خرید بک لینک
آموزشگاه کافی شاپ
آموزشگاه شیرینی پزی
آموزشگاه آشپزی در تهران
تور دبی
ویزای تایوان
خرید توتون توتون
آبگرمكن‌هاي
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/11  ساعت: ۱۵


آناليز اگزرژي آبگرمكن‌هاي خورشيدي

آبگرمكنهاي خورشيدي پركاربردترين سيستمهاي حرارتي خورشيدي در جهانند اصلي‌ترين بخش آنها كلكتور خورشيدي است


مشخصات فايل

تعداد صفحات 106
حجم 3 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي مكانيك


توضيحات كامل

آناليز اگزرژي آبگرمكن‌هاي خورشيدي

 

آبگرمكنهاي خورشيدي پركاربردترين سيستمهاي حرارتي خورشيدي در جهانند. اصلي‌ترين بخش آنها كلكتور خورشيدي است كه انرژي تابشي خورشيد را جذب كرده و به سيال عامل انتقال مي‌دهد. استفاده از راندمان قانون اول ترموديناميك به عنوان يكي از مهمترين پارامترها جهت معرفي و مقايسه‌ي سيستمهاي حرارتي از جمله كلكتورهاي خورشيدي به طور متداول مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در حاليكه قانون اول ترموديناميك به تنهايي قادر به بيان عملكرد كمي و كيفي اين سيستمها نمي‌باشد. در اين تحقيق مدلي تئوري و جامع براي تحليل انرژي (قانون اول ترموديناميك) و اگزرژي (قانون دوم ترموديناميك) كلكتورهاي خورشيدي صفحه تخت و لوله‌اي خلاء با لوله حرارتي ارائه شده كه در آن تاثير مولفه‌هاي طراحي كلكتور روي عملكرد آن قابل بررسي است. پس از ارزيابي و تاييد اين مدل با استفاده از نتايج آزمايشات عملي به بررسي تاثير پارامترهاي طراحي مختلف روي راندمان انرژي و اگزرژي كلكتور پرداخته شده است.

 

فهرست:

 

