خرید بک لینک
آموزشگاه کافی شاپ
آموزشگاه شیرینی پزی
آموزشگاه آشپزی در تهران
تور دبی
ویزای تایوان
خرید توتون توتون
خورشيدي
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/24  ساعت: ۱۲

 

فناوري نانو در فرايند تصفيه و نمك زدايي آب

پايان نامه مهندسي مكانيك


مشخصات فايل

تعداد صفحات 105
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي مكانيك


توضيحات كامل

در اين پروژه به بررسي انواع روش‌هاي شيرين‌سازي و نمك‌زدايي مي‌پردازيم و راه‌هاي نوين و جديد بالابردن كارايي اين دستگاه را بررسي مي‌كنيم. از ساليان گذشته تكنولوژي شيرين‌سازي آب دريا مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اما باتوجه به هزينه‌ بالاي اين فرايند و غير اقتصادي بودن آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است، اينك تلاش بر اين است كه با استفاده از نانوتكنولوژي و نانوفيلترينگ مصرف برق به ازاي توليد هر متر مكعب آب شيرين را كاهش دهيم و با بالا بردن راندمان، امكان استفاده گسترده از اين دستگاه را فراهم آوريم.

فهرست مطالب

چكيده......................................1

فصل اول : اهميت تصفيه آب و روش هاي

مقدمه .................................................2

1-1-اهميت تصفيه اب ...................................2

1-2- نا خالصي هاي اب ........................................4

1-3- ويژگي هاي اب اشاميدني ............................4

1-4- وضعيت ايران در شيرين سازي .................7

1-5- روش هاي تصفيه اب ...................11

1-5-1-روش شيميايي .........................11

1-5-2-روش بيولوژيك ...................11

1-5-3- روش مكانيكي ......................12

1-5-3-1-روش هاي حرارتي ................12

1-5-3-2-روش غشائي .....................16

1-5-4- روش هاي تركيبي ..........................19

فصل دوم : اسمز معكوس و الكترودياليز

2-1- اسمز معكوس .................................20

2-1-1-اساس كار اسمز معكوس ...................20

2-1-2-مقايسه اسمزمعكوس بافيلتراسيون معمولي ........................24

2-1-3-انتخاب غشاء ...................................24

2-1-4- فرآيندها در روش اسمز معكوس ................26

2-1-4-1- پيش تصفيه.....................................26

2-1-4-2-تنظيم فشار ..................................26

2-1-4-3-جداسازي غشائي ............................26

2-1-4-4-پس تصفيه .........................................27

2-1-5-راه اندازي و نگهداري ...................................27

2-1-6-پيچيدگي دستگاه ..........................................28

2-1-7-هزينه ها .................................28

2-1-8-سودمندي فن اوري ..........................29

2-1-9-روش هاي بهبودبخشيدن عملكردغشاها.....................29

2-1-10-موارد كاربرد اسمز معكوس ..............................30

2-1-10-1-استفاده ازROدرتوليدآب دياليز ................................30

2-1-10-2- شيرين سازي آب درياجهت شرب ..................................30

2-1-10-3- بهبودكيفيت آب خام صنعتي ...................................32

2-1-11- مزايا ......................................................................32

2-1-12معايب ..............................................33

2-2-الكترودياليز..................................................34

2-2-1-پارامترهاي مهم درالكترودياليز ...............................35

2-2-2-كاربردها و محدوديت الكترودياليز ...............................36

فصل سوم : مقايسه روش هاي مختلف با هم

3-1- مقايسه روش هاي فراوري اب .......................................37

3-2- مقايسه روش هاي حرارتي و غشائي ......................................37

3-3- مقايسه سيستم هاي الكترودياليز و اسمزمعكوس ............................40

3-4- تفاوت هاي بنيادين ....................................40

3-4-1-پيش تصفيه اب ..................................................41

3-4-2-دورهاي تعويض غشاها ....................................43

3-4-3-مصرف برق (انرژي) ................................. 43

3-4-4- نتيجه ...............................................................44

3-5-ارزيابي اقتصادي توليداب شيرين توسط روش هاي مختلف ....................44

3-6- نتيجه گيري نهايي و پيشنهادات ....................... 52

فصل چهارم : بررسي روش هاي جديد تصفيه آب

4-1- روش هاي جديد بكاررفته در اب شيرين كن ها ...........................54

4-2- روش هاي گرداوري انرژي خورشيد ......................................55

4-2-1- توليد الكتريسيته .......................................55

4-2-2- توليد حرارت ....................................................55

4-2-2-1- استخر خورشيدي ..........................................55

4-2-2-2- كلكتور خورشيدي از نوع صفحه تخت ...................................56

4-2-2-3- كلكتور خورشيدي با لوله خلاء شده .................................57

4-2-2-4- كلكتورهاي گرم كن هوا ........................................................57

