدير
تاريخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۷:۱۱:۰۸

 

پاورپوينت معماري بومي ايران

پاورپوينت معماري بومي ايران تعداد 30 اسلايد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 30
حجم 8668 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي ppt
دسته بندي معماري


توضيحات كامل

پاورپوينت معماري بومي ايران

 

فرمت فايل: ppt

تعداد اسلايد: 30

 

انسان همواره در طول تاريخ سعي مي نمايد به منظور ايجاد سرپناهي امن براي سكونت، آن را با محيط پيرامون خود هماهنگ سازد تا بتواند شرايط مناسبي براي ادامۀ حيات خويش ايجاد

كند و درحقيقت شر ايط جغرافيا يي، اقليمي نيز در شكل گيري اين فضاي زيست، دخالت مستقيمي دارد. در ايران به علت دارا بودن ، چهار اقليم متفاوت گرم ومرطوب، گرم و خشك، معتدل و

مرطوب و سرد، معماري هاي متفاوتي (به ويژه در طراحي مسكن بومي ) هماهنگ با اقليم بوجود آمده كه در چنين فضاهاي ساخته شده اي، به كارگيري مصالح بومي كه كمترين تأثير نامطلوب

برمحيط را دارند و همچنين كاهش ميزان انرژي مصرفي با استفاده از مصالح محلي، موجب پايداري محيط زيست و افزايش دوام بناها گرديده اند

فهرست مطالب

معماري منطقۀ معتدل و مرطوب

اقليم گيلان

ويژگيهاي معماري بومي روستايي گيلان

معماري بومي اقليم معتدل و مرطوب

معماري منطقۀ گرم و خشك

اقليم يزد

ويژگيهاي معماري بومي يزد

معماري بومي اقليم گرم وخشك

ويژگيهاي معماري جديد يزد

معماري منطقۀ سرد

اقليم تبريز

ويژگيهاي معماري بومي تبريز

معماري بومي اقليم سرد

معماري منطقۀ گرم و مرطوب

اقليم بندرعباس

ويژگيهاي معماري جديد بندرعباس

علايم ونشانه هاي بررسي اقليم گرم و مرطوب

نتيجه


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

موضوع:
برچسب‌ها: پاورپوينت، معماري بومي ايران،

نويسنده :مدير
تاريخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۷:۰۴:۵۱

يخ خشك مدل كتابي Roche 

قيمت محصول : 11900 تومان

برند : Miscellaneous

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.


يخ خشك مدل كتابي Roche

 

 

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.


تصاوير بيشتر

 

 
[google]
موضوع:
برچسب‌ها: يخ خشك، مدل كتابي، Roche،

نويسنده :مدير
تاريخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۶:۲۶:۰۵

 

بررسي ميزان آگاهي و استفاده مديران از سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در فرايند تصميم‌گيري در سازمان‌هاي دولتي

پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان آگاهي و استفاده مديران از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم‌گيري در سازمان‌هاي دولتي استان ايلام انجام گرفته است


مشخصات فايل

تعداد صفحات 154
حجم 1 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي docx
دسته بندي مديريت


توضيحات كامل

بررسي ميزان آگاهي و استفاده مديران از سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در فرايند تصميم‌گيري در سازمان‌هاي دولتي

 

پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان آگاهي و استفاده مديران از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم‌گيري در سازمان‌هاي دولتي استان ايلام انجام گرفته است. اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي- پيمايشي مي‌باشد. جامعه آماري پژوهش مديران و كارشناسان 83 سازمان دولتي استان ايلام بوده كه با روش نمونه‌گيري خوشه‌اي ابتدا 25 سازمان انتخاب گرديد و سپس اطلاعات مورد نياز پژوهش از كليه مديران عالي و مياني آن سازمان‌ها جمع‌آوري گرديد. در مجموع حجم نمونه آماري 205 نفر بود. براي اندازه‌گيري از مدل پذيرش فناوري تغيير يافته و تئوري عمل استدلالي استفاده شده است. براي جمع‌آوري داده‌ها از پرسشنامه و براي تجزيه و تحليل داده‌ها، از آمار توصيفي (جدول توزيع فراواني، درصد فراواني) و آمار استنباطي (آزمون كولموگروف- اسميرنف، آزمون t، آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن، آزمون رگرسيون چند گانه گام به گام) استفاده شده است. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد تفاوت معناداري بين دو گروه مديران زن و مرد در استفاده از سيستم اطلاعات مديريت وجود ندارد. همچنين بين گروه‌هاي با سطوح جايگاه سازماني متفاوت در استفاده از آن نيز تفاوتي مشاهده نشد. همچنين بين ميزان استفاده مديران از MIS بر اساس گروه‌هاي سني تفاوت وجود دارد به گونه‌اي كه مديران مسن‌تر كمتر از MIS استفاده مي‌كنند و بين ميزان استفاده از MIS بر اساس گروه‌هاي سابقه خدمت تفاوت وجود دارد. تحليل رگرسيوني گام به گام حاكي از اين است كه شش عامل حمايت سازماني، حمايت مالي، كاربرد اينترنت، حمايت مدير ارشد، در دسترس بودن و اعتقاد به اثربخشي به عنوان مهمترين عوامل موثر بر بكارگيري MIS مي‌توانند يك مدل قابل اتكا براي برآورد ميزان كاربرد MIS ارائه نمايند.

واژگان كليدي: سيستم اطلاعات مديريت، MIS، سازمان‌هاي دولتي

 

فهرست مطالب

 

  

   

 فصل اول: كليات پژوهش

1- 1 مقدمه. 2

2-1 بيان مساله. 3

3-1  اهميت و ضرورت تحقيق.. 5

4-1 اهداف تحقيق.. 6

6-1 فرضيه هاي تحقيق.. 7

1-6-1  فرضيه اصلي اول.. 7

2-6-1  فرضيه اصلي دوم. 8

7-1 تعريف نظري واژه ها و متغيرهاي پژوهش.... 9

8-1 تعريف عملياتي متغيرها 10

فصل دوم: مباني نظري پژوهش

1-2 مقدمه. 13

2-2 طبقه‌بندي مديران در سازمان‌ها 13

3-2 سطوح مختلف تصميم‌گيرندگان مديريتي.. 13

4-2 ديدگاه‌هاي مطروحه در خصوص مديران.. 14

5-2 معيار تعريف اطلاعات خوب براي مديران.. 14

6-2 نقش‌هاي مديريتي و سيستم‌هاي اطلاعات حمايتي.. 14

7-2 مديران، تصميم‌گيري و سيستم‌هاي اطلاعاتي.. 16

8-2 مدل فردي تصميم‌گيري و سيستم‌هاي اطلاعاتي.. 17

9-2 تصميم گيري در سازمانها 17

1-9-2 شرايط تصميم مديران.. 17

2-9-2 تئوري هاي تصميم گيري.. 17

3-9-2 تئوري كلاسيك تصميم گيري.. 18

4-9-2 تئوري رفتاري تصميم گيري.. 18

5-9-2 بصيرت ، قضاوت و پايبندي به عمل گذشته. 18

6-9-2 يابندگي قضاوتي.. 19

7-9-2 قاطعيت در تصميم گيري.. 19

8-9-2 استراتژي درگير كردن ديگران در تصميم گيري.. 19

1-8-9-2 تصميمات فردي ، تصميمات مشورتي و تصميمات گروهي.. 19

2-8-9-2 مديريت در قرن 21 جايگاه خاصي براي دو سياست كلان قائل است : 19

10-2 انواع اطلاعات... 20

1-10-2  طبقه‌بندي اطلاعات از نظر كاربرد. 20

2-10-2  طبقه‌بندي اطلاعات از نظر سطوح سازماني.. 21

11-2 نقش استراتژيك اطلاعات... 22

1-11-2 سيستمها 23

2-11-2 روش سيستم ها و ديدگاه سيستمي.. 23

3-11-2 چرخه حيات سيستم.. 23

4-11-2 اهميت اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي.. 24

5-11-2 سيستمهاي اطلاعاتي.. 24

12-2 كاربرد مديريت... 25

1-12-2 مشاركت بيشتر در تصميم گيري.. 25

2-12-2 افزايش سرعت در تصميم گيري.. 25

3-12-2 افزايش سرعت در شناسائي مسائل.. 25

13-2 طرح ريزي سازمان.. 25

1-13-2 كاهش ارتقاع هرم سازمان.. 26

2-13-2 تمركز يا عدم تمركز  بيشتر. 26

3-13-2 بهبود هماهنگي.. 26

4-13-2 شرح دقيق تري از وظايف... 26

5-13-2 افزايش كاركنان متخصص.... 27

14-2 سيستم هاي اطلاعاتي مديريت... 27

15-2 طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي.. 27

1-15-2 طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي از نظر ماهيت... 27