چكيده. 1

مقدمه. 2

فصل اول: كليات... 4

1-1) هدف.. 4

1-2) پيشينه‌ي تحقيق.. 4

1-3) روش كار و تحقيق.. 10

فصل دوم: كلكتورهاي خورشيدي.. 12

2-1 ) كلكتور صفحه تخت... 12

2-1-1) ساختمان كلكتور صفحه تخت... 12

2-1-2) تاثير آب و هوا بر كلكتور صفحه تخت 15

2-2 ) كلكتورهاي لوله اي خلاء 15

2-2-1) انواع كلكتورهاي لوله اي خلاء 16

2-3 ) كلكتورهاي متمركز كننده. 19

2-3-1 ) اجزاي كلكتورهاي متمركز كننده 20

2-3-2 ) انواع كلكتورهاي متمركز كننده 20

فصل سوم : آبگرمكنهاي خورشيدي.. 24

3-1 ) اجزاي اصلي آبگرمكن هاي خورشيدي 25

3-1-1) كلكتور خورشيدي 25

3-1-2) مخزن ذخيره آب گرم.. 25

3-2-1 ) آبگرمكن خورشيدي ترموسيفوني 26

3-2-2) آبگرمكن هاي خورشيدي با سيستم هاي جابجايي اجباري 27

3-2-3) آبگرمكن هاي خورشيدي يكپارچه. 29

فصل چهارم : آناليز قانون دوم ترموديناميك... 31

4-1 ) انرژي و قانون اول تروديناميك... 31

4-2) قانون دوم ترموديناميك... 32

4-2-1) اگزرژي.. 33

4-2-2)اتلاف اگزرژي و توليد آنتروپي در فرايندهاي ترموديناميكي.. 38

فصل پنچم : آناليز انرژي و اگزرژي كلكتورهاي خورشيدي.. 41

5-1) كلكتور صفحه تخت... 41

5-1-1) آناليز انرژي.. 41

5-1-2) آناليز اگزرژي.. 44

5-2) كلكتور لوله‌اي خلاء با لوله حرارتي.. 47

5-2-1) تحليل حرارتي.. 47

5-2-2) راندمان انرژي.. 52

5-2-2) راندمان اگزرژي.. 52

فصل ششم : نتيجه‌گيري و پيشنهادات... 54

6-1) ارزيابي عملي روابط تئوري.. 54

6-1-1) كلكتور صفحه تختف... 55

6-1-2) كلكتور لوله‌اي خلاء با لوله حرارتي.. 61

6-2) بررسي تاثير تغيير پارامترهاي طراحي بر عملكرد كلكتورها. 66

6-2-1) كلكتور صفحه تخت... 66

6-2-2) كلكتور لوله‌اي خلاء با لوله حرارتي.. 75

6-3) جمع بندي و پيشنهادات... 77

منابع و ماخذ. 78

فهرست منابع لاتين.. 78

سايتهاي اطلاع رساني.. 80

چكيده انگليسي.. 81

صفحه عنوان انگليسي 82

 فهرست جدول‌ها

عنوان شماره صفحه

جدول 4-1) مقايسه بين انرژي و اگزرژي.. 34

جدول 6-1) مشخصات كلكتور صفحه تخت مورد استفاده جهت آزمايشات عملي.. 55

جدول 6-2) نتايج آزمايشات عملي كلكتور صفحه تخت... 56

جدول 6-3) مشخصات كلكتور لوله‌اي خلاء مورد استفاده در آزمايشگاه. 61

جدول 6-4) نتايج آزمايشات عملي و تئوري كلكتور لوله‌اي خلاء 62

 فهرست نمودار‌ها

عنوان شماره صفحه

نمودار 6-1) تغييرات راندمان انرژي كلكتور صفحه تخت بر حسب در دبيهاي مختلف.58

نمودار 6-2) تغييرات راندمان اگزرژي كلكتور صفحه تخت بر حسب در دبيهاي مختلف.60

نمودار 6-3) تغييرات راندمان انرژي كلكتور لوله‌اي خلاء بر حسب در دبيهاي مختلف.64

نمودار 6-4) تغييرات راندمان اگزرژي كلكتور لوله‌اي خلاء بر حسب در دبيهاي مختلف.65

نمودار 6-5) تغييرات دماي صفحه جاذب بر حسب تغييرات و دبي جريان.. 67

نمودار 6-6) تغييرات راندمان انرژي كلكتور صفحه تخت بر حسب و دبي جريان ورودي به كلكتور.68

نمودار 6-7) تغييرات راندمان اگزرژي كلكتور صفحه تخت بر حسب و دبي جريان ورودي به كلكتور.69

نمودار 6-8) تغييرات راندمان انرژي و اگزرژي كلكتور را بر حسب تغييرات قطر لوله‌هاي داخلي كلكتور.70

نمودار 6-9) تغييرات راندمان انرژي كلكتور بر حسب ضخامت عايق پشت كلكتور.71

نمودار 6-10) تغييرات راندمان اگزرژي كلكتور بر حسب ضخامت عايق پشت كلكتور.71

نمودار 6-12) تغييرات راندمان اگزرژي كلكتور بر حسب سرعت وزش باد.72

نمودار 6-13) تغييرات راندمان انرژي كلكتور بر حسب ، براي سه سيال عامل مختلف.73

نمودار 6-14) تغييرات راندمان اگزرژي كلكتور بر حسب ، براي سه سيال عامل مختلف.74

نمودار 6-15) تغييرات راندمان انرژي كلكتور لوله‌اي خلاء بر حسب و دبي جريان ورودي به كلكتور.75

نمودار 6-16) تغييرات راندمان اگزرژي كلكتور لوله‌اي خلاء بر حسب و دبي جريان ورودي به كلكتور.76

 فهرست شكل‌ها

عنوان شماره صفحه

شكل 2-1 ) كلكتور صفحه تخت 15

شكل 2-2) كلكتور لوله‌اي خلاء. 16

شكل 2-3 ) كلكتور لوله اي خلاء جريان مستقيم.. 17

شكل 2-5 ) كلكتور لوله اي خلاء با دو لوله‌ي شيشه‌اي.. 18

شكل 2-6) نماي شماتيك كلكتور لوله‌اي خلاء با لوله حرارتي.. 19

شكل 2-7) كلكتور سهموي خطي.. 21

شكل 2-8) كلكتور فرنل.. 22

شكل 3-1 ) ابگرمكن ترموسيفوني با كلكتور صفحه تخت... 26

شكل 3-2 ) آبگرمكن خورشيدي ترموسيفوني حلقه باز. 27

شكل 3-3) آبگرمكن خورشيدي با سيستم هاي جابجايي اجباري حلقه باز. 28

شكل 5-1) نماي شماتيك كلكتور صفحه تخت مورد بررسي.41

شكل 5-2) لوله حرارتي در حالت افقي.. 48

شكل 5-3) كلكتور لوله‌اي خلاء با لوله حرارتي مورد بررسي.. 49

شكل 5-4) مدل الكتريكي انتقال حرارت در كلكتور لوله خلاء با لوله حرارتي.49

شكل 6-1) تجهيزات مورد استفاده در آزمايشگاه انرژي خورشيدي.. 54


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

[ ]