4-2-2-5- كلكتورهاي متمركز كننده سهموي خطي ...........................................57

4-3- تكنولوژي شيرين كردن اب بااستفاده ازانرژي خورشيدي.....................................58

4-3-1- حوضچه هاي تقطير خورشيدي .....................................................58

4-3-2- روش رطوبت زني و رطوبت زدايي هوا HD ..............................58

4-4- انتخاب و طراحي يك سيستم نمونه .........................................59

4-5- انواع روش هاي ممكن براي افزايش قابليت جذب رطوبت هوا در سيستمHD................60

4-6- اب شيرين كن هاي زيستي .................................60

4-6-1- انرژي زيستي ............................................. 61

4-8- انرژي در شيرين سازي اب ................................... 62

فصل پنجم : فناوري نانو در تصفيه

5-1- نانو تكنولوژي .....................................................66

5-2- شيرين سازي اب توسط نانو غشاء .....................................67

5-3- تصفيه اب به كمك نانو ذرات ..........................................68

5-4- تصفيه پساب هاي صنعتي .............................................69

5-5- تصفيه فاضلاب ها ..........................................................69

5-6- جيوه زدايي از اب .............................................................70

فصل ششم : فيلترها

6-1- فيلتراسيون ....................................................72

6-2- انواع فيلترها ..................................................................75

6-2-1-ويژگي هاي فيلترهاي فشاري ......................................75

6-2-2- ويژگي هاي فيلترهاي ثقلي ........................................76

6-3- علل عملكرد نا مطلوب فيلتر .........................................76

6-4- ميكروفيلترينگ .............................................................77

6-4-1-كاربرد ميكروفيلتراسيون درازبين بردن رنگ وكدورت..............................77

6-4-2-حذف الودگي ميكروني بااستفاده ازميكروفيلتر........................80

6-4-3-مقايسه ميكروفيلتراسيون با روشهاي ديگر .............................80

6-5- اولترافيلترينگ UF............................................................81

6-5-1-كاربرد اولترافيلتر در تصفيه ابهاي زيرزميني و رودخانه ها ............82

6-5-2- اولترافيلتراسيون به عنوان پيش تصفيه .................................83

6-5-3-حذف مواد الي و رنگ با غشاهاي اولترافيلتر .......................83

6-6- مقايسه اولترافيلتراسيون با ساير روش ها ...................................84

6-6-1-جداسازي ميكروب ها با ميكروفيلتراسيون و اولترافيلتراسيون ........................84

6-6-2-مقايسه اولترافيلتراسيون باروش هاي رقيب..........................85

6-7- نانو فيلترينگ ...................................................85

6-7-1-حذف سختي اب با استفاده از نانوفيلتراسيون....................................86

6-8- كنترل دبي عبوري از نانو تيوب ها ..........................................87

منابع و مآخذ .............................................................89

 فهرست اشكال

شكل (2-1) اساس كار اسمز معكوس ............................................21

شكل (2-2) جريان اسمزي ....................................................21

شكل (2-3) فشار اسمزي ........................................................ 22

 فهرست نمودارها

 

نمودار(1-1)ظرفيت توليد آب نمك‌زدايي شده در كشور ..........................9

نمودار(1-2) روش‌هاي تصفيه آب ...................11

  فهرست جداول

جدول(1-1)مشخصات فيزيكي آب آشاميدني ...........................................5

جدول (1-2) حدود مجاز مواد شيميايي سمي ...................................................5

جدول(1-3)مشخصات ساير مواد شيميايي در آب آشاميدني.........................6

جدول(1-4) مواد استفاده شده در ساخت غشاها ساير مواد شيميايي در آب آشاميدني پليمري. 17

جدول (1-5) مواد استفاده شده در ساخت غشاها ساير مواد شيميايي در آب آشاميدني غشاي... 17

جدول (2-1) درصد عبور نمك‌ها از غشاهاي اسمز معكوس ..................................23

جدول (3-1) هزينه تامين آب شيرين توسط روش‌هاي مختلف در بخش هايي از مناطق خشك آسيا ...45

جدول (3-2) مقايسه‌اي بين هزينه‌هاي شوري‌زدايي در منابع آب‌هاي متفاوت ..................45

جدول (3-3) مقايسه هزينه‌ها در روش‌هاي مختلف شوري‌زدايي جهت تهيه آب مورد نياز صنعت ...........46