2-15-2 طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي از نظر ساختار 28

3-15-2 طبقه‌‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي از نظر كاربرد. 28

1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات پشتيبان مديريت... 29

1-1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات مديريتي.. 29

2-1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات توليد گزارش.... 29

3-1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات مديران ارشد. 30

4-1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات استراتژيك.... 30

5-1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات پشتيبان تصميم.. 30

6-1-3-15-2سيستم‌هاي پردازش تبادلات يا تراكنش‌ها 32

2-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات پشتيبان عمليات... 32

1-2-3-15-2سيستم‌هاي اطلاعات اداري.. 32

2-2-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات مديريت منابع انساني.. 33

3-2-3-15-2سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري.. 34

4-2-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات تجاري.. 35

5-2-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات توليد. 36

6-2-3-15-2سيستم اطلاعات جغرافيايي.. 36

7-2-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات اسنادي.. 37

3-3-15-2سيستمهاي كسب و كار الكترونيكي سازمان.. 37

1-3-3-15-2 برنامه‌ريزي منابع سازمان.. 37

2-3-3-15-2 مديريت ارتباط با مشتري.. 39

3-3-3-15-2 مديريت زنجيره تأمين.. 41

4-3-3-15-2 سيستم‌هاي همكاري سازمان.. 42

16-2پيشينة پژوهش.... 45

1-16-2 پژوهشات صورت گرفته در داخل كشور 45

2-16-2 پژوهشات صورت گرفته در خارج كشور 48

فصل سوم: روش شناسي پژوهش

1-3 مقدمه. 54

2-3 نوع و روش تحقيق.. 54

3-3 مباني تئوريك پژوهش.... 54

4-3 مدل مفهومي پژوهش.... 57

5-3 متغيرهاي پژوهش.... 58

1-5-3 متغير وابسته. 58

2-5-3 متغير مستقل.. 58

6-3 روش  و تكنيك جمع آوري اطلاعات... 58

1-6-3 مشخصات پرسشنامه. 58

7-3 روايي و پاياني ابزار 59

1-7-3 روايي / اعتبار 59

2-7-3 پايايي.. 59

8–3 جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گيري.. 61

9-3 قلمرو تحقيق.. 61

10-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات... 61

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

1-4 مقدمه. 64

2-4  بررسي  ويژگي هاي جمعيت شناختي.. 65

1-2-4  جنسيت... 65

2-2-4  سطح تحصيلات... 66

3-2-4  جايگاه سازماني.. 67

4-2-4  سن.. 68

5-2-4 سابقه خدمت... 69

3-4 بررسي شاخص هاي مربوط به متغيرهاي تحقيق.. 70

1-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه آشنايي.. 70

2-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه در دسترس بودن.. 71

3-3-4 بررسي شاخص هاي مولفه توانايي.. 72

4-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه كاربرد MIS.. 73

5-3-4 بررسي شاخص هاي مولفه آگاهي مدير. 74

6-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه حمايت مدير. 75

7-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه حمايت مالي.. 76

8-3-4بررسي شاخص هاي مولفه سازمان يادگيرنده 77

9-3-4بررسي شاخص هاي مولفه حمايت سازماني.. 78

10-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه شيوه تصميم گيري مديران.. 79

11-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه قصد كاربرد MIS.. 80

12-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه كاربرد كامپيوتر. 81

13-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه كاربرد اينترنت... 81

14-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه اعتقاد به اثربخشي.. 82

4-4  بررسي نرمال بودن متغيرها 83

5-4  نتايج آزمون t 84

1-5-4  آزمون t براي مقايسه ميزان كاربرد MIS در مديران.. 84

6-4مقايسه ميزان استفاده گروههاي مختلف مديران از MIS.. 88

8-4آزمون همبستگي اسپيرمن بين متغيرها 93

1-8-4 سن.. 93

2-8-4  سابقه خدمت... 93

3-8-4  در دسترس بودن.. 94

4-8-4  آگاهي مدير. 94

5-8-4  حمايت مدير. 95

6-8-4  حمايت مالي.. 95

7-8-4سازمان يادگيرنده 96

8-8-4  حمايت سازماني.. 96

9-8-4 شيوه تصميم گيري مديران.. 98

10-8-4  قصد كاربرد MIS.. 98

11-8-4  كاربرد كامپيوتر. 99

12-8-4  كاربرد اينترنت... 99

13-8-4  اعتقاد به اثربخشي.. 100

14-8-4آشنايي با MIS.. 100

15-8-4  توانايي.. 100

9-4آزمون تحليل رگرسيون.. 101

10-4 آزمون صحت مدل برازش شده.............................................................................................. 109

11-4 خلاصه آزمون فرضيه ها 112

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات پژوهش

1-5  مقدمه. 120

2-5  يافته هاي تحقيق.. 120

1-2-5 يافته ها حاصل از ويژگي هاي جمعيت شناختي.. 120

2-2-5 يافته هاي حاصل از بررسي شاخصهاي مربوط به متغيرهاي پژوهش.... 120

3-2-5  نتايج حاصل از تجزيه و تحليل فرضيات تحقيق.. 122

4-2-5  نتايج حاصل از تحليل رگرسيون.. 125

5-2-5  ساير نتايج تحقيق.. 125

3-5  پيشنهادات... 128

1-3-5  پيشنهادات كاربردي.. 128

2-3-5  پيشنهادات به محققين آتي.. 129

4-5  محدوديت هاي تحقيق.. 130

پيوست........................................................................................................................................................ 131

منابع فارسي: 137

منابع لاتين: 141

 فهرست جداول

 جدول(3-1). مؤلفه هاي ميزان آگاهي و كاربرد........................................................................................... 60

جدول (4-1). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس جنسيت........................................................... 65

جدول (4-2). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سطح تحصيلات............................................... 66

جدول (4-3). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس جايگاه سازماني............................................... 67

جدول (4-4). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سن.................................................................. 68

جدول (4-5). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سابقه خدمت................................................... 69

جدول (4-6).  توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه «آشنايي با MIS»...................................... 70

جدول (4-7).  توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه «در دسترس بودن MIS».......................... 71

جدول (4-8).  توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه «توانايي»...................................................... 72

جدول (4-9). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه « كاربرد MIS ».......................................... 73

جدول (4-10). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه « آگاهي مدير »......................................... 74

جدول(4-11). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه «حمايت مدير»............................................ 75

جدول(4-12). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه «  حمايت مالي  »....................................... 76

جدول(4-13). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه «سازمان يادگيرنده».................................... 77

جدول(4-14). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه «حمايت سازماني»...................................... 78

جدول(4-15). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه « شيوه تصميم گيري مديران ».................. 79

جدول(4-16). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه « قصد كاربرد MIS».................................. 80

جدول(4-17). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه « كاربرد كامپيوتر »..................................... 81

جدول(4-18). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه «كاربرد اينترنت»......................................... 82

جدول(4-19). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه « اعتقاد به اثربخشي».................................. 82

جدول(4-20). نتايج آزمون كولموگروف–اسميرنف براي بررسي پيش فرض نرمال بودن متغيرهاي مورد

 مطالعه.......................................................................................................................................................... 83

جدول (4-21).  نتايج آزمون t براي مقايسه ميزان كاربرد MIS در مديران............................................. 86

جدول(4-22).  نتايج آزمون t براي مقايسه ميزان استفاده از MIS براساس جنسيت............................... 88

جدول(4-23). تجزيه يك طرفه واريانس براي مقايسه ميزان «  آشنايي » براساس ميزان تحصيلات....... 88

جدول (4-24)آزمون LSD بر اساس مولفه آشنايي........... 89

جدول(4-25). تجزيه يك طرفه واريانس براي مقايسه ميزان «  توانايي » براساس ميزان تحصيلات........ 90