جدول (3-4) انرژي مصرفي براي سه روش شيرين سازي آب..............................48

جدول (3-5) پارامترهاي مورد نظر در هزينه‌هاي روش MVC...................................49

جدول (3-6) پارامترهاي مورد نظر در هزينه‌هاي روش MVC.....................................49

جدول (3-7) محاسبه هزينه شوري‌زدايي با استفاده از انواع مختلف رآكتورهاي هسته‌اي .........50

جدول (3-8) درصد توزيع فاكتورهاي قيمت............................................51

جدول (4-1) هزينه توليد انرژي از منابع تجديدپذير و غير تجديدپذير ......................63

جدول (4-2) هزينه توليد انرژي از منابع تجديدپذير و غير تجديدپذير ........................63

جدول (4-3) هزينه توليد آب شيرين با روش‌هاي مختلف ..........................65

جدول(6-1)تغييرات پارامترهاپس ازفرايندميكروفيلتراسيون.....................................78

جدول (6-2) مقايسه اقتصادي فرايندهاي فيلتراسيون ......................................81


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/18  ساعت: ۱۷

 

پاورپوينت بررسي اقليمي شهر شيراز

پاورپوينت بررسي اقليمي شهر شيراز تعداد44 اسلايد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 44
حجم 4907 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي ppt
دسته بندي جغرافيا


توضيحات كامل

پاورپوينت بررسي اقليمي شهر شيراز

 

تنظيم شرايط محيطي

فرمت فايل: ppt

تعداد اسلايد: 44

 

استان: فارس

مركز استان: شهر شيراز

ارتفاع از سطح دريا: 1484 متر

طول جغرافيايي:52 درجه و 36 دقيقه شرقي

عرض جغرافيايي:29 درجه و 32 دقيقه شمالي

معدل ميزان بارندگي:343/2 ميلي متر

حداكثر بارندگي در يك روز: 128 ميلي متر

معدل تعداد روزهاي يخبندان: 56/5

فهرست مطالب

مشخصات اقليمي شهر شيراز

خلاصه پارامترهاي اقليمي ايستگاه هواشناسي شيراز تا سال 1390

موقعيت و زواياي تابش خورشيد در عرض جغرافيايي 29درجه شمالي

انرژي خورشيدي تابش يافته بر سطوح قائم

بادهاي غالب و حداكثرسرعت وزش باد، طبق آمار ايستگاه هاي سينوپتيك از تاريخ تاسيس

گلباد ايستگاه هواشناسي سينوپتيك شيراز بلند مدت سالانه

نمودار گلباد مربوط به سالانه شهر شيراز

نمودار گلباد مربوط به فصل بهار

نمودار گلباد مربوط به فصل تابستان

نمودار گلباد مربوط به فصل پاييز

نمودار گلباد مربوط به فصل زمستان

جدول سايكرومتريك (روش گيوني)

تحليل نمودار

نمودار بيوكليماتيك ساختماني

تحليل نمودار

شرايط آسايش در گرمترين و سردترين روز سال


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/12  ساعت: ۱۵

 

پاورپوينت دودكش خورشيدي

پاورپوينت دودكش خورشيدي تعداد 48 اسلايد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 48
حجم 1456 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي ppt
دسته بندي فني و مهندسي


توضيحات كامل

پاورپوينت دودكش خورشيدي

 

پروژه درس سامانه هاي ايستا

فرمت فايل: ppt

تعداد اسلايد: 48

دودكش خورشيدي بر اساس حركت هواي گرم عمل مي كند. هواي زير سقف شيشه اي به وسيله انرژي خورشيد گرم شده از دودكش بالا مي رود. براثر مكش ايجادشده هوا از لبه سقف شيشه اي داخل شده و اين روند ادامه پيدا مي كند.توربيني كه در داخل دودكش قرار دارد نيروي وارده را به وسيله يك ژنراتور به الكتريسيته تبديل مي كند.

فهرست مطالب

سيستم هاي آسايشي

انواع سامانه هاي ايستا

كليدواژه ها

انواع دودكش خورشيدي

ساختار فيزيكي نوع اول

دودكش خورشيدي مولد الكتريسيته

تناسبات دودكش خورشيدي

مزاياي دودكش خورشيدي

مراحل ساخت دودكش خورشيدي 100 مگاواتي

مدل اجرايي يك دودكش خورشيدي

دودكش خورشيدي نوع دوم

پارامترهاي موثر در دودكش خورشيدي

نقش چند پارامتر در دودكش خورشيدي

دودكش تهويه

تفاوت دودكش خورشيدي و دودكش تهويه

برج خنك كننده

اقليم مناسب برج خنك كننده

چگونگي عملكرد برج خنك كننده

ابعاد برج خنك كننده

طراحي برج خنك كننده

سيستم برج خنك كننده – دودكش خورشيدي


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/11  ساعت: ۱۵


آناليز اگزرژي آبگرمكن‌هاي خورشيدي

آبگرمكنهاي خورشيدي پركاربردترين سيستمهاي حرارتي خورشيدي در جهانند اصلي‌ترين بخش آنها كلكتور خورشيدي است


مشخصات فايل

تعداد صفحات 106
حجم 3 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي مكانيك


توضيحات كامل

آناليز اگزرژي آبگرمكن‌هاي خورشيدي

 

آبگرمكنهاي خورشيدي پركاربردترين سيستمهاي حرارتي خورشيدي در جهانند. اصلي‌ترين بخش آنها كلكتور خورشيدي است كه انرژي تابشي خورشيد را جذب كرده و به سيال عامل انتقال مي‌دهد. استفاده از راندمان قانون اول ترموديناميك به عنوان يكي از مهمترين پارامترها جهت معرفي و مقايسه‌ي سيستمهاي حرارتي از جمله كلكتورهاي خورشيدي به طور متداول مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در حاليكه قانون اول ترموديناميك به تنهايي قادر به بيان عملكرد كمي و كيفي اين سيستمها نمي‌باشد. در اين تحقيق مدلي تئوري و جامع براي تحليل انرژي (قانون اول ترموديناميك) و اگزرژي (قانون دوم ترموديناميك) كلكتورهاي خورشيدي صفحه تخت و لوله‌اي خلاء با لوله حرارتي ارائه شده كه در آن تاثير مولفه‌هاي طراحي كلكتور روي عملكرد آن قابل بررسي است. پس از ارزيابي و تاييد اين مدل با استفاده از نتايج آزمايشات عملي به بررسي تاثير پارامترهاي طراحي مختلف روي راندمان انرژي و اگزرژي كلكتور پرداخته شده است.

 

فهرست:

 

چكيده. 1

مقدمه. 2

فصل اول: كليات... 4

1-1) هدف.. 4

1-2) پيشينه‌ي تحقيق.. 4

1-3) روش كار و تحقيق.. 10

فصل دوم: كلكتورهاي خورشيدي.. 12

2-1 ) كلكتور صفحه تخت... 12

2-1-1) ساختمان كلكتور صفحه تخت... 12

2-1-2) تاثير آب و هوا بر كلكتور صفحه تخت 15

2-2 ) كلكتورهاي لوله اي خلاء 15

2-2-1) انواع كلكتورهاي لوله اي خلاء 16

2-3 ) كلكتورهاي متمركز كننده. 19

2-3-1 ) اجزاي كلكتورهاي متمركز كننده 20

2-3-2 ) انواع كلكتورهاي متمركز كننده 20

فصل سوم : آبگرمكنهاي خورشيدي.. 24

3-1 ) اجزاي اصلي آبگرمكن هاي خورشيدي 25

3-1-1) كلكتور خورشيدي 25

3-1-2) مخزن ذخيره آب گرم.. 25

3-2-1 ) آبگرمكن خورشيدي ترموسيفوني 26

3-2-2) آبگرمكن هاي خورشيدي با سيستم هاي جابجايي اجباري 27

3-2-3) آبگرمكن هاي خورشيدي يكپارچه. 29

فصل چهارم : آناليز قانون دوم ترموديناميك... 31

4-1 ) انرژي و قانون اول تروديناميك... 31

4-2) قانون دوم ترموديناميك... 32

4-2-1) اگزرژي.. 33

4-2-2)اتلاف اگزرژي و توليد آنتروپي در فرايندهاي ترموديناميكي.. 38

فصل پنچم : آناليز انرژي و اگزرژي كلكتورهاي خورشيدي.. 41

5-1) كلكتور صفحه تخت... 41

5-1-1) آناليز انرژي.. 41

5-1-2) آناليز اگزرژي.. 44

5-2) كلكتور لوله‌اي خلاء با لوله حرارتي.. 47

5-2-1) تحليل حرارتي.. 47

5-2-2) راندمان انرژي.. 52

5-2-2) راندمان اگزرژي.. 52

فصل ششم : نتيجه‌گيري و پيشنهادات... 54

6-1) ارزيابي عملي روابط تئوري.. 54

6-1-1) كلكتور صفحه تختف... 55

6-1-2) كلكتور لوله‌اي خلاء با لوله حرارتي.. 61

6-2) بررسي تاثير تغيير پارامترهاي طراحي بر عملكرد كلكتورها. 66

6-2-1) كلكتور صفحه تخت... 66

6-2-2) كلكتور لوله‌اي خلاء با لوله حرارتي.. 75

6-3) جمع بندي و پيشنهادات... 77

منابع و ماخذ. 78

فهرست منابع لاتين.. 78

سايتهاي اطلاع رساني.. 80

چكيده انگليسي.. 81

صفحه عنوان انگليسي 82

 فهرست جدول‌ها

عنوان شماره صفحه

جدول 4-1) مقايسه بين انرژي و اگزرژي.. 34

جدول 6-1) مشخصات كلكتور صفحه تخت مورد استفاده جهت آزمايشات عملي.. 55

جدول 6-2) نتايج آزمايشات عملي كلكتور صفحه تخت... 56

جدول 6-3) مشخصات كلكتور لوله‌اي خلاء مورد استفاده در آزمايشگاه. 61

جدول 6-4) نتايج آزمايشات عملي و تئوري كلكتور لوله‌اي خلاء 62

 فهرست نمودار‌ها

عنوان شماره صفحه

نمودار 6-1) تغييرات راندمان انرژي كلكتور صفحه تخت بر حسب در دبيهاي مختلف.58

نمودار 6-2) تغييرات راندمان اگزرژي كلكتور صفحه تخت بر حسب در دبيهاي مختلف.60

نمودار 6-3) تغييرات راندمان انرژي كلكتور لوله‌اي خلاء بر حسب در دبيهاي مختلف.64

نمودار 6-4) تغييرات راندمان اگزرژي كلكتور لوله‌اي خلاء بر حسب در دبيهاي مختلف.65

نمودار 6-5) تغييرات دماي صفحه جاذب بر حسب تغييرات و دبي جريان.. 67

نمودار 6-6) تغييرات راندمان انرژي كلكتور صفحه تخت بر حسب و دبي جريان ورودي به كلكتور.68

نمودار 6-7) تغييرات راندمان اگزرژي كلكتور صفحه تخت بر حسب و دبي جريان ورودي به كلكتور.69

نمودار 6-8) تغييرات راندمان انرژي و اگزرژي كلكتور را بر حسب تغييرات قطر لوله‌هاي داخلي كلكتور.70

نمودار 6-9) تغييرات راندمان انرژي كلكتور بر حسب ضخامت عايق پشت كلكتور.71

نمودار 6-10) تغييرات راندمان اگزرژي كلكتور بر حسب ضخامت عايق پشت كلكتور.71

نمودار 6-12) تغييرات راندمان اگزرژي كلكتور بر حسب سرعت وزش باد.72

نمودار 6-13) تغييرات راندمان انرژي كلكتور بر حسب ، براي سه سيال عامل مختلف.73

نمودار 6-14) تغييرات راندمان اگزرژي كلكتور بر حسب ، براي سه سيال عامل مختلف.74

نمودار 6-15) تغييرات راندمان انرژي كلكتور لوله‌اي خلاء بر حسب و دبي جريان ورودي به كلكتور.75

نمودار 6-16) تغييرات راندمان اگزرژي كلكتور لوله‌اي خلاء بر حسب و دبي جريان ورودي به كلكتور.76

 فهرست شكل‌ها

عنوان شماره صفحه

شكل 2-1 ) كلكتور صفحه تخت 15

شكل 2-2) كلكتور لوله‌اي خلاء. 16

شكل 2-3 ) كلكتور لوله اي خلاء جريان مستقيم.. 17

شكل 2-5 ) كلكتور لوله اي خلاء با دو لوله‌ي شيشه‌اي.. 18

شكل 2-6) نماي شماتيك كلكتور لوله‌اي خلاء با لوله حرارتي.. 19

شكل 2-7) كلكتور سهموي خطي.. 21

شكل 2-8) كلكتور فرنل.. 22

شكل 3-1 ) ابگرمكن ترموسيفوني با كلكتور صفحه تخت... 26

شكل 3-2 ) آبگرمكن خورشيدي ترموسيفوني حلقه باز. 27

شكل 3-3) آبگرمكن خورشيدي با سيستم هاي جابجايي اجباري حلقه باز. 28

شكل 5-1) نماي شماتيك كلكتور صفحه تخت مورد بررسي.41

شكل 5-2) لوله حرارتي در حالت افقي.. 48

شكل 5-3) كلكتور لوله‌اي خلاء با لوله حرارتي مورد بررسي.. 49

شكل 5-4) مدل الكتريكي انتقال حرارت در كلكتور لوله خلاء با لوله حرارتي.49

شكل 6-1) تجهيزات مورد استفاده در آزمايشگاه انرژي خورشيدي.. 54


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

[ ]