جدول(4-26). تجزيه يك طرفه واريانس براي مقايسه ميزان «  كاربرد MIS  » براساس ميزان تحصيلات    90

جدول(4-27). تجزيه يك طرفه واريانس براي مقايسه ميزان «  آشنايي » براساس جايگاه سازماني........ 91

جدول(4-28). تجزيه يك طرفه واريانس براي مقايسه ميزان «  توانايي » براساس جايگاه سازماني......... 91

جدول(4-29). تجزيه يك طرفه واريانس براي مقايسه ميزان «  كاربرد MIS » براساس جايگاه سازماني      92

جدول(4-30).  نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي ميزان آشنايي، توانايي و كاربرد MIS با متغيرهاي مورد مطالعه................. 97

جدول(4-31). نتايج تجزيه واريانس پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس

 متغيرهاي مورد مطالعه.................................................................... 101

جدول(4-32). ضرايب رگرسيوني پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه      102

جدول(4-33). نتايج تجزيه واريانس پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه   103     

جدول(4-34). ضرايب رگرسيوني پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه      104

جدول(4-35). نتايج تجزيه واريانس پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه   106     

جدول(4-36). ضرايب رگرسيوني پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه       107

جدول (4-37). نتايج حاصل از تجزيه و تحليل فرضيات تحقيق       118 

فهرست نمودار و شكل

نمودار (4-1). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس جنسيت............................................ 65

نمودار (4-2). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سطح تحصيلات............................. 66

نمودار (4-3). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس جايگاه سازماني............................... 67

نمودار (4-4). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سن.................................................... 68

نمودار (4-5). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سابقه خدمت.................................. 69

نمودار(4-6). نرماليته باقيمانده ها........................................................................................................... 110

شكل (2-1). ابزارهاي سيستم‌هاي همكاري سازمان......................................................................... 43

شكل (2-2). چارچوب نظري پژوهش.................................................................................................... 52

شكل (3-1). مدل پذيرش فناوري (TAM) ......... 56

شكل (3-2). تئوري عمل استدلالي 56

شكل (3-3). مدل مفهومي پژوهش............................................................................ 57

شكل (4-1). نتيجه مدل آزمايش شده پژوهش ......................................................... 111


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

نويسنده :مدير
تاريخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۶:۱۹:۴۱

سوت نجات مدل 03 

قيمت محصول : 6900 تومان

برند : Miscellaneous

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.


سوت نجات مدل 03

 

 

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.


تصاوير بيشتر

 

 
[google]
موضوع:
برچسب‌ها: سوت نجات، مدل 03،

نويسنده :مدير
تاريخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۶:۱۳:۵۳

 

پاورپوينت بررسي معماري ريچارد راجرز و رابرت ونچوري

پاورپوينت بررسي معماري ريچارد راجرز و رابرت ونچوري تعداد 35 اسلايد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 35
حجم 3768 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي ppt
دسته بندي معماري


توضيحات كامل

عنوان پاورپوينت: بررسي معماري ريچارد راجرز و رابرت ونچوري

فرمت فايل: ppt

تعداد اسلايد: 35

 

¯معمار انگليسي ¯مركز ژرژ پمپيدو ¯احياء ساحل جنوبي رودخانه تايمز

نظريات معماري-شهرسازي :

نظريات نو مدرن و فناوري برتر در دوره اول طراحي، انقطاع تاريخي و تقابل با محيط

üانسان محوري، سازگاري با محيط اطراف و ارتباط ميان مردم و فضا در دوره دوم طراحي 1990 üانعطاف پذيري فضا

فهرست مطالب

لرد ريچارد جورج راجرز

زمينه هاي فكري

فرودگاه باراخاس

ترمينال 4 فرودگاه باراخاس

فرودگاه جان اف . كندي نيويورك ( زيباترين فرودگاه جهان )

فرودگاه بين المللي پكن ( سومين فرودگاه زيباي جهان )

گنبد هزاره

Lloyds برج اداري

جايزه معماري پريتزكر

رابرت چارلز ونچوري جونيور

اولين ساختمان ساخته شده به سبك پست مدرن

نگارخانه ملي لندن

 


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ]