خرید بک لینک
آموزشگاه کافی شاپ
آموزشگاه شیرینی پزی
آموزشگاه آشپزی در تهران
تور دبی
ویزای تایوان
خرید توتون توتون
مباني نظري
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/26  ساعت: ۱۴

 

بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) در صنعت تراكتور سازي ايران

با توجه به پيشرفت سريع فن آوري ها و افزايش روزافزون رقابت در صحنه جهاني شركتها براي دستيابي به بازار پايدار مكرر درصدد افزايش بهره وري خود جهت تقويت توان رقابتي مي باشند لذا از تكنولوژي روز در جهت دستيابي به اهداف مورد نظر استفاده مي نمايند


مشخصات فايل

تعداد صفحات 154
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي اقتصاد


توضيحات كامل

بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) در صنعت تراكتور سازي ايران

 

با توجه به پيشرفت سريع فن آوري ها و افزايش روزافزون رقابت در صحنه جهاني, شركتها براي دستيابي به بازار پايدار, مكرر درصدد افزايش بهره وري خود جهت تقويت توان رقابتي مي باشند. لذا از تكنولوژي روز, در جهت دستيابي به اهداف مورد نظر استفاده مي نمايند.

سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC (Activity  Based  غير مجاز مي باشدting) در واقع يكي از ابزارهاي قدرتمند و مفيد جهت دستيابي به اهداف شركتها در حفظ توان رقابتي مي باشد. اين سيستم با شناسايي و اندازه گيري ارزش منابعي كه در راستاي اجراي فعاليتهاي شركت به مصرف مي رسد, شناسايي و حذف فعاليتهاي فاقد ارزش افزوده كمك شاياني در صرفه جويي هزينه ها نموده و باعث افزايش كارآئي عمليات و در نهايت افزايش سودآوري شركت مي گردد.

هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي عوامل موثر بر امكان به كارگيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC) در صنعت تراكتورسازي ايران مي باشدكه فرضيه اصلي  دراين تحقيق  " اجراي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در صنعت تراكتور سازي امكان پذير است ." مي باشد كه علاوه بر آن اين پژوهش شامل 8 فرضيه فرعي بشرح زير مي باشد :

1- در صنعت تراكتورسازي ايران سهم سربار توليد بالاست.

2- در صنعت تراكتورسازي ايران پيچيدگي توليد محصولات وجود دارد.

3- در صنعت تراكتورسازي ايران تنوع توليد محصولات وجود دارد.

4- در صنعت تراكتورسازي ايران تنوع حجم توليد محصولات وجود دارد.

5- در صنعت تراكتورسازي ايران تنوع اندازه فيزيكي توليد محصولات وجود دارد.

6- در صنعت تراكتورسازي ايران پيچيدگي مواد اوليه مصرفي وجود دارد.

7- در صنعت تراكتورسازي ايران سهم موجودي كالاي ساخته شده و نيم ساخته در پايان دوره قابل توجه است.

8- در صنعت تراكتورسازي ايران امكان شناسايي انباره هاي هزينه و عوامل موجد هزينه وجود دارد.

 در اين پژوهش جامعه ي آماري شامل شركتهاي زير مجموعه صنعت تراكتور سازي ايران ( شركت مادر ) مي باشد كه عبارتند از:

شركت موتور سازان، شركت ريخته گران، شركت آهنگري، شركت ماشين آلات صنعتي، شركت تراكتور سازي اروميه و سنندج .

براي جمع آوري بخشي از اطلاعات مورد نياز جهت تأييد يا رد فرضيه هاي تحقيق از پرسشنامه ي پژوهشگر ساخته استفاده شده است كه شامل دو بخش (سئوالات عمومي و تخصصي) است كه سئوالات تخصصي آن از 24 سئوال تشكيل شده است و تعداد كل پرسشنامه هاي توزيعي70 مورد بوده كه15 مورد به علت عدم همكاري مسئولين وصول نگرديد و5 مورد به علت ناقص بودن اطلاعات كنار گذاشته شده و اطلاعات 50 مورد از   پرسشنامه ها براي تجزيه و تحليل وارد نرم افزار SPSS گرديده كه براي تأييد يا رد فرضيه ي اصلي  و فرضيات فرعي از آزمون كاي دو  استفاده شده است و نتيجه ي اين پژوهش اينكه فرضيه ي اصلي با سطح اطمينان99/0 مورد تأييد قرار گرفته است.تائيد فرضيه بدين معني است كه امكان به كارگيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در صنعت تراكتور سازي وجود دارد.

 

فهرست مطالب

 

تشكر و قدرداني

چكيده

پيشگفتار

فصل اول:‌كليات تحقيق

1ـ1ـ مقدمه........................................................................................................................ 1

2ـ1ـ موضوع تحقيق........................................................................................................... 2

3ـ1ـ تشريح و بيان موضوع................................................................................................ 3

4ـ1ـ اهميت موضوع تحقيق................................................................................................ 4

5ـ1ـ هدف و علت انتخاب موضوع..................................................................................... 5

6ـ1ـ فرضيه هاي تحقيق..................................................................................................... 6

7ـ1ـ قلمرو تحقيق............................................................................................................. 7

8ـ1ـ جامعه ي آماري......................................................................................................... 7

9ـ1ـ خلاصه ي فصل......................................................................................................... 8

10ـ1ـ تعاريف واژه ها و اصطلاحات.................................................................................. 8

 

فصل دوم: ادبيات و مباني نظري تحقيق

1ـ2ـ گفتار اول: مفاهيم حسابداري و حسابداري سنتي

1ـ1ـ2ـ مقدمه.................................................................................................................... 10

2ـ1ـ2ـ تاريخچه ي حسابداري........................................................................................... 11

3ـ1ـ2ـ حسابداري از ديدگاه هاي گوناگون........................................................................... 12

4ـ1ـ2ـ حسابداري به عنوان يك سيستم اطلاعاتي................................................................. 13

5ـ1ـ2ـ تعريف حسابداري بهاي تمام شده............................................................................ 15

6ـ1ـ2ـ عوامل موثر بر سيستم حسابداري بهاي تمام شده....................................................... 21

7ـ1ـ2ـ دلايل استفاده از سربار جذب شده به جاي سربار واقعي............................................. 23

8ـ1ـ2ـ تخصيص هزينه هاي دواير خدمات پشتيباني............................................................. 27 

2ـ2ـ گفتار دوم : سيستمهاي هزينه يابي نوين ( ابزارهاي نوين در مديريت هزينه )

1ـ2ـ2ـ مقدمه.................................................................................................................... 35 

2ـ2ـ2ـ حسابداري مديريت................................................................................................ 35

3ـ2ـ2ـ هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC)....................................................................... 39

2ـ3ـ2ـ2ـ تاريخچه ي هزينه يابي بر مبناي فعاليت................................................................ 40

1ـ2ـ3ـ2ـ2ـ نخستين نسل سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت................................................ 41

2ـ2ـ3ـ2ـ2ـ دومين نسل سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ................................................. 45

3ـ2ـ3ـ2ـ2ـ سومين نسل سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ................................................ 46

4ـ2ـ3ـ2ـ2ـ چهارمين نسل سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ............................................. 49

3ـ3ـ2ـ2ـ هزينه يابي بر مبناي فعاليت براي كمك به تصميمات مديريت ................................ 50

4ـ3ـ2ـ2ـ تمركز براي فعاليت ............................................................................................ 51

5ـ3ـ2ـ2ـ بازتاب صحت در استعمال منابع ......................................................................... 51

6ـ3ـ2ـ2ـ گرايش هزينه تحت روش (ABC) .................................................................... 52

7ـ3ـ2ـ2ـ سطوح فعاليت در سيستم (ABC) ..................................................................... 52

8ـ3ـ2ـ2ـ رديابي هزينه در سيستم  (ABC) ...................................................................... 56

9ـ3ـ2ـ2ـ طراحي سيستم هزينه يابي بر مباي فعاليت ............................................................ 58

10ـ3ـ2ـ2ـ مزايا و محدوديتهاي هزينه يابي بر مبناي فعاليت ................................................. 64

11ـ3ـ2ـ2ـ مقايسه ي سيستم سنتي با سيستم (ABC) ......................................................... 65

3ـ2ـ گفتار سوم: ويژگيهاي صنعت تراكتور سازي ايران

1ـ3ـ2ـ تاريخچه مختصر شركت تراكتور سازي ايران............................................................. 67

2ـ3ـ2ـ هزينه يابي بر مبناي فعاليت در صنعت تراكتور سازي ايران......................................... 68

3ـ3ـ2ـ كاربرد هزينه يابي بر مبناي فعاليت........................................................................... 69

4ـ2ـ گفتار چهارم: تحقيقات انجام شده در زمينه سيستم حسابداري هزينه يابي برمبناي فعاليت 

1ـ4ـ2ـ پيشينه تحقيق ........................................................................................................ 73

5ـ2ـ تعاريف واژه ها و اصطلاحات.................................................................................... 75

 

فصل سوم: متدولوژي  تحقيق

1ـ3ـ روش تحقيق............................................................................................................. 76

2ـ3ـ اهداف تحقيق............................................................................................................ 76

3ـ3ـ فرضيات تحقيق......................................................................................................... 77

4ـ3ـ جامعه ي آماري......................................................................................................... 78

5ـ3ـ ابزار اندازه گيري و روشهاي جمع آوري اطلاعات........................................................ 79

6ـ3ـ اعتبار و روائي ابزار اندازه گيري.................................................................................. 80

7ـ3ـ روش آماري.............................................................................................................. 81

 

فصل چهارم: آزمون فرضيات و تجزيه و تحليل داده ها

1ـ4ـ مقدمه:....................................................................................................................... 83

2ـ4ـ ارائه جدول و تلخيص اطلاعات ................................................................................. 84

3ـ4ـ تجزيه و تحليل فرضيات و سئوالات پرسشنامه ............................................................ 86

 

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادهاي تحقيق

1ـ5ـ نتيجه گيري .............................................................................................................. 128

2ـ 5ـ پيشنهادات پژوهش................................................................................................... 129

3ـ 5ـ پيشنهاد براي تحقيقات آتي ...................................................................................... 130

4ـ5ـ محدوديتهاي تحقيق .................................................................................................. 130

 

فصل ششم: جداول و پيوستها

1ـ6ـ اطلاعات پرسشنامه

2ـ6ـ جداول و نمودار مقايسه اي شركتهاي تراكتور سازي

3ـ6ـ جدول آزمون آلفاي كرونباخ

 منابع و مآخذ 

 

فهرست جداول

 

جدول 1ـ4ـ ارائه سئوالات به تفكيك فرضيه......................................................................... 84

جدول 2ـ4ـ ارائه سئوالات به تفكيك فرضيه......................................................................... 85

جدول 3ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (1).................................................................... 88

جدول 4ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (2).................................................................... 89

جدول 5ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (3).................................................................... 90

جدول 6ـ4ـ جدول تركيبي مربوط به فرضيه شماره (1)......................................................... 91

جدول 7ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (4).................................................................... 93

جدول 8ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (5).................................................................... 94

جدول 9ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (6).................................................................... 95

جدول 10ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (7).................................................................. 96

جدول 11ـ4ـ جدول تركيبي مربوط به فرضيه شماره (2)....................................................... 97

جدول 12ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (8).................................................................. 99

جدول 13ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (9).................................................................. 100

جدول 14ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (10)................................................................ 101

جدول 15ـ4ـ جدول تركيبي مربوط به فرضيه شماره (3)....................................................... 102

جدول 16ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (11)................................................................ 104

جدول 17ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (12)................................................................ 105

جدول 18ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (13)................................................................ 106

جدول 19ـ4ـ جدول تركيبي مربوط به فرضيه شماره (4)....................................................... 107

جدول 20ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (14)................................................................ 109

جدول 21ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (15)................................................................ 110

جدول 22ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (16)................................................................ 111

جدول 23ـ4ـ جدول تركيبي مربوط به فرضيه شماره (5)....................................................... 112

جدول 24ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (17)................................................................ 114

جدول 25ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (18)................................................................ 115

جدول 26ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (19)................................................................ 116

جدول 27ـ4ـ جدول تركيبي مربوط به فرضيه شماره (6)....................................................... 117

جدول 28ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (23)................................................................ 119

جدول 29ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (24)................................................................ 120

جدول 30ـ4ـ جدول تركيبي مربوط به فرضيه شماره (7)....................................................... 121

جدول 31ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (20)................................................................ 123

جدول 32ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (21)................................................................ 124

جدول 33ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (22)................................................................ 125

جدول 34ـ4ـ جدول تركيبي مربوط به فرضيه شماره  (8)...................................................... 126

 

فهرست نمودارها

نمودار 1ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (1).................................................................... 88 

نمودار 2ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (2)  .................................................................. 89

نمودار 3ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (3)  .................................................................. 90

نمودار 4ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (4)  .................................................................. 93

نمودار 5ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (5)  .................................................................. 94

نمودار 6ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (6)  .................................................................. 95

نمودار 7ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (7)  .................................................................. 96

نمودار 8ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (8)  .................................................................. 99

نمودار 9ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (9)  .................................................................. 100

نمودار 10ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (10)  .............................................................. 101

نمودار 11ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (11)  .............................................................. 104

نمودار 12ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (12)  .............................................................. 105

نمودار 13ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (13)  .............................................................. 107

نمودار 14ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (14)  .............................................................. 109

نمودار 15ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (15)  .............................................................. 110

نمودار 16ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (16)  .............................................................. 111

نمودار 17ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (17)  .............................................................. 114

نمودار 18ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (18)  .............................................................. 115

نمودار 19ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (19)  .............................................................. 116

نمودار 20ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (20)  .............................................................. 119

نمودار 21ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (21)  .............................................................. 120

نمودار 22ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (22)  .............................................................. 123

نمودار 23ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (23)  .............................................................. 124

نمودار 24ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (24)  .............................................................. 125


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/25  ساعت: ۰۵

 

مباني نظري و پيشينه تحقيق نقص بينايي، سازگاري اجتماعي، نگرش صميمانه و مهارت‌هاي اجتماعي نابينايان

عنوان: مباني نظري و پيشينه تحقيق نقص بينايي، سازگاري اجتماعي، نگرش صميمانه و مهارت‌هاي اجتماعي نابينايان


مشخصات فايل

تعداد صفحات 55
حجم 94 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي روان شناسي


توضيحات كامل

عنوان: مباني نظري و پيشينه تحقيق نقص بينايي، سازگاري اجتماعي، نگرش صميمانه و مهارت‌هاي اجتماعي نابينايان

 

فرمت فايل: word

تعداد صفحات: 55

 

بينايي به فرد اجازه مي‌دهد كه به كشف محيط بپردازد و با اشيا و افراد گوناگون تعامل برقرار كند. اين اكتشاف‌ها و تعامل‌هاي اجتماعي، عناصر مهمي براي رشد فردي و اجتماعي فرد محسوب مي‌شوند. بينايي به فرد كمك مي‌كند تا از طريق فراهم آوردن انگيزه براي حركت، به افراد و اشيا مورد علاقه و محيط دسترسي پيدا كند. به طور خلاصه مي‌توان گفت كه فقدان بينايي مانعي براي ادراك، يادگيري و سازمان‌دهي محيط از سوي افراد است؛ زيرا فقدان بينايي فرد را از دسترسي كافي به افراد ديگر و اشيايي كه در محيط وجود دارند باز مي‌دارد. بينايي آنچنان اهميتي در تحول فرد دارد كه حتي آسيب بينايي خفيف نيز اثر مخربي بر مهارت‌هايبينايي- ادراكي و حركتي- بياني او دارد (دو گروتي و موران[1]، 1982، به نقل از اميري مجد، 1382). نابينايي شايعترين معلوليت حسي است. بدونبيناييدرك فرداز دنياي اطرافش متفاوت خواهد بود وهمين امر مي‌تواند به مشكلات عاطفي و اجتماعي مانند عدم سازگاري، عدم فعاليت، فقدان علاقه به ديگران، افسردگي وخودپنداره پايين در فرد منجر شود. معلوليت نابينايي فرد را در شرايط بحراني بسيارشديدي قرارميدهد و او را از فردي مستقل به فردي وابسته مبدل مي‌سازد. نابينايي بامحدود و دگرگون كردن دامنه تجربه‌هاي فرد نابينا، كاهش توانايي حركت به اطراف وكاهش ميزان كنترل محيط وارتباط باآن، رشد شناختي وعاطفي آنهارا تحت تأثير قرار ميدهد، بنابراين فقدان فرصت براي تجربه كامل محيط، ميتواند رشد شخصي و اجتماعي فرد نابينا را با كاستيهايي روبه رو كند و به احساس بي‌كفايتي، وابستگي، عزت نفس پايين و در نهايت منجر به سازگاري اجتماعي، عاطفي و آموزشي كمتري گردد (ملكي تبار و همكاران، 1390).

فرد براي دسترسي به محيط به سه عامل نياز دارد: اول علاقه فعال به محيط، دوم آمادگي زيستي و در آخر هم محيط قابل دسترس، افرادي كه مبتلا به آسيب بينايي هستند، در ارتباط با اين سه عامل موانع عمده‌اي را جلوي روي خود مي‌بينند كه مانع از دستيابي آسان آنها به محيط مي‌شود. برخي از اين مشكلات آسيب بينايي عبارت‌اند از: كمبود تحرك، ضعف ارتباطي، ضعف در پيشرفت اطلاعات، فقدان ادراك بينايي خوشايند، كمبود تفريح، كار‌ و فرصت‌هاي شغلي، فقدان احساس امنيت مالي، وابستگي فردي و اجتماعي و. . . (شان[2]، 1999، به نقل از شريفي درآمدي، 1380).

2-2-2 تعريف و طبقه‌بندي نقص بينايي

سه نمونه از رايج‌ترين تعاريفي كه در اين زمينه ارائه شده است عبارتند از تعريف قانوني[3]، تعريف آموزشي[4] و تعريف سازمان بهداشت جهاني

 

 

الف- تعريف قانوني

تعريف قانوني (پزشكي) اين تعريف در سال 1934 توسط انجمن پزشكي آمريكا ارائه گرديد و از آن پس مورد قبول بنياد آمريكايي نابينايان قرارگرفت. اين تعريف در برگيرنده ارزيابي‌هايي از تيزي ديداري و ميدان ديد است و به قصد تعيين شرايط و مزاياي قانوني موجود براي افراد نابينا مورد استفاده قرار مي‌گيرد. انجمن روان پزشكي آمريكا اين تعاريف را در سال 1934 ارايه كرده است و هنوز هم مورد قبول است. فرد نابيناي قانوني به كسي گفته مي‌شود كه تيز‌بيني او در چشم بهتر، حتي با استفاده از وسايل كمكي مثل عينك، 200/20 يا كمتر باشد. يا كسي كه مقدار ديدش آنقدر محدود است كه وسيع‌ترين قطر آن نتواند فاصله زاويه‌اي كه بيشتر از 20 درجه است را فرا گيرد. منظور از تيز‌بيني 200/20 اين است كه شخص در فاصله 20 پاي چيزي را مي‌بيند كه يك فرد با ديد عادي آن را در فاصله 200 پايي تشخيص مي‌دهد و منظور از محدود بودن ميدان ديد اين است كه شخص ممكن است در ميدان مركزي ديد داراي قدرت 200/20 بوده اما ديد خارجي او بشدت محدود باشد. فرد نيمه بينا از نظر قانوني كسي است كه تيزبيني او در چشم بهتر و با وسايل كمك بينايي از 70/20 كمتر و از 200/20 بيشتر است. منظور از ميزان بينايي 70/20 آن است كه آنچه را يك فرد سالم از فاصله 70 پايي مي‌بيند، فرد كم‌بينا مي‌تواند از فاصله 20 پايي تشخيص دهد (انجمن پزشكي آمريكا، 2004).

اسكات و ولف (1998) در تعريف نابيناي قانوني متذكر مي‌شود كه اكثر افراد نابيناي قانوني از يك ديد با درجات مختلفي برخوردار هستند. همچنين اشاره مي‌كند كه در محدوده نابينايي قانوني شرايط و متغيرهاي بي‌شماري وجود دارند، كه سبب مي‌شود يك فرد بتواند كمتر يا بيشتر از 20/200 ببيند. به بيان ديگر از نابينايي مطلق تا كم بينايي كه بتواند از طريق عينك اصلاح گردد را شامل مي‌شود (شريفي درآمدي، 1380).

ب- تعريف آموزشي

از نظر آموزشي به كسي نابينا گفته مي‌شود كه با امكانات و روشهاي مرسوم در آموزش و پرورش نتواند به اهداف آموزشي برسد و براي رسيدن به اهداف آموزشي بايد از امكانات و روشهاي خاصي استفاده كند. مثلاً استفاده از خطوط برجسته (بريل) و لوازم مربوط به آن، قلم بينايي، لوح رياضي و غيره (نامني، 1363).

ج- نابينا از نظر سازمان بهداشت جهاني[5]

كساني كه ديد آنها 6/60 باشد، يعني آنچه را كه يك فرد در يك فاصله 60 متري مي‌ببيند فرد نابينا در فاصله 6 متري ببيند نابينا گفته مي‌شود (نامني، 1363).

كريمي درمني (1385)، آسيب ديدگان بينايي را به چهاردسته نابينايي مطلق، نابينا، نيمه بينا و ديربينا تقسيم كرده است: نابيناي مطلق كسي است كه هيچ گونه ديدي ندارد و حتي نور نيز براي وي قابل رؤيت نيست. فرد نابينا كسي است كه قدرت بينايي وي، پس از حداكثر ترميم، برابر با 200/2 است (ديد نرمال 20/20 است)، به عبارت ديگر آنچه را كه با چشم عادي مي‌توان در 200 قدمي (يا حدود 70 متري) ديد، فرد نابينا تنها قادر است در20 قدمي (يا حدود 7 متري) و يا نزديكتر ببيند.

نيمه بينا به فردي اطلاق مي‌گردد كه قدرت بينايي در چشم برتر و با استفاده از وسايل كمك بينايي از 20/20 بيشتر و از 70/ 20 كمتر است و با استفاده از ذره بين و خطوط درشت و نظاير آن به مطالعه و آموزش مي‌پردازد.

ديربينا به فردي اطلاق مي‌شود كه با توجه به نقصي كه در بينايي اش وجود دارد از باقيمانده بينايي اش با استفاده از وسايل كمك بينايي، استفاده نسبي مي‌نمايد. بديهي است قدرت ديد او از 70/ 20 بيشتر است (كريمي درمني، 1385).

باراگا (1976) كودكاني را نابينا مي‌داند كه فقط توانايي ادراك نور را دارند و لذا براي آموزش خواندن بايد از خط بريل يا روش‌هاي مشابه بدون استفاده از حس بينايي بهره گيرند. او كودكاني را كم بينا مي‌داند كه در تشخيص اشيايي كه با فاصله از آنها قرار دارند دچار مشكل هستند، اما در تشخيص اشيا با مواردي كه در فاصله‌هاي كمتري از 60 سانتي متر مي‌باشد مشكل چنداني ندارند. باراگا نوع سومي از اين كودكان را تحت عنوان كودكان با اختلال در ميدان ديد اضافه مي‌كند. اين گروه در ميدان ديد خويش نقاط كوري دارند كه اگر چيزي در اين نقاط قرار گيرند، براي آنها قابل رويت نمي‌باشند. در هر صورت نقص بينايي، معلوليتي را سبب مي‌شود كه يادگيري را براي فرد دشوار مي‌سازد (باراگا، 1976، به نقل از نادري، 1386).

 

[1]- Dogeroty & Moran

[2]- Chan

[3]- Legal definition

[4]- Educational definition

[5]- World Health Organization

 

فهرست مطالب

نقص بينايي

اهميت حس بينايي

تعريف و طبقه‌بندي نقص بينايي

علل نقص بينايي

نحوه برخورد فرد نابينا با نقص بينايي

نكات ضروري در آموزش نابينايان

تعريف مفهوم سازگاري اجتماعي

نگرش صميمانه

تعريف نگرش

ويژگي‌هاي نگرش

تفاوت نگرش با ارزش، عقيده و علاقه

شرايط عمده شكل‌گيري و تكوين نگرش‌ها

تعريف صميميت

مهارتهاي اجتماعي

فرآيند ارتباط اجتماعي

مفهوم مهارتهاي اجتماعي

تعريف مهارت‌هاي اجتماعي

ويژگي‌هاي مهارتهاي اجتماعي

شش ويژگي عمده مهارتهاي اجتماعي

طبقه‌بندي مهارتهاي اجتماعي از نظر كاركرد

فرايند‌هاي عاطفي و شناختي در مهارت اجتماعي

مهارت‌هاي اجتماعي مربوط به عواطف

مهارت‌هاي مربوط به شناخت اجتماعي

پيامد‌هاي مهارتهاي اجتماعي

مهارت‌هاي اجتماعي نابينايان

رشد اجتماعي در نابينايان

ويژگي‌هاي و محدوديت‌هاي روانشناختي كودكان نابينا

تأثير اختلال بينايي در فرآيند‌هاي تحول رواني

خصوصيات افراد با ناتواني اجتماعي

سازگاري اجتماعي افراد داراي نقص بينايي و عوامل موثر بر آن

عوامل مؤثر در سازگاري نابينايان

اهميت مهارت‌هاي افراد آسيب ديده بينايي

شيوه‌هاي آموزش مهارتهاي اجتماعي

پيشينه و تاريخچه موضوع تحقيق

تحقيقات انجام شده پيرامون در خارج از كشور

تحقيقات انجام شده در ايران

منابع و مآخذ


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/19  ساعت: ۱۴

 

تعيين ميزان افسردگي در دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي

پژوهش حاضر قصد دارد به بررسي رابطه بين افسردگي و پيشرفت تحصيلي و تفاوت آن در دو گروه خوابگاهي و غيرخوابگاهي بپردازد در واقع بدنبال پاسخ به اين سؤال است كه آيا محيطي مانند خوابگاه مي‌تواند با ايجاد افسردگي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان تأثير بگذارد؟


مشخصات فايل

تعداد صفحات 79
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي علوم تربيتي


توضيحات كامل

تعيين ميزان افسردگي در دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي

 

چكيده:

پژوهش حاضر قصد دارد به بررسي رابطه بين افسردگي و پيشرفت تحصيلي و تفاوت آن در دو گروه خوابگاهي و غيرخوابگاهي بپردازد. در واقع بدنبال پاسخ به اين سؤال است كه آيا محيطي مانند خوابگاه مي‌تواند با ايجاد افسردگي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان تأثير بگذارد؟

براي رسيدن به هدف مذكور از طرح ـ پس رويدادي (علي ـ مقايسه‌اي) استفاده كرديم جامعه و نمونه پژوهش حاضر كل دانشجويان دختر در حال تحصيل رشته روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي تهران مي‌باشد كه كل جامعه بعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت.

داده‌هاي مورد نظر براي متغير افسردگي از طريق پر كردن سياهه افسردگي بك و براي پيشرفت تحصيلي معدل ترم گذشته دانشجويان جمع‌آوري شد.

براي تجزيه و تحليل آماري داده‌هاي از ضريب همبستگي پيرسون و t دو گروه مستقل استفاده گرديد نتايج پژوهش نشان داد بين ميزان افسردگي و پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد.


فهرست مطالب:

عنوان ......................................................................................................... صفحه

چكيده.....................................................................................................................

مقدمه................................................................................................................... 2

فصل اول: گستره علمي مسئله مورد بررسي

1ـ بيان مسئله ..................................................................................................... 7

2ـ اهميت و ضرورت پژوهش ......................................................................... 11

3ـ اهداف........................................................................................................... 14

4ـ فرضيه‌هاي پژوهش .................................................................................... 15

5ـ متغيرها و تعريف عملياتي آنها .................................................................... 16

6ـ خلاصه ........................................................................................................ 18

فصل دوم: مرور تحليل يافته‌ها در زمينه بررسي حاضر

1ـ مباني نظري ................................................................................................. 20

الف افسردگي (مفهوم و نظريه‌هاي مربوط به آن)................................................

روان تحليل‌گري ............................................................................................... 22

رفتاري‌نگر......................................................................................................... 25

شناختي............................................................................................................. 30

زيست‌شناختي .................................................................................................. 32

انواع ................................................................................................................. 35

ميزان شيوع ..................................................................................................... 36

ب ـ پيشرفت تحصيلي ...................................................................................... 37

2ـ يافته‌هاي پژوهشي ...................................................................................... 43

3ـ خلاصه ........................................................................................................ 50

فصل سوم: فرآيند روش شناختي

1ـ انتخاب نمونه ...................................................................................................

الف ـ جامعه و نمونه ....................................................................................... 52

2ـ ابزار گردآوري اطلاعات ............................................................................. 53

الف ـ معرفي سياهه ......................................................................................... 53

ب ـ روش اجرا و نمره‌گذاري .......................................................................... 54

ج ـ اعتبار و پايايي ........................................................................................... 54

3ـ طرح تحقيق و روشهاي آماري ................................................................... 56

الف ـ طرح تحقيق ............................................................................................. 56

ب ـ روشهاي آماري ........................................................................................ 58

4ـ خلاصه ........................................................................................................ 59

فصل چهارم: ارائه و تحليل نتايج كمي

1ـ ارائه داده‌هاي توصيفي بدست آمده ........................................................... 61

2ـ بررسي نتايج در چهارچوب بدست آمده .................................................... 63

الف ـ نتايج حاصل از رابطه بين افسردگي و پيشرفت تحصيلي....................... 64

ب ـ نتايج آزمون t در متغير افسردگي ............................................................ 65

ج ـ نتايج آزمون t در متغير پيشرفت تحصيلي ................................................ 65

3ـ خلاصه......................................................................................................... 67

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

1ـ بحث و بررسي درباره يافته‌ها .................................................................... 69

2ـ جمع‌بندي و نتيجه‌گيري ............................................................................... 72

3ـ كاربرد نتايج ................................................................................................ 73

4ـ محدوديت‌ها.................................................................................................. 78

5ـ پيشنهادات.................................................................................................... 79

منابع


 


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/19  ساعت: ۰۸

 

مقايسه تاثير سبكهاي مديريت كلاس بر روي رشد فراشناخت دانش آموزان

در قرن حاضر پيشرفت فناوري، تغييرات سريع، و پديده جهاني شدن بر تمام ابعاد فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي جوامع بشري تاثير زيادي گذاشته است


مشخصات فايل

تعداد صفحات 127
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي علوم تربيتي


توضيحات كامل

مقايسه تاثير سبكهاي مديريت كلاس بر روي رشد فراشناخت دانش آموزانمقدمه
در قرن حاضر پيشرفت فناوري، تغييرات سريع، و پديده جهاني شدن بر تمام ابعاد فرهنگي،  سياسي، اجتماعي و اقتصادي جوامع بشري تاثير زيادي گذاشته است. همگام با اين تغييرات رو به رشد، انتظارات جامعه از آموزش و پرورش نيز هر روز تغيير يافته و باعث  شده تا دست اندركاران، مسئوولين آموزش و پرورش، مديران مدارس و معلمان پاسخگويي به نيازهاي دانش‌آموزان، اولياء، بازار كار و جامعه را در الويت كار قرار دهند.
از آنجا كه اكثر اوقات دانش‌آموزان، در كلاس درس مي‌گذرد، پاسخگويي به  انتظارات، خواسته‌ها و نيازهاي افراد ذينفع از طريق تعامل معلم و دانش‌آموز در كلاس  درس نمود مي يابد و مردم نتايج، پيامدها، كارايي و اثربخشي نظام تعليم وتربيت را متوجه شيوه تدريس،  كلاسداري و تعامل در كلاس مي‌دانند.  
يكي از عواملي كه امروزه، مديران وسياستگذاران آموزش وپرورش به عنوان موضوعي مهم و اساسي بدان توجه  دارند، عامل  مديريت  كلاس است كه از دير باز به عنوان پيچيده ترين  موضوع در بهبود كيفيت آموزش شناخته شده است.
مديريت كلاس مقدمه و پيش نياز آموزش است. معلم مي‌تواند با شناخت و اجراي مديريت صحيح، تاثير و كارايي  تدريس را افزايش و مشكلات رفتاري دانش‌آموزان را كاهش دهد. هدف اصلي مديريت كلاس، همانند هدف آموزش « خود رهبر شدن دانش‌آموزان است». هدف اين است كه دانش‌آموز به جاي آنكه به كنترل خارجي نياز داشته باشد بتواند آگاهانه رفتار خويش را كنترل كند  و رفتارمطلوب جزئي از شخصيت اوشود (بهاري، 1379، 37).
هدف از روش‌هاي اداره كلاس، فراهم كردن جوي است كه در آن تدريس راحت تر صورت  پذيرد. آنچه در اداره موثر كلاس درس همواره بايد مدنظر باشد، الويت تاكيد بر پيشگيري از بدرفتاري نسبت به مقياس‌هاي تسكين دهنده، مانند تنبيه است. مشكلات بالقوه رفتاري بايد شناخته شود تا با اعمال روشهاي صحيح در كلاس از پيشروي آنها جلوگيري گردد .
به اعتقاد بسياري از معلمان ومديران مسائل مربوط به انضباط، كنترل و اداره كلاس مهمترين علل ناموفق بودن معلمان است. هنگامي‌كه بيشتر وقت كلاس صرف مشكلات انضباطي شود بطور عملي زمان كمتري براي تدريس و يادگيري دروس باقي مي ماند(رضايي، 1383، 10).
گزارشها نشان داده است كه بيش از 50%  درصد زمان كلاس صرف مسائل انضباطي واداره كلاس مي‌شود (اليز، 2003). مربيان برجسته هميشه تاكيد داشتند كيفيت آموزش، يك عامل  كليدي و موثر بر رفتاردانش‌آموزان و موفقيت آنهاست. اما در رويكردهاي  نوين به آموزش، نقش دانش‌آموز در فرايند ياددهي – يادگيري افزايش يافته است، و توسعه مهارتها و تواناييهاي دانش‌آموزان براي پذيرش مسئوليت يادگيري خود هدف واقع شده است، درنتيجه چگونگي واكنش معلم به بدرفتاري دانش‌آموزان به دليل تاثير فراوان بر عملكرد آن اهميت يافته است چنانكه يك شيوه اثربخش مي‌تواند سبب افزايش جايگاه دانش‌آموزان در كلاس و يا عزت نفس آنها شود وآنها را به پذيرش مسئوليت خود ترغيب كند (جانز، 1990).
بنابراين تغييرات ساده درفنون برنامه درسي و آموزشي، براي خلق يك محيط مبتني بر نيازهاي دانش‌آموزان و خلق يك جامعه يادگيري دركلاس كافي نيست؛ بلكه براي فراهم كردن چنين محيط  همكارانه‌اي در كلاس نيازمند تئوري مديريت كلاس هستيم (مارتين، 2003). بنابراين لازم است در اين خصوص فنون و ويژگيهاي مورد نياز مديريت كلاس شناسايي و تبيين گردد،  تا مورد استفاده همه كساني كه با آموزش و پرورش سرو كار دارند قرار گيرد.فهرست مطالب:

فصل اول :  كليات تحقيق

1- 1 مقدمه

1-2 بيان مساله

1-3  اهميت مساله

1-4   اهداف تحقيق

1-5 سئوالات تحقيق

1-6 تعاريف نظري و عملياتي

تعاريف نظري

تعاريف عملياتي

 

فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1مقدمه

2-2 مباني نظري تحقيق

2-2-1تعاريف مديريت كلاس      

2-2-2   اهداف مديريت كلاس

2-2-3   سازمان دهي و مديريت كلاس

2-2-4    ابعاد مديريت كلاس

2-2-5   فنون مديريت كلاس

2-2-6 موانع مديريت كلاس درس

2-2-7   خلاصه‌اي از اصول سه سبك ايجاد نظم و انضباط در كلاس

2-2-8   تئوريهاي مديريت كلاس

2-2-9 سبكهاي مديريت كلاس

2-2-10 اصول كلي مديريت كلاس

2-2-11 فراشناخت

2-2-12- تعاريف فراشناخت

2-2-13 ابعاد فراشناخت

2-2-14 آموزش مهارتهاي يادگيري شناختي وفراشناختي

2-2-15 نظراتي در باب ارتقا ء فراشناخت

2-3 پيشينه تحقيقات انجام يافته

 2-3-2 تحقيقات خارجي

2-4 نتيجه گيري


فصل سوم : روش تحقيق

3-1 روش پژوهش

3-2 جامعه آماري

3-3 طرح نمونه گيري

3-4 ابزار جمع آوري اطلاعات

3-4-1 پرسشنامه مديريت كلاس

3-4-2 روايي و پايايي

3-4-3پرسشنامه فراشناخت

4-4-3 روايي و اعتبار

3-5 روش تجزيه و تحليل داده‌ها

 

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

تجزيه و تحليل داده ها

4-1 مقدمه

4-2 بخش توصيفي


فصل پنجم : نتايج تحقيق

5-1 جمع‌بندي

5-2 بحث و تفسير

5-3 محدوديت‌هاي تحقيق

5-4 پيشنهادهاي تحقيق

5-4-1 پيشنهاد به سياستگذاران و مسئولين

5-4-2 پيشنهاد به مديران و دبيران

5-4-3 پيشنهاد به پژوهشگران بعدي

پيوستها وضمائم

پرسشنامه مديريت كلاس

پرسشنامه فراشناخت

پرسشنامه مديريت كلاس

منابع فارسي

فهرست منابع انگليسي

فهرست منابعتوضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/18  ساعت: ۱۷

 

بررسي ارتباط بين اندازه موسسه حسابرسي، تعداد صاحبكاران موسسه حسابرسي با كيفيت حسابرسي

هدف اين مقاله، بررسي رابطه اندازه موسسه حسابرسي و كيفيت حسابرسي در شركت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال­هاي13851389 مي باشد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 32
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي حسابداري


توضيحات كامل

شرح مختصر: هدف اين مقاله، بررسي رابطه اندازه موسسه حسابرسي و كيفيت حسابرسي در شركت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال­هاي1385-1389 مي باشد. بدين معني كه آيا اندازه موسسه حسابرسي عامل تعيين كننده و با اهميتي براي كيفيت حسابرسي است يا خير؟ براي آزمون تجربي متغيرها، كيفيت حسابرسي به وسيله اقلام تعهدي غير عادي بي علامت براساس مدل هاي بال - شيواكمار و كوتاري اندازه گيري و اندازه موسسه نيز، از طريق تعداد صاحبكاران استخراج شده است و نتايج با تنها موسسه بزرگ حسابرسي در ايران يعني سازمان حسابرسي بررسي شده است. در اين مطالعه، براي آزمون فرضيه ها، از داده هاي تابلويي استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد اندازه موسسه حسابرسي رابطه منفي معناداري با كيفيت حسابرسي دارد. اين ارتباط منفي نشان مي دهد موسسات حسابرسي بزرگ و داراي تعداد صاحبكار بالا، در مقايسه با موسسات حسابرسي كوچك و داراي تعداد صاحبكار كم از كيفيت حسابرسي پايين تري برخوردارند.

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

بيان مساله

مباني نظري تحقيق

پيشينه تحقيق

روش تحقيق

متغيرهاي تحقيق

متغير وابسته

متغير هاي مستقل

متغير هاي كنترلي

فرضيه هاي تحقيق

مدل هاي تخمين متغير هاي پژوهش

روش هاي گرد آوري اطلاعات

جامعه آماري و نمونه آماري

تجزيه و تحليل داده ها

آمار توصيفي

آزمون فرضيه هاي پژوهش

نتايج آزمون فرضيه اول

نتايج آزمون فرضيه دوم

خلاصه و نتيجه گيري

پيشنهادات پژوهش

پيشنهادهاي كاربردي پژوهش

پيشنهادهايي براي پژوهش­هاي آتي

محدوديت هاي پژوهش

منابع و ماخذ


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/16  ساعت: ۱۶

 

مشكلات بافتهاي فرسوده در شهرهاي بزرگ

مشكلات بافتهاي فرسوده درشهرهاي بزرگ همواره يكي ازدغدغه هاي مردم ومديران شهري بوده است، زيرا سكونت وكار دراين نوع بافتهاي شهري هرگز بازدهي مطلوب را ندارند زيرااستاندارهاي مسكن زندگي درآنها بدليل فرسودگي شديد يا نسبي بسيار پايينتر از قسمتهاي ديگر شهر ميباشد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 149
حجم 7 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي عمران و ساختمان


توضيحات كامل

شرح مختصر:

مشكلات بافتهاي فرسوده درشهرهاي بزرگ همواره يكي ازدغدغه هاي مردم ومديران شهري بوده است، زيرا سكونت وكار دراين نوع بافتهاي شهري هرگز بازدهي مطلوب را ندارند زيرااستاندارهاي مسكن زندگي درآنها بدليل فرسودگي شديد يا نسبي بسيار پايينتر از قسمتهاي ديگر شهر ميباشد. بافت فرسوده شهري به بافتي اطلاق ميشود كه از ابعاد كيفي وكمي وهمچنين ازلحاظ تجهيزات و تأسيسات شهري در سطح پايين قرار گرفته باشد مشكلات اصلي اينگونه بافتها بهنگام مخاطرات طبيعي بروز ميكند كه بايد توجه مسئولين بيشتر متوجه اينگونه بافتها باشد عنوان بافت فرسوده شهري به با فتي اطلاق ميشود كه از ابعاد كيفي وكمي مسكن وتاسيسات وتجهيزات وابسته به آن درسطح بسيار پاييني از برخورداري است.اين بافت بعنوان بافتي ناكارآمد معرفي ميشود واز اينرو مساله بهبود بخشيدن به آن روي مينمايد. اين بهسازي بسته به نوع فرسودگي بافت مراحل مختلفي را شامل ميشود.تهيه واجراي طرحهايي كه به انحاء مختلف سعي در بهبود وضع اين بافتها دارند ،نيازمند بررسي همه جانبه كمبودهاي موجود وبرنامه ريزي مداوم براي رفع معضلات اينگونه بافتهاست .بررسي همه جانبه بدين معناست كه درنوسازي وبازسازي اين بافتها ميبايست دركناربهبود بخشيدن به وضع مسكن كه حدود 40درصدازبافتهاي شهري راتشكيل ميدهد ساير نيازهاي معيشتي ساكنين نيز كه در حيطه تاسيسات و تجهيزات شهري است تامين شود. بافت محله مجيديه كه بعنوان قسمتي از بافتهاي فرسوده شهرتهران شناسايي شده است.كه داراي معضلات فراواني بويژه در زمان بحرانهاي طبيعي مثل زلزله ميباشد

فهرست مطالب

1-1- طرح مسأله ۱۰
۱-۲-ضرورت تحقيق ۱۰
۱-۳-اهداف تحقيق ۱۱
۱-۴- سوالات تحقيق ۱۱
۱-۵- فرضيات تحقيق ۱۱
۱– پيشينه تحقيق ۱۲
روش تحقيق ۱۲
۱-۸-محدوديتهاي تحقيق ۱۳
۲-مباني نظري ۱۵
۲-۱- تعاريف ۱۵
۲-۲- بافت ۱۵
۲-۲-۱- بافت و فرسودگي ۱۶
۲-۲-۲- انواع بافت شهري ۱۶
الف- بافت تاريخي، هسته اوليه شهر ۱۶
ب-بافت قديمي شهر ۱۶
ج-بافت مياني شهر ۱۷
چ-بافت جديد شهري ۱۷
ح-بافت پيراموني شهر ۱۸
خ-بافت اقماري يا گسترش ناپيوسته شهر ۱۸
د-گسترش متروپلي شهر بهمراه ايجاد شهرهاي جديد ۱۹
۲-۳- فرسودگي ۲۰
۲-۳-۱- گونه هاي بافتهاي فرسوده ۲۰
الف)بافتهاي داراي ميراث شهري ۲۱
ب)بافتهاي شهري (فاقد ميراث شهري) ۲۱
ج)بافتهاي حاشيه اي (سكونتگاههاي غيررسمي) ۲۱
۲-۴- شناسه ها ۲۲
۲-۴-۱- شناسه هاي شناخت محدوده بافتهاي فرسوده ۲۲
الف-شكل كالبدي ۲۳
ب- انسجام بافت و استحكام و مصالح ساختماني عناصر درون بافت ۲۳
ت- ساختار زير ساختها ۲۳
ث- كارآيي نظام شبكه ۲۴
ج-ابعادكاركردي ۲۴
ح-وضعيت محيط زيست ۲۴
۱)دچار كيفيت محيطي پايين وغير بهداشتي ۲۴
خ- ابعاد اجتماعي ۲۴
د- ابعاد اقتصادي ۲۵
ذ- عملكرد مديريت شهري ۲۵
ر- نوع مالكيت ۲۵
۲-۴-۲- شناسه هاي شناخت گونه هاي بافت فرسوده ۲۵
راهكارهاي جهت ساماندهي و احياي بافت فرسوده ۲۶
نمودار ۱- راهكارهاي احياي بافت فرسوده شهري ۲۶
۲-۵- تعريف بهسازي ۲۷
اقدامات بهسازي ۲۸
الف)بهبود بخشي ۲۸
ب)بازيافت ۲۸
ج)استحكام بخشي ۲۸
د:مراقبت وحمايت ۲۸
ه-رونق بخشي ۲۸
و- حفاظت ۲۹
۲-۶- نوسازي ۲۹
اقدامات نوسازي ۳۲
الف) نوكردن ۳۲
ب)احيا ۳۲
ج)باز زنده سازي يا تجديد حيات ۳۲
د)انطباق و به روز كردن ۳۲
ه-تبديل، دگرگون ۳۳
۲-۷تعريف بازسازي ۳۳
فرايند بازسازي ۳۴
الف)تخريب ۳۴
ب)پاكسازي، آواربرداري ۳۴
ج)دوباره سازي ۳۴
۲-۸ تعريف ساماندهي ۳۵
اصول ساماندهي ۳۶
الف) عدالت ۳۶
ب)سازگاري ۳۶
ج)آسايش ۳۷
د)كارآيي ۳۷
ذ)كيفيت محيطي ۳۷
۲-۹ اهداف اساسي نوسازي وبهسازي بافتهاي قديمي وفرسوده شهرها ۳۹
۲-۱۰ضرورت اجتماعي بهسازي ونوسازي شهر ۴۰
۲-۱۱ضرورتهاي اقتصادي بهسازي ونوسازي شهر ۴۱
۲-۱۲عوامل موثر در ايجاد فرسودگي و تخريب بافتهاي شهري و آسيب شناسي آن ۴۳
۳-مشكلات دسترسي وتنگناهاي شبكه ارتباطي وتاسيسات زيربنايي ۴۳
۲-۱۳علل و عوامل آسيبهاي كالبدي شهر ۴۴
۲-۱۳-۱ عوامل محيط طبيعي ۴۴
۲-۱۳-۲ عوامل انساني ۴۴
۱-عوامل اجتماعي ۴۴
۱-عامل اجتماعي ۴۵
الف)پراكندگي ناموزون ونامتعادل تراكم وسرانه جمعيت ۴۵
ب-نوگرايي و بهسازي ناموزون ونامتعادل دربخشهاي شهري ۴۶
ج-تغيير الگوي خانوار از گسترده به هسته اي ۴۶
د-تغييرات در تركيب اجتماعي بافت ۴۶
عامل حقوقي ۴۷
الف)توارث ۴۷
ب)وقف ۴۷
ج)نوع مالكيت ۴۷
د)نارسايي سياستها وقوانين بهسازي ونوسازي شهري ۴۷
ه)وجود مديريت هاي متعدد بربافتهاي فرسوده ۴۸
عوامل اقتصادي ۴۹
الف- وضع نامطلوب اشتغال ودرآمد ودر نتيجه كم بضاعتي مالي واقتصادي ۴۹
ب- موقعيت وارزش اقتصادي زمين ۴۹
ج- تغيير الگوي مصرف ۵۰
د- سرمايه گذاري ناموزون ونامتعادل در امور عمراني شهر ۵۰
الف)زياد بودن هزينه ارائه امكانات در بافت قديم نسبت به بافتهاي جديد ۵۱
و- ماليات وعوارض شهري ۵۱
عوامل كالبدي ۵۲
۱-فرسودگي شديد بناهاي موجود در بافت قديمي ۵۲
۲-مشكلات مربوط به شبكه معابر بافت فرسوده ۵۳
۳-مسائل ناشي از مصالح بكار رفته ونحوه مرمت بناها ۵۳
۴-مسائل زيست محيطي ۵۴
۲-۱۴عوامل كليدي درمداخله بافتهاي فرسوده شهري ۵۴
۲-۱۴-۱مرجع مداخله ۵۴
۲-۱۴-۲مستندات قانوني ۵۵
۲-۱۵- گونه هاي مداخله در بافتهاي فرسوده ۵۵
الف)بهسازي ۵۵
۲-۱۶ديدگاههاي مختلف تحقق برنامه هاي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري ۵۵
۲-۱۷مكاتب بهسازي ونوسازي شهري ۵۶
۲-۱۷-۱فرهنگ گرايي ۵۶
۲-۱۷-۲- عوامل اجتماعي -رواني ۵۷
۲-۱۷-۳كاركرد گرايي ۵۷
۲-۱۷-۴ساختار گرايي ۵۸
۲-۱۷-۵- زيبا شناسي ۵۸
۲-۱۷-۶- مدرنيسم ۵۹
۲-۱۷-۷- رنسانس، رفورماسيون ،روشنگري وانقلاب صنعتي ۵۹
۲-۱۸- نظريه هاي مرتبط با بافت فرسوده شهري ۶۰
۲-۱۹: مرو ري بر تجار ب جهاني ۶۵
۲-۱۹-۱انگلستان ۶۶
۲-۱۹-۲-ايتاليا ۶۶
۲-۱۹-۳ فرانسه ۶۷
۲-۱۹-۴ هلند ۶۷
۲-۲۰ الگوها وراهبردهاي بهسازي ونوسازي ۶۸
۲-۲۱ راهبرد ساماندهي كاربري اراضي ۷۰
۲-۲۱-۱ديدگاه رفاه اجتماعي وكيفيت زندگي ۷۰
۲-۲۱-۲ توانمند سازي حاشيه نشينان شهري به منظور بهسازي ونوسازي شهري ۷۱
۲-۲۱-۳ نگرش ارگانيكي ۷۲
۲-۲۱-۴الگوي اصالت بخشي ۷۳
۲-۲۱-۵ محروميت زدايي شهري وراهبرد برنامه ريزي اجتماعي ۷۴
۲-۲۱-۶ الگوي جايگزيني ۷۴
۲-۲۱-۷ الگوي حفظ هويت وشهرسازي بومي ۷۴
۲-۲۲ طر حهاي جامع وبهسازي ونوسازي شهري ۷۵
۲-۲۲-۱ طرح تجميع ۷۶
۳-ويژگيهاي منطقه(وضعيت موجود) ۸۱
۳-۱محدوده (مختصات وسعت) ۸۱
۳-۲بررسي تقسيمات درون منطقه اي ۸۱
۳-۳-پيشينه كلي منطقه ۸۵
۳-۴-جغرافياي طبيعي ۸۶
۳-۴-۱-شيب منطقه ۸۶
۳-۴-۲رودخانه ومسيل ۸۸
۳-۴-۳-آبهاي زيرزميني ۸۹
۳-۴-۴-آبهاي سطحي ۸۹
۳-۴-۴-۱-جمع آوري آبهاي سطحي در منطقه ۹۰
۳ -۵-ويژگيهاي اجتماعي و اقتصادي منطقه ۸تهران ۹۱
۳-۵-۱ويژگيهاي كلي جمعيت منطقه ۸ ۹۱
۳-۵-۲تحولات جمعيتي منطقه ۹۱
۳-۶-ساختار سني وجنسي جمعيت منطقه ۸ ۹۴
۳-۷-گروههاي سني عمده اجتماعي ۹۶
۳-۷-۱-بعد خانواردر منطقه ۸ ۹۶
۳-۷-۲-تراكم جمعيت درمنطقه ۹۷
۳-۸-مهاجرت ۱۰۱
۳-۹ سواد وآموزش ۱۰۲
۳-۱۰-دين ۱۰۳
۳-۱۱-مطالعات اقتصادي منطقه ۸ ۱۰۴
۳-۱۱-۱–وضعيت فعاليت واشتغال ۱۰۴
۳-۱۱-۲–جمعيت در سن كار ۱۰۶
۳-۱۱-۳-نيروي انساني منطقه ونرخ عمومي فعاليت ۱۰۷
۳-۱۱-۴-جمعيت غير فعال اقتصادي ۱۰۸
۳-۱۱-۵-تركيب بخش خصوصي وعمومي منطقه ۱۰۸
۳-۱۱-۶–مقايسه تعدادشاغلين با كارگاهها ومراكز فعاليت مستقر در منطقه ۱۰۹
۴-معرفي محدوده مجيديه ۱۱۳
۴-۱- مطالعات كاربري زمين ۱۱۴
۴-۱-۱- بررسي كاربري زمين وضع موجود بر اساس طرح تفصيلي منطقه ۸ ۱۱۴
۴-۱-۲- بررسي كاربري زمين وضع موجود محدوده مجيديه ۱۱۵
۴-۲-كيفيت ابنيه ۱۱۶
۴-۳- نوع سازه ابنيه ۱۱۹
۴-۴- قدمت ابنيه ۱۲۱
۴-۵ جنس نماي ابنيه ۱۲۳
۴-۶ تعداد طبقات ۱۲۴
۴-۷ مساحت قطعات ۱۲۵
۴-۸ دانه بندي ابنيه ۱۲۷
۴-۹ سطح اشغال ۱۲۸
۴-۱۰ تراكم ساختماني ۱۳۱
۴-۱۱بافت فرسوده مجيديه ۱۳۳
۴-۱۲-تشخيص وتحليل عوامل فرسودگي تدريجي بافت ( اجتماعي ، اقتصادي وغيره ) وموانع نوسازي آن ۱۳۴
۴-۱۳- تحليل فرآيندي عوامل گذشته و موجود مؤثر بر ايجاد فرسودگي در محدوده ۱۳۴
۴-۱۴- موانع نوسازي بافت در محدوده ۱۳۷
۴-۱۵-موانع فرسوگي بافت در محدوده ۱۳۹
۴-۱۶-جمع بندي ۱۴۲
۱-۵-جمع بندي ونتيجه گيري ۱۴۴
۲-۵-آزمون فرضيات ۱۴۵
فرضيه اول ۱۴۵
فرضيه دوم ۱۴۶
۳-۵-پيشنهادات ۱۴۶
۱-توانمند سازي ساكنين بافتهاي فرسوده ۱۴۷
۲-رعايت اصول معماري وشهرسازي ۱۴۷
۳-مقياس اقتصادي واقتصاد مقياس ۱۴۷
۴-جلوگيري از سوداگري زمين ۱۴۸
۵-احيا وبازسازي سريع وكامل بافتها ۱۴۸
۶-توانمند سازي بخش عمراني براي تامين مسكن گروههاي هدف ۱۴۸
۷-توانمند سازي بخش عمومي براي كمك بافتهاي واقع در طرحهاي شهري ۱۴۹


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/16  ساعت: ۱۴

 

مباني نظري و پيشينه تحقيق هوش هيجاني و خلاقيت

عنوان: مباني نظري و پيشينه تحقيق هوش هيجاني و خلاقيت


مشخصات فايل

تعداد صفحات 65
حجم 556 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي روان شناسي


توضيحات كامل

عنوان: مباني نظري و پيشينه تحقيق هوش هيجاني و خلاقيت

 

فرمت فايل: word

تعداد صفحات: 65

 

تعريف هاي هوش هيجاني به رغم ظاهر متنوع و متفاوتشان، همگي روي يك محور اساسي تاكيد دارند و آن هم آگاهي از هيجانات، مديريت آنها و برقراري ارتباط اجتماعي مناسب است.

استيوهين: « هوش هيجاني عبارت است از توانايي مهار عواطف و تعادل برقرار كردن بين احساسات و منطق، به طوري كه ما را به حداكثر خوشبختي برساند» (هين استيو[1]، ص 11). ماير و سالووي[2]: « هوش هيجاني توانايي درك هيجانها و عواطف به منظور دستيابي به ايجاد هيجان هايي است تا ضمن كمك به تفكر بهتر بتواند منجر به شناخت هيجانات و عواطف گردد»(آقايار و رزقي رستمي 1389, 139)

هوش هيجاني يعني توانايي هايي مانند اينكه فرد بتواند انگيزه خود را حفظ نمايد و در مقابل ناملايمات پايداري كند؛ تكانش هاي خود را كنترل كند و كاميابي را به تعويق بيندازد، حالات روحي خود را تنظيم كند و نگذارد پريشاني خاطر، قدرت تفكر او را خدشه دار سازد؛ با ديگران همدلي كند و اميدوار باشد. بر خلاف هوشبهر كه سابقه حدود يكصد سال تحقيق بر صدها هزار نفر را به همراه دارد، هوش هيجاني مفهوم جديدي است. هنوز هيچ كس نمي تواند دقيقا بگويد كه تفاوت هاي ميان افراد در طول زندگي تا چه حد از هوش هيجاني ناشي مي شود .

اي.ال. ثورانديك[3] روان شناس نامداري كه در ده هاي 1920 و1930 در همگاني كردن نظريه هوشبهر نقش مهمي داشته است، در مقاله اي در روزنامه هارپر[4] اظهار داشته است هوش اجتماعي يعني توانايي درك ديگران و عمل كردن عاقلانه در ارتباط هاي بشري - كه جنبه اي از هوش هيجاني است، به خودي خود جنبه اي از هوشبهر را تشكيل مي دهد.

شكل گيري هوش هيجاني، ابتدا در سال هاي اوليه زندگي كودك انجام ميگيرد، اگر چه شكل گيري اين ظرفيت ها در خلال سال هاي مدرسه نيز ادامه پيدا مي كند. توانايي هايي هيجاني كه كودكان بعدها در زندگي كسب مي كنند بر پايه اين آموخته ها ي سال هاي اول قرار دارد و اين توانايي ها مبناي احساسي تمام يادگيري هاست(گلمن 1387, 262).

 

 

هوش هيجاني

هوش هيجانيهوشي غير شناختي است كه مشتمل بر درك عواطف و احساسات و استفاده درست از آنها، تصميم گيري هاي مناسب و بموقع، توانايي اداره مطلوب خلق و خو و كنترل رفتارها و مهارت هاي اجتماعي مطلوب است. عبارت هوش هيجاني از حدود سال 1990 ميلادي در ادبيات پژوهشي بكار برده شد، اما عموميت يافتن آن به سال 1995 بر ميگردد، زماني كه كتاب هوش هيجاني، نوشته دانيل گلمن، به عنوان پرفروش ترين كتاب نيويورك تايمز[5] اعلام شد اين واژه به پيتر سالووي[6] از دانشگاه يل[7] و جان ماير[8] از دانشگاه همشاير[9] منسوب است؛ اگر چه آنها ادعايي در مورد ابداع اين اصطلاح ندارند(جعفري 1389).

 

3.Heen Steve

4.Mayer & Salovey

6.Thorandick

7.Harpor Magazine

1. New york Times

2. Peter Salvoes

3. Yale

4. John Mayer

5. New Hampshire

 

فهرست مطالب

 تعريف هوش هيجاني

هوش هيجاني

اهميت هوش هيجاني

ابعاد هوش هيجاني

تئوري هوش هيجاني

رابطه هوش و هيجان

هوش هيجاني چيست؟

مباني نظري و پيشينه هوش هيجاني

مولفه هاي هوش هيجاني

روند تاريخي مطالعات هوش هيجاني

هوش هيجاني و بهره هوشي

طبقه بندي هيجاني

چگونگي شكل گيري هوش هيجاني

هوش هيجاني از نظر بار-آن

هوش هيجاني از نظر سالوي

هوش هيجاني در زنان و مردان

هوش هيجاني و بهره هيجاني

رشد هوش هيجاني

تعريف خلاقيت

خلاقيت چيست؟

اهميت خلاقيت

عوامل موثر بر خلاقيت

چگونه خلاقيت را پرورش دهيم؟

مدل هاي فرايند خلاقيت

سطوح خلاقيت

خلاقيت به عنوان تفكر خلاق

خصوصيات شخصيتي افراد خلاق

متغيرهاي فردي موثر بر خلاقيت

موانع خلاقيت

مراحل خلاقيت

نظريه‌هاي خلاقيت

ويژگيهاي افراد خلاق

پيشينه عملي

تحقيقات داخلي

تحقيقات خارجي

فهرست منابع و مآخذ


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/15  ساعت: ۱۶

 

بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي و بهبود نگرش نسبت به درس رياضيات در دانش‌آموزان

در اين پژوهش تأثير روش آموزش راهبردهاي حل مسأله بر پيشرفت تحصيلي رياضيات و نگرش نسبت به رياضي مورد بررسي قرار گرفت


مشخصات فايل

تعداد صفحات 112
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي علوم تربيتي


توضيحات كامل

در اين پژوهش تأثير روش آموزش راهبردهاي حل مسأله بر پيشرفت تحصيلي رياضيات و نگرش نسبت به رياضي مورد بررسي قرار گرفت. جامعه آماري اين پژوهش عبارت بود از: دانش‌آموزان پسر سال دوم راهنمايي مدارس شهرستان طارم در سال تحصيلي 82-81 كه نمره رياضي آنها در نيم سال اول كمتر از 12 بود. آزمودني‌هاي اين پژوهش به صورت تصادفي انتخاب شدند. به اين ترتيب كه از روي فهرست مدارس راهنمايي اين شهرستان يك مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شد. از آنجا كه اين مدرسه فقط داراي دو كلاس راهنمايي بود، دانش‌آموزان اين دو كلاس كه نمره رياضي نيم سال اولشان كمتر از 12 بود انتخاب و پيش‌آزمون مقياس نگرش سنج نسبت به رياضي بر روي آنها اجرا گرديد. در اين ميان 30 نفر به عنوان گروه آزمايش و گواه انتخاب شدند. سپس آموزش روش راهبردهاي حل مسأله بر روي گروه آزمايشي به اجرا درآمد (به مدت 7 جلسه) و در پايان يك آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي و نيز پس آزمون مقياس نگرش نسبت به رياضي بر روي دو گروه اجرا گرديد.

فصل اول: طرح تحقيق

مقدمه.........................................................................................................................

بيان مسئله............................................................................................

ضرورت تحقيق.........................................................................................

اهداف تحقيق..........................................................................................

فرضيه‌هاي پژوهش.....................................................................................

تعريف اصطلاحات و متغيرها..........................................................................

تعريف نظري راهبردهاي حل مسئله....................................................................

تعريف عملياتي راهبردهاي حل مسئله..................................................................

متغيرهاي تحقيق..........................................................................................................

متغير مستقل...............................................................................................................

متغير وابسته................................................................................................................

متغيرهاي كنترل...........................................................................................................

تعريف عملياتي آموزش راهبردهاي حل مسأله (متغير مستقل).........................................

تعريف نظري نگرش (متغير وابسته اول).......................................................................

تعريف عملياتي نگرش نسبت به رياضي (متغير وابسته اول)...........................................

تعريف نظري پيشرفت تحصيلي رياضيات (متغير وابسته دوم)............................................

تعريف عملياتي پيشرفت تحصيلي رياضيات (متغير وابسته دوم)..........................................

فصل دوم: پيشينه و زمينه‌هاي نظري پژوهش

مقدمه.................................................................................................

الف) مباني نظري در زمينه موضوع تحقيق..............................................................

تعريف و ويژگيهاي مسئله و حل مسئله................................................................

حل مسئله و انتقال يادگيري...........................................................................

رابطه بين تفكر انتقادي و حل مسئله..................................................................

راهبردهاي حل مسئله و فراشناخت....................................................................

نظريه‌هاي پيرامون حل مسئله..........................................................................

حل مسئله از ديدگاه رفتارگرايان .......................................................................

حل مسئله از ديدگاه گشتالت.........................................................................

رويكرد خبرپردازي به حل مسئله........................................................................

مراحل آموزش حل مسئله (الگوي دي چكووكرافورد)...................................................

طرح جورج پوليا پيرامون حل مسئله....................................................................

مباني نظري در زمينه نگرش............................................................................

تعريف نگرش..........................................................................................

ويژگيها و ابعاد نگرش.................................................................................

تغيير نگرش...........................................................................................

الگوهاي يادگيري تغيير نگرش.........................................................................

الف) نظريه محرك – پاسخ..............................................................................

نظريه هاولند...........................................................................................

ب) نظريه مشوقها و تعارضها..........................................................................

الگوهاي شناختي تغيير نگرش..........................................................................

الف) نظريه تعادل.....................................................................................

ب) نظريه توافق........................................................................................

ج) نظريه همسازي شناختي.............................................................................

د) نظريه قضاوت اجتماعي............................................................................

الگوهاي كاركردي......................................................................................

نگرشها و آموزش و پرورش............................................................................

ب) يافته‌هاي پژوهش در زمينه موضوع تحقيق..........................................................

فصل سوم: روش تحقيق

روش تحقيق............................................................................................

جامعه آماري .........................................................................................

نمونه و روش نمونه‌گيري................................................................................

ابزار پژوهش...........................................................................................

شيوه اجرا.............................................................................................

روش تجزيه و تحليل داده‌ها..............................................................................

فصل چهارم: تحليل نتايج و بيان توصيفي يافته‌ها

4-1) مقدمه .........................................................................................

4-2) آزمون همتاسازي................................................................................

4-3) تحليل داده‌ها با استفاده از آمار توصيفي........................................................

4-4) تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از آمار استنباطي...............................................

الف) فرضيه اول.......................................................................................

ب) فرضيه دوم........................................................................................

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

نتايج پژوهش..........................................................................................

محدوديتهاي پژوهش....................................................................................

پيشنهادات به پژوهشگران.............................................................................

فهرست منابع فارسي...................................................................................

فهرست منابع لاتين ...................................................................................

 جدول (3-1) مقايسه درصد صفحات كتاب اختصاص يافته به مواد سه‌گانه و درصد نمرات

امتحاني................................................................................................

جدول (4-1) مقايسه شاخص‌هاي آماري نمرات ثلث دوم دو گروه تجربي و گواه ......................

جدول (4-2) توزيع فراواني نمرات گروه گواه در پيش‌آزمون مقياس نگرش‌سنج نسبت به

رياضي.................................................................................................

جدول (4-3) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات گروه گواه در پيش

آزمون نگرش نسبت به رياضي.........................................................................

جدول (4-4) توزيع فراواني نمرات گروه گواه در پس ‌آزمون مقياس نگرش‌سنج نسبت به

رياضي.................................................................................................

جدول (4-5) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پس ‌آزمون مقياس نگرش

نسبت به رياضي.......................................................................................

جدول (4-6) توزيع فراواني نمرات گروه گواه در پس ‌آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي.....................

جدول (4-7) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پس ‌آزمون پيشرفت

تحصيلي رياضي گروه گواه..............................................................................

جدول (4-8) توزيع فراواني نمرات گروه آزمايشي در پيش ‌آزمون نگرش‌ نسبت به رياضي................

جدول (4-9) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پيش ‌آزمون نگرش

گروه آزمايش .........................................................................................

جدول (4-10) توزيع فراواني نمرات گروه گواه در پس ‌آزمون مقياس نگرش‌سنج  نسبت به

رياضي.................................................................................................

جدول (4-11) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پس ‌آزمون نگرش نسبت

به رياضي گروه گواه....................................................................................

جدول(4-12) توزيع فراواني نمرات گروه‌آزمايشي در پس‌‌آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي.................

جدول (4-13) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پس ‌آزمون پيشرفت

تحصيلي رياضي گروه آزمايش ..........................................................................

جدول (4-14) اطلاعات حاصل از تحليل داده‌ها، اجراي آزمون t و استخراج t جدول در مورد

فرضيه شماره 1.........................................................................................

جدول (4-15) اطلاعات حاصل از تحليل داده‌ها، اجراي آزمون t و استخراج t جدول در مورد

فرضيه شماره 2.........................................................................................

شكل (2-1) بازنمايي شناختي مسئله از يك ساخت شناختي اثر گرينو.................................

شكل (2-2) استراتژي احتمالي گرينو..................................................................

شكل (2-3) واحد TOTE..........................................................................

شكل (2-4) مسئله پاندول دي چكووكرافورد.........................................................

شكل (2-5) مراحل مختلف فرايند تغيير نگرش بر طبق الگوي هاولند..................................

شكل (2-6) ساختهاي شناختي متعادل و نامتعادل...................................................

شكل (3-1)  طرح پس آزمون با گروه كنترل...........................................................

شكل (3-2)  طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل.............................................

فهرست نمودار

نمودار (4-1) مقايسه ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي ثلث دوم درس رياضي..........................

نمودار (4-2) نمودار ستوني ميانگين‌هاي دو گروه گواه و آزمايش در آزمون پيشرفت تحصيلي رياضيات.....

نمودار (4-3) نمودار ستوني ميانگين‌هاي نمرات حاصل از تفاوت نمرات آزمودني‌هاي دو گروه گواه و آزمايش در پيش آزمون و پس آزمون مقياس نگرش نسبت به رياضيات....

 نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده‌ها نشان داد كه اين روش پيشرفت تحصيلي گروه آزمايشي را در قياس با گروه گواه افزايش داد همچنين نگرش گروه آزمايش را هم نسبت به رياضيات بهبود بخشيد.

 


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/15  ساعت: ۱۱

 

نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران تيمهاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

پژوهش حاضر با هدف نقش عوامل مديريتي برگزاري مسابقات بربروز رفتار هاي نا بهنجار در تماشاگران تيم هاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان انتخاب شدكه در اين تحقيق اوباشگري ،پرخاشگري و خشونت مورد بررسي قرار گرفت


مشخصات فايل

تعداد صفحات تماشاگران136
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي docx
دسته بندي مديريت


توضيحات كامل

نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران تيمهاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

 

پژوهش حاضر با هدف نقش عوامل مديريتي برگزاري مسابقات بربروز رفتار هاي  نا بهنجار در تماشاگران تيم هاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان انتخاب شدكه در اين تحقيق اوباشگري ،پرخاشگري و خشونت مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق تاثير محيط ورزشگاه، رسانه هاي گروهي ،داوري و زمان برگزاري مسابقات مورد بررسي قرار گرفت در‌پژوهش ‌حاضر ‌جهت ‌سنجش ‌سوالهاي ‌پژوهش ‌از‌ پرسشنامه ‌محقق‌ساخته ‌استفاده ‌شدكه پرسشنامه‌هاي‌مذكورداراي‌سوال‌هاي ‌پنج‌گزينه‌اي (كاملا موافقم، موافقم، تاحدودي ‌موافقم، مخالفم، كاملا مخالفم) مي‌باشد پرسشنامه اوليه با 27 سوال به چند تن از اساتيد و متخصصان داده شد كه در نهايت آنها بر روي 24 سوال از پرسشنامه اي تماشاگران اتفاق نظر داشتند كه بدين ترتيب روايي محتوايي پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفت و جهت سنجش پايايي پرسشنامه از ضريب الفاي كرونباخ استفاده شد كه بنابرمحاسبه بعمل آمده، ضريب پايايي پرسشنامه  86/0 بدست آمد كه ضريب مطلوبي بود. از آنجايي كه جامعه آماري تماشاگران، مسابقات فوتبال  بود،انجام يك مطالعه مقدماتي بر روي گروهي از افراد جامعه به منظور ،تعيين واريانس جامعه ضرورت داشت كه در نهايت حجم نمونه محاسبه شده براي تماشاگران برابر با 797 نفر شد. به منظور تحليل استنباطي داده هاي بدست آمده از ابزار اندازه گيري از روشهاي من ويتني،كراسكال واليس و فريدمن  استفاده شد. بررسي يافته هاي كلي نشان داد،ازنظرتماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال تيم هاي ورزشي سپاهان وذوب آهن محيط ورزشگاه مي تواند بيشترين نقش را در بروز رفتارهاي نا بهنجار  داشته باشد. همچنين در اين تحقيق تفاوت بين نظرات تماشاگران تيمها در مورد عامل محيط ورزشگاه،زمان برگزاري مسابقه، نحوه داوري و رسانه هاي ورزشي در بروز رفتارهاي نابهنجار بررسي مي‌گردد.

واژه‌هاي كليدي:

رفتارهاي نا بهنجار، اوباشگري، خشونت، پرخاشگري، فوتبال، تماشاگر

 

 فهرست مطالب

 

چكيده

فصل اول: مقدمه ومعرفي پژوهش

مقدمه............................................. 2

1-1 بيان مساله.................................... 4

1- 2 اهميت و ارزش پژوهش............................ 6

1-3 اهداف تحقيق................................... 8

1-3-1هدف كلي...................................... 8

1-3-2 اهداف اختصاصي............................... 8

1-4 فرضيات ويژه پژوهش............................. 9

1-5 قلمرو تحقيق................................... 9

1-5-1 قلمرو مكاني................................. 9

1-5- 2 قلمرو زماني................................ 9

1-6 محدوديت هاي پژوهش............................ 10

1-7 واژه هاواصطلاحات كليدي ....................... 10

1-7-1 فوتبال..................................... 10

1-7-2 رفتارهاي نابهنجار.......................... 11

1-7-3 عوامل مديريتي.............................. 11

1-7-4 تماشاگر.................................... 11

1-7-5 پرخاشگري................................... 11

1-7-6 خشونت...................................... 12

1-7-7 اوباشگري................................... 12

فصل دوم: ادبيات تحقيق

مقدمه............................................ 14

2-1 مباني نظري تحقيق............................. 14

2-1-1 رفتارهاي نابهنجار.......................... 14

2-1-2عوامل رفتار نابهنجار درجامعه................ 15

2-1-2-1نقش خانواده............................... 15

2-1-2-2 عوامل اجتماعي............................ 16

2-1-2-3عوامل اقتصادي............................. 16

2-1-2-4نقش دوستان وهمسالان........................ 17

2-1-2-5عوامل روانشناختي.......................... 17

2-1-2-6علتهاي ديگر نابهنجاري..................... 17

2-1-3عوامل رفتارنابهنجار در ورزشگاه.............. 19

2-1-3-1عامل محيط ورزشگاه......................... 19

2-1-3-2عامل نحوه ي داوري......................... 19

2-1-3-3عامل رسانه هاي ورزشي...................... 20

2-1-3-4عامل زمان برگزاري مسابقه.................. 21

2-1-2 اوباشگري................................... 22

2-1-3 خشونت...................................... 24

2-1-4 پرخاشگري................................... 24

2-1-4-1 تعريف پرخاشگري........................... 24

2-1-4-2 نظريه هاي پرخاشگري در ورزش............... 29

2-1-4-2-1 نظريه غرايز............................ 30

2-1-4-2-2 نظريه يادگيري اجتماعي................. 31.

2-1-4-2-3 نظريه تخليه............................ 33

2-1-4-2-4 نظريه ناكامي ـ پرخاشگري................ 34

2-1-4-2-5 نظريه تجديدنظر ناكامي ـ پرخاشگري....... 35

2-1-4-3 انواع پرخاشگري در ورزش................... 36

2-1-4-4 عوامل اثر گذار در پرخاشگري ورزشي......... 38

2-1-4-5پرخاشگري در فوتبال ايران.................. 47

2-2 پيشينه تحقيق................................. 51

2-2-1 تحقيقات داخل كشور.......................... 51

2-2-2 تحقيقات خارج كشور.......................... 53

فصل سوم: روش شناسي پژوهش

مقدمه............................................ 56

3-1 روش پژوهش.................................... 57

3-2 جامعه آماري.................................. 57

3-3 حجم نمونه.................................... 58

3-4 روش نمونه گيري............................... 59

3-5 ابزار اندازه گيري............................ 59

3-6 روايي پرسشنامه............................... 60

3-7 پايايي پرسشنامه.............................. 61

3-8 روشهاي تجزيه و تحليل داده ها................. 62

فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري

مقدمه............................................ 64

4-1 بررسي ويژگي هاي توصيفي گروه نمونه............ 64

4-2  بررسي ويژگي هاي استنباطي گرونمونه........... 70

4-2-1 فرضيه اول.................................. 70

4-2-2 فرضيه دوم.................................. 71

4-2-3 فرضيه سوم.................................. 72

4-2-4 فرضيه چهارم................................ 73

4-2-5 فرضيه پنجم................................. 74

4-2-6 فرضيه ششم.................................. 74

4-2-7 فرضيه هفتم................................. 75

4-2-8 فرضيه هشتم................................. 78

4-2-9 فرضيه نهم.................................. 76

4-2-10 فرضيه دهم................................. 77

4-2-11 فرضيه يازدهم.............................. 78

4-2-12 فرضيه دوازدهم............................. 78

4-2-13 فرضيه سيزدهم.............................. 79

4-2-14 فرضيه چهاردهم............................. 80

4-2-15 فرضيه پانزدهم............................. 80

4-2-16 فرضيه شانزدهم............................. 81

4-2-17 فرضيه هفدهم............................... 82

4-2-19 فرضيه نوزدهم.............................. 83

4-2-20 فرضيه بيستم............................... 84

4-2-21 فرضيه بيست ويكم........................... 84

4-2-22 فرضيه بيست ودوم........................... 85

4-2-23 فرضيه بيست وسوم........................... 85

4-2-24 فرضيه بيست وچهارم......................... 86

4-2-25 فرضيه بيست وپنجم.......................... 87

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه............................................ 89

خلاصه تحقيق....................................... 90

5-1 بحث و نتيجه گيري فرضيه هاي پژوهش............. 95

5-1-1 فرضيه اول.................................. 95

5-1-2 فرضيه دوم.................................. 96

5-1-3 فرضيه سوم.................................. 99

5-1-4 فرضيه چهارم............................... 100

5-1-5 فرضيه پنجم................................ 103

5-1-6 فرضيه ششم................................. 105

5-2 پيشنهادهاي كاربردي.......................... 106

5-3 پيشنهاد هاي پژوهشي.......................... 107

5-4 استفاده كنندگان از نتيجه پايان نامه......... 108

فهرست منابع..................................... 109

پيوست ها

چكيده لاتين

فهرست جداول

جدول3-1 مؤلفه هاي پرسشنامه و سوالات مربوط به  تماشاگران   60

جدول4-1 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران....... 64

جدول4-2 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس سن.......................................... 65

جدول4-3 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس شغل......................................... 66

جدول4-4 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس تحصيلات...................................... 67

جدول4-5 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس تاهل........................................ 68

جدول4-6 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس در آمد...................................... 69

فهرست نمودارها

نمودار3-1 مؤلفه هاي پرسشنامه و سوالات مربوط به  تماشاگران 60

نمودار 4-1 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس سن....................................... 65

نمودار 4-2 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس شغل...................................... 66

نمودار 4-3 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس تحصيلات................................... 67

نمودار 4-4 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس تاهل..................................... 68

نمودار 4-5 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس درآمد.................................... 69

 


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/15  ساعت: ۰۵

 

بررسي رابطه بين تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالياتي شركت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه ­ي بين تخصص حسابرس­ در صنعت و اجتناب مالياتي شركت ­مي باشد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 40
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي حسابداري


توضيحات كامل

شرح مختصر:

هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه ­ي بين تخصص حسابرس­ در صنعت و اجتناب مالياتي شركت ­مي باشد. تخصص حسابرس در صنعت به سه دسته، شامل تخصص مالياتي، تخصص حسابرسي صورت هاي مالي و كلي(تركيب تخصص مالياتي و حسابرسي صورت هاي مالي) تقسيم ­شده است. براي اندازه گيري اجتناب مالياتي از سه متغير نرخ موثر ماليات، نرخ موثر نقدي ماليات و تفاوت درآمد قبل از ماليات و درآمد مالياتي(تفاوت مالياتي) استفاده گرديد. جامعه­ي آماري پژوهش حاضر، شامل 47 شركت است كه براي دوره­ي زماني1382 تا 1387 بوده است. فرضيات پژوهش با استفاده از روش دو مرحله اي هكمنو روش آماري داده هاي تركيبي مورد آزمون قرار گرفته اند. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد كه بين تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالياتي شركت، ارتباط معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر، شركت­هايي كه حسابرس آن­ها متخصص صنعت باشد داراي نرخ موثر ماليات كمتر، نرخ موثر ماليات نقدي كمتر و تفاوت دفتري ماليات بيشتري نسبت به شركت­هايي مي باشند كه حسابرس آن­ها متخصص صنعت نيست. اين امر نشان دهنده­ي سطح بالاي اجتناب مالياتي شركت­ها است.

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

مباني نظري و پيشينه پژوهش

اجتناب مالياتي

تخصص حسابرس در صنعت

تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالياتي

پيشينه پژوهش

فرضيه­ هاي پژوهش

روش پژوهش

جامعه آماري، روش نمونه گيري و حجم نمونه

ابزار گردآوري داده ها

ابزار تجزيه و تحليل

مدل استفاده شده براي آزمون فرضيه هاي پژوهش

يافته هاي پژوهش

آماره­ توصيفي

نتيجه مرحله اول روش هكمن

نتايج آزمون فرضيه ها(نتيجه مرحله دوم روش هكمن)

بحث و نتيجه گيري

پيشنهاد­هاي كاربردي مبتني بر يافته هاي پژوهش

منابع


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/14  ساعت: ۱۵

 

پاورپوينت شهرسازي معاصر(باغشهر)

هدف از پژوهش بررسي انگاره ي باغشهر از مقياس طراحي شهري و چرايي عدم موفقيت قطعي باغشهر به عنوان يك الگوي آرماني شهرسازي (نمونه موردي شهر لچورث انگلستان)


مشخصات فايل

تعداد صفحات 22
حجم 7 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي ppt
دسته بندي شهرسازي


توضيحات كامل

هدف از پژوهش:

 

بررسي انگاره ي باغشهر از مقياس طراحي شهري و چرايي عدم موفقيت قطعي باغشهر

به عنوان يك الگوي آرماني شهرسازي (نمونه موردي: شهر لچورث انگلستان).

ابنزر هوارد                                                 Sir Ebenezer howard

متولد 1850 م. در لندن

شغل والدين: اداره كننده ي فروشگاه كوچكي در لندن

ترك مدرسه در 14 سالگي و مشغول شدن به شغل منشي دون پايه ي اداره

كارگذار بورس

بدون آموزش در زمينه ي معماري و شهرسازي

مبدع نظام جديدي از تند نويسي و تاسيس كارگاهي به همين دليل

سفر به آمريكا در سال 1872 م. و مشغوليت به شغل كشاورزي، بعد از تلاش

هاي بي ثمر در جهت اختراع وسايلي خاص و هدر رفتن منابع مالي اش

بازگشت به لندن در سال 1876 م. و علاقه مندي به مسائل اجتماعي

عضويت در جمعيت زتتيكال (Zetetical Society)

چاپ كتاب « فردا : راهي طلح آميز به اصلاح واقعي» Tomorrow and Peaceful Path)

(to Social Reformدر سال 1898 م.

چاپ كتاب « باغشهرهاي فردا » در سال 1902م.

دو نيروي متحد سازنده، اين 16 واحد همسايگي را به هم نزديك مي گرداند:

اوقات فراغت: پارك مركزي با طاق شيشه اي (كاخ بلورين)نيروي مدني: پارك مركزي شهر كه ساختمان هاي عمومي شهر در آن جاي .دارند

تقارن در باغشهر، نماد و محصول تعاون، و نشان جامعه اي هماهنگ بود. او تحت تاثير كتاب

« هژيا، شهر بهداشت »دكتر ريچاردسون قرار داشت.

هوارد تراكم پايين جمعيتي و خيابان هاي عريض هژيا را در هندسه ي شهر خود بكار بست.

 

 

هوارد خاطر نشان كرد كه طرح هايش صرفاً نمودارهايي بود

كه در هنگامه ي عمل تعديل مي شود.

فهرست منابع:

 

1) استروفسكي، واتسلاف ( 1387 )، شهرسازي معاصر: از نخستين سرچشمه ها تا منشور آتن، ترجمه ي

لادن اعتضادي، تهران: نشر مركز دانشگاهي.

2) پاكزاد، جهانشاه ( 1389 )، سير انديشه ها در شهرسازي، جلد اول، تهران: نشر آرمان شهر.

3) سيدحسين، بحريني ، بهناز بلوكي و سوده تقابن ( 1388 )، تحليل مباني نظري طراحي شهري

معاصر ، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

4) شواي، فرانسوا ( 1390 )، شهرسازي تخيلات و واقعيات، ترجمه ي سيد محسن حبيبي، تهران:

انتشارات دانشگاه تهران.

5) كمپل، اسكات و سوزان فاينشتاين ( 1388 )، نظريه هاي برنامه ريزي شهري، ترجمه ي عارف

اقوامي مقدم. تهران: انتشارات آذرخش.

6) V. Ward, Stephen (1992); The Garden City : Past, Present and Future

published by: Taylor & Francis

7) http://www.sjsu.edu/faculty/wooda/149/149syllabus9crystal2.jpeg

8) www.Earth.Google.com


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/14  ساعت: ۰۶

 

مباني نظري و پيشينه تحقيق معنويت و درمان اختلالات رواني

عنوان: مباني نظري و پيشينه تحقيق معنويت و درمان اختلالات رواني


مشخصات فايل

تعداد صفحات 45
حجم 79 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي روان شناسي


توضيحات كامل

عنوان: مباني نظري و پيشينه تحقيق معنويت و درمان اختلالات رواني

 

فرمت فايل: word

تعداد صفحات: 45

 

دلايل زيادي براي استفاده از روان‌درمانگري معنوي ذكر شده است. ريچاردز و برگين (1997) دلايل زير را براي استفاده از درمان معنوي بيان داشته‌اند:

 

(الف) مذهب يكي از ابعاد جدانشدني مراجعان و مشاوران است كه در فرهنگ هايِ مختلف به انحاء گوناگون ديده شده است.

(ب)در صورتِ پيدا كردنِ مهارت در درمانِ معنوي و مذهبي روان‌درمانگران اعتماد مراجعان مذهبي خود را بهتر كسب مي‌كنند و راحت‌تر با ايشان همدلي ايجاد مي‌كنند.

(ج)از نظر اخلاقي وظيفه مشاوران و روان‌درمانگران است كه در مورد مراجعان مذهبي بتوانند شايستگي و توانمندي خود را در درمان‌هاي معنوي و مذهبي بالا ببرند.

(د)احراز شايستگي در ابعاد معنوي و مذهبي به مشاوران و روان درمانگران كمك مي‌كند كه منابعِ موجود در رشد معنويت را در جامعه تشخيص داده و از آن ها براي درمان و شكوفايي مراجعان خود كمك گيرند. اين منابع در فرهنگ‌هاي مذهبي شامل رفتن به زيارتگاه‌ها، عبادتگاه‌ها، انجام مراسم مذهبي جمعي و پيوند دادن فرد بي‌پناه به خدا با توسل به ذكر و دعا به وفور يافت مي‌شود.

علاوه بر موارد فوق كه توسط ريچاردز و برگين (1997) بيان شده‌اند، همان‌طور كه در عرفانِ اسلامي (مثلاً مولوي) و در روان شناسي اعماق (مثلاً يونگ، 1963، 1951) به روشني نشان داده شده است، انسان ذاتاً و فطرتاً موجودي معنوي و مذهبي است. تا زماني كه اين بُعدِ معنوي فرد به ساختار رواني او پيوند نخورد و با‌ آن منسجم و يكپارچه نگردد درمانِ واقعي او صورت نمي‌گيرد. در اين زمينه كافمن[1] (1989) چنين بيان داشته است: تكنولوژي و دانش تجربي فقط يكي از راه‌هاي كمك به حل مشكلاتِ رواني است، فراروندگي و معنويت راه ديگري براي درمان است‌ (لازم به يادآوري است كه عرفايي مثل مولوي عشق را درمانگر واقعي مي‌دانند كه مي‌تواند همة نارسايي‌هايي دروني را از بين برده و فرد را براي درمان واقعي آماده كند). خودآگاه منطقي و عقلاني فقط يك قسمت كوچكي از تجربياتِ انساني را تشكيل مي‌دهد. صور ازلي ناخودآگاه (جمعي) يك حيطة وسيع‌تري از روانِ آدمي را تشكيل مي‌دهند، در نتيجه تحقق واقعي٢ انسان تنها از طريق فراروندگي و عروج انساني و فرديت يابي او صورت مي‌پذيرد. اين نياز به فرديت‌يابي٣ مثل نيازهاي جنسي، گرسنگي، تشنگي، و پرخاشگري ذاتي است.يونگ در بسياري از كتاب‌هايش كوشيده است از طريق تعبير و تفسير خواب‌هاي افراد مختلف نشان دهد كه چگونه اين افراد تلاش مي‌كنند بُعد معنوي و مذهبي خود را وارد حيطة خودآگاه كنند.او در يكي از كتاب‌هاي مشهورش به نام روان شناسي و كيمياگري (1953) با تعبير و تفسير خواب‌هاي مراجعانش نشان مي‌دهد كه افراد با ناراحتي‌هاي مختلف كه براي كمك به كلينيك يونگ مي‌شتابند اكثرشان از ناراحتي‌هاي معنوي رنج مي‌برند ولي به اين امر آگاهي ندارند. در صورتِ مطالعه كتاب ديگر او يعني انسان متجدد در جستجوي روح خود به خوبي درمي‌يابيم كه ناراحتي‌هاي عمدة انسان متجدد به علت فراموش كردن بُعدِ معنوي خود است، انساني كه خدايِ خود را گم كرده در نتيجه خود را نيز گم نموده است و سرگردان دنبالِ گم كرده‌اش مي‌گردد ولي نمي‌داند كه دنبال چيست. وظيفة روان درمانگري مثل يونگ اين است كه براي اين انسان از خود بيگانه گشته روشن كند كه او دنبال چيست؟ و بينش لازم را در او ايجاد كند و بعد به عنوان روان درمانگر تسهيل كنندة فرايند جستجو به مراجع خود كمك كند كه گُم كردة خود را دريابد، فقط در اين صورت است كه او بمعناي واقعي درمان خواهد شد.

علاوه بر فرايند درمان مراجعان دچار انواعِ آشفتگي‌هاي رواني، اعتلايِ زندگي، افزايش رضايت از زندگي و پربار نمودن زندگي افراد مراجعه‌‌كننده به روان درمانگر نيز لازم است. رشد معنويِ افراد در اين راستا مي‌تواند كيفيت زندگي مراجعان مختلف را افزايش دهد. روان درمانگر معنوي مي‌تواند با بيدار كردن منابع غني معنوي افراد (از جمله مقابله‌هاي معنوي، تعبير و تفسيرهاي معنوي، كمك براي تعريفِ دوبارة خود) زندگي افراد را غني، معنادار، رضايتبخش، مقاوم و انعطاف‌پذير٤ نمايد. همچنين روان درمانگران مي‌توانند با كسب مهارت‌هاي لازم اختلال‌هاي معنوي افراد را درمان نمايند. تحقيقات جديد (مثلاً ريچاردز و برگين، 1997) نشان مي‌دهند كه برخي اختلالاتِ رواني در اثر آسيب ديدن معنويت افراد ايجاد مي‌شوند و به محضِ درمانِ معنويت آسيب ديده، اختلالات رواني افراد از قبيل اضطراب و افسردگي نيز درمان مي‌پذيرند (نيلسين۵، 2002)

استفاده از معنويت درماني همچنين باعث مي‌شود كه روان‌شناسان ديدشان نسبت به درمان‌هاي رواني بازتر شود و ديدگاه جامع‌تري نسبت به روان و فعاليت‌هاي رواني داشته باشند. برايِ پي بردن به اين امر بهتر است ديدگاه ملاصدرا را در مورد عذاب اخروي بدانيد. در كتاب معاد جسماني (1379) در بحثِ انواعِ عذاب اخروي ملاصدرا به اين مسأله مهم اشاره مي‌كند كه رذايل دروني مثل درنده خويي و كينه‌توزي در آن دنيا به صورت جانورانِ موذي ظاهر مي‌شوند و فرد را آزار مي‌دهند. همانطور كه در خواب پريشاني‌ها و اضطراب‌ها و ترس‌ها به صور جانوران و اشباح آزارنده ظاهر مي‌شوند. در حقيقت از نظر ملاصدرا ناراحتي‌هاي دروني به صورِ جانوران آزار دهنده، به بيرون از روان‌ فرد فرافكنده مي‌شوند و اين امر همان بحثِ روانشناسي است كه توسط روان‌شناسان مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراين آرام نمودن افراد توسط روان‌ِ تحليل‌گر معنوي، و زدودنِ كينه‌هاي آنان با استفاده از روش بخشايشگري به آنان كمك مي‌كند كه از بارگرانِ كينه‌ها و رنج‌ها آزاد شوند، رابطة آنان با افراد ديگر ترميم شود، و علاوه بر آن از عذاب‌هايِ اخروي نيز در امان باشند. يك وجودِ سالم و عاري از كينه و رذيلت كه به نفسِ مطمئنه رسيده است آرام‌تر از دنيا رخت مي‌بندد و بصورتِ آرام به سوي ربّ خويش مراجعت مي‌كند و در زندگي آرام و پرنعمتِ اخروي متنعم مي‌گردد.

 

[1]. Kaufman

 

فهرست مطالب

دلايل استفاده از معنويت درماني

مدل بيوسايكوسوشيال و تحولات بعدي

معنويت چيست ؟

معنويت تا چه حد سلامت مدار است ؟

تجربه هاي معنوي و سايكوتيك

چهار موج در درمان از سال 1900 به بعد

1-رفتار گرايي شناختي (Cognitive Behaviorism)

2- درمان انسان گرايي (Humanistic Therapy)

3-روانشناسي فرافردي

اصول رواندرماني معنوي

مداخله هاي معنوي

بيداري و شكوفايي معنوي

موارد عدم استفاده از مداخله هاي معنوي

منابع


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/12  ساعت: ۱۵

 

مباني نظري و پيشينه تحقيق سبك هاي فرزندپروري، جهت گيري ديني و تاب آوري

عنوان: مباني نظري و پيشينه تحقيق سبك هاي فرزندپروري، جهت گيري ديني و تاب آوري


مشخصات فايل

تعداد صفحات 65
حجم 143 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي روان شناسي


توضيحات كامل

عنوان: مباني نظري و پيشينه تحقيق سبك هاي فرزندپروري، جهت گيري ديني و تاب آوري

 

فرمت فايل: word

تعداد صفحات: 65

 

رابطه بين كودكان و والدين و ساير اعضاي خانواده را مي توان به عنوان نظام يا شبكه اي دانست كه در كنش متقابل با يكديگر هستند. اين نظام بطور مستقيم و غيرمستقيم از طريق سبك ها و روش هاي مختلف فرزندپروري در كودكان تأثير مي گذارد، اكثر روانشناسان همچون بالبي[1] (1969)، فرويد (1964) و مايز و پتيت[2] (1997)، صرف نظر از مكتبي كه به آن معتقدند، كنش هاي متقابل ميان والدين و فرزندان را اساس تحول عاطفي تلقي مي كنند. ايشان سبك هاي فرزندپروري را اينگونه تعريف كرده اند: مجموعه اي از رفتارها كه تعيين كنندۀ ارتباطات متقابل والد- فرزند در موقعيت هاي متفاوت و گسترده اي است و اينگونه فرض مي شود كه موجب ايجاد يك فضاي تعامل گسترده مي گردد».

دارلينگ و استينبرگ[3] (1993) شيوه هاي فرزندپروري را اين گونه تعريف كرده اند: «مجموعه اي از گرايش ها، اعمال و جلوه هاي غيركلامي كه ماهيت تعامل كودك و والدين را در تمامي موقعيت هاي گوناگون مشخص مي كند و در سير حيطۀ اقتدار منطقي، استبدادي و آزادگذار مطرح شده است». تعريفي ديگر از برك لورا[4] (1998) بدين شرح است: «تركيب هايي از رفتارهاي والدين كه در موقعيت هاي گسترده اي روي مي دهد و جو فرزندپروري بادوامي را پديد مي آورند». همچنين پژوهش هاي انجام شده بر پايه و نظريه بوم شناختي براون فنبرنر، نشان دهندۀ آن است كه سبك هاي فرزندپروري، انعكاسي از پايگاه اقتصادي و بافت اجتماعي درون خانوادگي است. در اين ميان متغير اقتصادي و اجتماعي و سطح درآمد خانواده داراي بيشترين تأثير بوده است (به نقل از باير[5]، 2011).

1-1-1- عوامل مؤثر بر سبك هاي فرزندپروري

1-1-1-1- طبقه اجتماعي و پرورشي كودك

با در نظر آوردن تفاوت عظيمي كه در موقعيت هاي زندگي افراد بي بضاعت و افراد مرّفه وجود دارد، جاي تعجب است كه اختلافات بيشتري در مورد ارزش ها و پرورش كودك وجود ندارد. همان تعداد معدودي را كه وجود دارد مي توان بر حسب بعدي از قدرت و خود فرماني در مقابل درماندگي و فرمانبري از اوامر ديگران، در نظر آورد. والدين طبقه پايين بر احترام از اقتدار، تأكيد بيشتري دارند در صورتي كه والدين طبقه متوسط بر رشد و كنجكاوي، كنترل دروني، توانايي به تأخير انداختن خوشي ها و كار به خاطر هدف هاي دور و حساسيت در روابط با ديگران تأكيد مي كنند. تفاوت بين طبقات اجتماعي مختلف از لحاظ فرزندپروري منعكس كننده تجربه اجتماعي والدين است. بزرگسالان طبقۀ كارگر غالباً دستورات را بدون چون و چرا انجام مي دهند؛ رئيس آنان معمولاً در مورد علت قواعد و ضروريات كار به ندرت با آنان حرف مي زند. بنابراين، والدين طبقه پايين كمتر با ساختن و تغيير و اصلاح قوانين در جامعه سرو كار دارند و به همين دليل قواعد و ساخت و قدرت بيش از منطق وجودي آن براي آنان مطرح است. والدين اين طبقه معمولاً فرزندان خود را تحت كنترل دارند، اقتدارگر و مستبد هستند و به ندرت عقايد فرزندان خود را در نظر مي گيرند و براي قواعد و درخواست هاي خود استدلال مي آورند. برعكس، افراد طبقه متوسط كه كارشان ايجاب مي كند خلاقيت بيشتري داشته باشند، رقابت جو باشند و خطر كنند. معمولاً فرزندانشان را در جهت مستقل بودن و خود رهبري تربيت مي كنند. والدين طبقه متوسط و بالاتر، خلاقيت و موقعيت و استقلال فرزندشان برايشان اهميت بيشتري دارد و در ضمن حس كنجكاوي تسلط بر خود را در آنان تقويت مي كنند. از اين رو به طور كلي، دموكرات تر هستند و در رفتار با فرزندان خود پذيراترند. رفتار گرمتري دارند، با آنان استدلال مي كنند و براي مقرراتي كه وضع مي كنند بيشتر استدلال مي آورند.

 

[1] - Bowlby

[2] - Mize & Pettit

[3] - Darling & Steinberg

[4] - Berklaura

[5] -Beyer

 

فهرست مطالب

سبك هاي فرزندپروري

راه هاي انتخاب روش هاي تربيتي

مسئوليت و سلامت رواني والدين

ويژگي هاي كودكان

محيط؛ منابع استرس و حمايت

تعريف سبك هاي فرزندپروري

عوامل مؤثر بر سبك هاي فرزندپروري

طبقه اجتماعي و پرورشي كودك

كنش هاي متقابل بين والدين و كودك و ترتيب تولد

شخصيت و نگرش ها و رفتار والدين

تكنيك هاي والدين جهت اعمال كنترل

تكنيك قدرتي- اثباتي

تكنيك امري- كاربردي

تكنيك القايي خودگرا

 تكنيك هاي القايي

محروم سازي از عشق

اندرز

حفظ رابطه

سنخ شناسي فرزندپروري

روابط والدين- فرزندان در ادوار مختلف

روابط والدين- فرزندان در جامعه پيش صنعتي (جامعه سنتي)

روابط والدين- فرزندان در قرن نوزدهم (خانواده هاي بورژوآ)

روابط والدين- فرزندان در زمان ايران باستان (پيش از اسلام)

تغيير در الگوي تربيت فرزندان در ايران

انواع تيپ هاي خانواده

خانواده متزلزل

خانواده متعادل

خانوادۀ متكامل

سبك هاي فرزندپروري

سبك هاي فرزندپروري راتر

الگوي فرزندپروري شيفر

الگوي زيگلمن

سبك هاي فرزندپروري بامريند

مقايسه بين 3 سبك فرزندپروري بامريند

مؤلفه هاي سبك هاي فرزندپروري

باورهاي مذهبي

دينداري

نگرش هاي (باورهاي) مذهبي

كاركردهاي دين و ضرورت وجوه دين

كاركرد دين و اعتقادات مذهبي به عنوان يك نياز فطري

الگوهاي دينداري

الگوي دينداري گلاك و استاك

الگوي دينداري لنسكي

نظريه هاي مربوط به دينداري

نظريه دوركيم

رويكرد اسميت در مورد دين

نظريه دگرگوني ارزشي اينگلهارت

تعاريفي از تاب آوري

تاريخچه تاب آوري

سير تاريخي و فرايند تحولي مفهوم تاب آوري

مفهوم تاب آوري و ابعاد آن

مباني نظري تاب آوري

ويژگي‌هاي افراد تاب آور

نظريه‌هاي تاب آوري

نظريه گارمزي

نظريهي بلاك

نظريهي ورنر و اسميت

نقش فرهنگ در تاب آوري

آيا تاب آوري فرايند است يا برونداد؟

پيشينه پژوهش

منابع


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/12  ساعت: ۱۵


مباني نظري و پيشينه تحقيق سازه طلاق و سازگاري

عنوان: مباني نظري و پيشينه تحقيق سازه طلاق و سازگاري


مشخصات فايل

تعداد صفحات 95
حجم 147 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي روان شناسي


توضيحات كامل

عنوان: مباني نظري و پيشينه تحقيق سازه طلاق و سازگاري

 

فرمت فايل: word

تعداد صفحات: 95

 

در حقوق امروز ايران طلاق به حكم دادگاه واقع مي شود و در تعريف آن مي توان گفت: طلاق عبارتست از انحلال نكاح دائم با شرايط و تشريفات خاص از جانب مرد يا نماينده ي قانوني او. بنابراين طلاق ويژه ي نكاح دائم است و انحلال نكاح منقطع از طريق بذل يا انقضاءِ مدت صورت مي گيرد. ماده ي 1139 قانون مدني در اين باره مي گويد: «طلاق مخصوص عقد دائم است وزن منقطعه با انقضاء مدّت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي شود(امامي، 1374).

در اكثر كشورها، طلاق بايد با اجازه قاضي و يا يك مرجع قانوني در فرآيندي قانوني صورت بگيرد و حتي در برخي از كشورها مانند: مالت و فيليپين طلاق جايز شمرده نمي شود. فرآيند قانوني طلاق نيز شامل مواردي هم چون: حمايت همسر، سرپرستي فرزند، ‌توزيع دارايي ها و تقسيم بدهي هاست كه معمولاً موضوع هاي مهمي هستند. در بيشتر نظام هاي قضايي، طلاق را بايد دادگاه تأييد كند تا مؤثر باشد. در برخي از كشورها مانند پرتغال نيز موقعي كه دو طرف بر سر طلاق و شرايط آن به توافق مي رسند مي توانند براي تأييد و ثبت طلاق خود به مراكز غير قضايي مراجعه كنند. البته در اين كشور، ‌طلاق هاي از اين نوع، از مارس 2008 به صورت اينترنتي صورت مي گيرد و نيازي به مراجعه حضوري دو طرف براي گرفتن گواهي طلاق نيست. در همه ايالات آمريكا نيز والدين هنگام جدايي از يكديگر بايد برنامه والديني داشته باشند تا وظائف و مسئوليت هاي آن ها در قبال فرزند مشخص باشد (حقاني، 1388).

 

2-1-1- انواع طلاق:

از نظر فقه اسلامي طلاق به انواع زير دسته بندي مي شود:

طلاق رجعى:طلاقى است كه به درخواست مرد جارى مى‌شود و در آن وى موظف است تمام حقوق زن را از قبيل صداق، نفقه، پوشاك و مسكن براى مدت ۱۰۰ روز (زمان عده) تأمين كند. در اين نوع طلاق،مادامى كه عده زن منقضى نشده باشد، مرد مى‌تواند به زن خود رجوع كند و با رجوع مزبور، بدون تحليل نكاح و عقد جديد، مى‌توان با او زندگى كند. در اين حال طلاق باطل مى‌شود (محقق حلي، 1374).

طلاق باين: طلاقى است كه در آن مرد حق رجوع به زن خود را ندارد، يعنى برعكس طلاق رجعي، نمى‌تواند بدون جارى شدن عقدى جديد به او رجوع كند و در برخى از انواع آن، اگر مرد بخواهد به زن خود رجوع كند، لازم است تجديد نكاح كند (محقق حلي، 1374).طلاق باين انواعى دارد:

۱-طلاق دختر صغير يعنى دخترى كه هنوز ۹ سال تمام ندارد.

۲-طلاق زن يائسه يعنى زنى كه به سن نازائى (حدود ۵۰ سالگى) رسيده و ديگر نمى‌تواند بچه‌دار شود.

۳-طلاق در دوران نامزدى يعنى پيش از انجام مراسم عروسى

۴-طلاق زن سه طلاقه يعنى زنى كه او را سه بار متوالى پس از ازدواج طلاق داده باشند.

۵-طلاق خلع يا خلعى كه در آن زن به‌‌دليل كراهتى كه از شوهر خود دارد در مقابل مالى كه به او مى‌بخشد طلاق مى‌گيرد.

۶-طلاق مبارات كه در آن طرفين به‌علت كراهتى كه از هم دارند به طلاق اقدام مى‌كنند. در طلاق مبارات، زن مالى را كه كمتر از مهر او است به مرد مى‌پردازد (محقق حلي، 1374).

طلاق عدى: طلاق عدّى يا طلاق عدّه در دو مفهوم به‌كار مى‌رود:

۱-طلاق زنى كه ۹ بار (۳ بار در ۳ بار) طلاق گرفته و بعد از هر سه طلاق، محلّلى وجود داشته است. اينگونه طلاق در هيچ صورتى حق رجوع ندارد (محقق حلي، 1374).

۲- طلاق زنى كه شوهر او در موقع عده رجوع كرده و بعد او را دوباره طلاق داده است (صدر، ۱۳85).

 

فهرست مطالب

مباني نظري سازه طلاق

انواع طلاق

تعارض ناشي از طلاق عاطفي

نظريه هاي طلاق عاطفي

نظريه طلاق عاطفي كسلر

نظريه سيستمي كيفيت زناشويي ماركز

نظريه مثلث عشق استرنبرگ

نظريه نظم خورد چلبي

عوامل موثر بر اختلاف زناشويي و طلاق

وقت صرف كردن با هم

تقسيم كار

نگهداري از بچه ها

مسايل مالي

مسئله اقوام همسر

تاثيرات طلاق

تاثير طلاق و اختلافات زناشويي بر زنان

عوارض فردي

عوارض خانوادگي

عوارض اجتماعي

تاثير طلاق و اختلافات زناشويي بر كودكان

مباني نظري سازه سازگاري

تعريف سازگاري

نظريات سازگاري

خصوصيات افراد سازگار

ابعاد سازگاري

شاخصهاي سازگاري

افسردگي

اضطراب

پرخاشگري

پيشينه پژوهش

منابع


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/12  ساعت: ۱۳

 

مباني نظري و پيشينه تحقيق رضايتمندي مشتريان

عنوان: مباني نظري و پيشينه تحقيق رضايتمندي مشتريان


مشخصات فايل

تعداد صفحات 38
حجم 113 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي مديريت


توضيحات كامل

عنوان: مباني نظري و پيشينه تحقيق رضايتمندي مشتريان

 

فرمت فايل: word

تعداد صفحات: 38

 

پيتر دراكر از صاحبنظران بزرگ علم مديريت مي‌گويد تنها يك هدف باارزش تعريف شده براي هر بنگاه اقتصادي وجود دارد و آن هدف رضايت مشتري است.

مشتري كسي است كه سازمان مايل است با ارزشهايي كه مي‌آفريند بر رفتار وي تأثير گذارد.

امروزه ارزش‌آفريني براي مشتري در جهت تأثيرگذاري بر رفتار وي، از اهميت بالايي برخوردار شده است. منظور از ارزش، چيزي است كه شكلي را حل و رفع كند و نيازي را برآورده سازد. حيات و بقاي سازمانها، مرهون حضور مشتريان است. لذا آنها نمي‌توانند نسبت به انتظارات مشتريان و خواسته‌هاي آنان بي‌تفاوت باشند. خريداران محصولات و خدمات كه بيرون از سازمان هستند، بعنوان مشتريان خارجي سازمان تلقي و در مقابل اين مشتريان، هر سازماني داراي مشتريان داخلي بوده كه از اهميت خاصي برخوردار هستند. زيرا در فرايندي كه براي مشتريان خارجي ارزش ايجاد مي‌شود، كاركنان نقش اصلي ايفا مي‌كنند. هرفردي داخل سازمان مشتري است و او نيز به نوبه خود مشترياني دارد. چنانچه بروندادي كه بين كاركنان يك سازمان مبادله مي‌شود در جهت رضايتمندي كاركنان نباشد، اين سازمان قادر به تأمين نيازهاي مشتريان بيروني نخواهد بود(قاسمي، 1384، 5) .

 

2-1-3 اهميت مشتري

براي نشان دادن اهميت مشتري و ضرورت حفظ او، با توجه به نكات زير ضروري به نظر مي‌رسد.

ـ هزينه جذب يك مشتري جديد بين 5 تا 11 برابر نگهداري يك مشتري قديم است.

ـ براي افزايش 2 درصدي مشتري، بايد 10 درصد هزينه كرد.

ـ ضرر و زيان از دست دادن يك مشتري، در حكم فرار 100 مشتري ديگر است.

ـ رضايت مشتري، پيش‌شرط تمام موفقيت‌هاي بعدي شركت‌هاست.

ـ رضايت مشتري مهمترين اولويت مديريتي در مقابل اهداف ديگري چون سودآوري، سهم بيشتر بازار، توسعه محصول و ... مي‌باشد.

ـ ارزشمندترين دارايي هر سازمان، اعتماد و اطمينان مشتريان است.

ـ انتخاب مشتري دائمي و وفادار، تنها شرط بقاي دائمي و استمرار فعاليت‌هاي كارآمد هر شركتي است.

ـ مديران ارشد بايد شخصاً الگوي پايبندي در قبال رضايت مشتري باشند.

ـ براي جلب اعتماد مشتريان، كمتر از توان خود قول بدهيد و بيشتر از قولي كه داده‌ايد عمل كنيد.

ـ معادل 98 درصد مشتريان ناراضي، بدون شكايت به سمت رقبا مي‌روند.

ـ احتمال اينكه مشتريان كاملاً راضي مجدداً از شركت شما خريد كنند، شش برابر مشتريان فقط راضي است.

ـ گوش دادن به شكايت مشتري 90 درصد كار است و حل كردن آن 7 درصد و پيگيري براي اطلاع از راضي شدن مشتري هم 3 درصد ديگر است(صمدي، 1384، 19-21) .

 

فهرست مطالب

رضايت مشتري

تعريف مشتري

اهميت مشتري

رضايت مشتري

وفاداري رضايت مشتري

فرايند جلب رضايت مشتري

سازمان و مشتري

عوامل مؤثر بر افزايش رضايت مشتريان

رضايت مشتري و نظريه‌هاي مربوط به آن

مدل‌هاي اصلي اندازه‌گيري رضايت مشتريان

اندازه‌گيري رضايتمندي مشتري (CSm)

اندازه‌گيري رضايتمندي مشتريان فورنل (ECSI, ACSI)

مدل درختي

مدل كانو

مدل اندازه‌گيري رضايت مشتري در امريكا

مدل اندازه‌گيري رضايت مشتري در اروپا

مدل شاخص‌هاي رضايت مشتري

مدل اي. سي. اس. آي

مدل سروكوال

دلايل مطالعه و سنجش رضايت مشتري

نيازها و خواسته‌هاي اصلي مشتريان بانك

پيامد و اثرات افزايش رضايت مشتري

اهميت ارزيابي رضايت مشتريان از خدمات بانكي

شكلهاي ابراز نارضايتي مشتريان نسبت به خدمات بانك و پيامدهاي احتمالي

برنامه ارائه خدمات مطلوب مشتريان

پيشينه تحقيق

منابع


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/12  ساعت: ۱۳

 

مباني نظري و پيشينه تحقيق حسابرسي و نوع اظهار نظر حسابرس

عنوان: مباني نظري و پيشينه تحقيق حسابرسي و نوع اظهار نظر حسابرس


مشخصات فايل

تعداد صفحات 80
حجم 189 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي حسابداري


توضيحات كامل

عنوان: مباني نظري و پيشينه تحقيق حسابرسي و نوع اظهار نظر حسابرس

 

فرمت فايل: word

تعداد صفحات: 80

 

حسابرسي فرايندي است منظم وبا قاعده (سيستماتيك) جهت جمع آوري و ارزيابي بي طرفانه شواهد مربوط به فعاليت ها و وقايع اقتصادي به منظور تعيين درجه انطباق ادعاها (اظهارات) با معيار هاي از پيش تعيين شده و گزارشگري نتايج به افراد ذينفع. (كميته انجمن حسابداران امريكا، 1973، 2 به نقل از حساس يگانه، 1384، 135).

عبارت فرايند منظم وبا قاعده دلالت بر آن دارد كه فعاليت حسابرسي براساس برنامه ريزي انجام مي شود كه بر مبناي آن مجموعه اي از شواهد جمع آوري و ارزيابي مي شود و از اين طريق اهداف حسابرسي تحقق مي يابد. فرايند منظم وبا قاعده همچنين بدين معني است كه حسابرسي، حداقل در قسمت هايي از فرايندش بر مبناي روش هاي علمي انجام مي پذيرد.

جمع آوري وارزيابي بي طرفانه شواهد، شالوده حسابرسي است. اگر چه نوع وماهيت شواهد و معيارهاي ارزيابي مي تواند بين پروژه هاي مختلف حسابرسي متفاوت باشد، اما تمام حسابرسي ها، برمحور جمع آوري وارزيابي شواهد متمركز مي باشند.

موضوع مورد رسيدگي از يك سري ادعاهاي (اظهارات) مربوط به فعاليت ها و وقايع اقتصادي تشكيل شده است. اين ادعاها كه صراحتا ويا تلويحا عنوان مي شوند، در چارچوب تعريف حسابداري كه در بيانيه اساسي تئوري حسابداري (كميته مسئول تدوين بيانيه اساسي تئوري حسابداري وابسته به انجمن حسابداري امريكا (AAA) حسابداري را به صورت زير تعريف مي نمايد:حسابداري فرايندي شناسايي، اندازه گيري وگزارشگري اطلاعات اقتصادي جهت تصميم گيري آگاهانه به وسيله استفاده كنندگان آن اطلاعات است) ارايه شده است، قرار مي گيرند و«اطلاعات اقتصادي» ناميده مي شوند. دراينجا كلمه «اقتصادي» نمايانگر هر گونه شرايطي است كه منجر به تصميم گيري در تخصيص منابع محدود مي گردد. (نيكخواه ومجتهد زاده، 1378، 16-15).

 

3-2 انواع حسابرسي

با توجه به منظور اشخاص ذينفع از انجام هر حسابرسي وهمچنين برنامه ريزي هايي كه هر حسابرس با توجه به امكانات ومحدوديت هاي موجود جهت انجام كار حسابرسي انجام مي دهد تقسيم بندي هاي مختلفي جهت انواع حسابرسي از جنبه هاي گوناگون آن انجام شده كه اهم آنها به شرح زير مي باشد. (خسرو چرمي، 1385، 23).

 

1-3-2 انواع حسابرسي از نظردليل ارجاع كار

الف- حسابرسي الزامي: بدان معني كه هر يك از واحدهاي اقتصادي مطابق قوانين موجود يا به وسيله يكي از مراجع رسمي ملزم به انتخاب حسابرس مي باشند (ولو آنكه خود مايل به انتخاب آن نباشند) به عنوان مثال در شركت هاي سهامي عام مطابق مقررات بورس اوراق بهادار، سهامداران در مجمع عمومي عادي ساليانه ملزم به انتخاب حسابرس مي باشند و يا كليه شركت هاي سهامي عام وخاص مطابق مقررات قانون تجارت ايران ، ملزم به تعيين بازرسي قانوني مي باشند.

ب- حسابرسي اختياري: درچنين حالتي افراد ذيصلاح در هر واحد اقتصادي الزامي به انتخاب حسابرس نداشته وتنها در صورتي كه خود مايل باشند مي توانند اقدام به انتخاب حسابرس نمايند. به عنوان مثال انتخاب حسابرس (نه بازرس قانوني) توسط سهامداران در شركت هاي سهامي خاص.

 

فهرست مطالب

 تعريف حسابرسي

انواع حسابرسي

انواع حسابرسي از نظردليل ارجاع كار

انواع حسابرسي از نظر ماهيت رسيدگي

انواع حسابرسي از نظر زمان انجام كار

انواع حسابرسي از نظر شيوه انجام كار

انواع حسابرسي از ديدگاه ديگر

معيارهاي ارزيابي اطلاعات

مربوط بودن

تاييد پذيري (قابليت رسيدگي)

عاري بودن از سو گيري

كميت پذيري

عوامل توجيه كننده تقاضا براي حسابرسي

نقش اصلي حسابرسي

بعد كنترلي

بعد اعتبار بخشي

مفاهيم مهم حسابرسي

شواهد حسابرسي

نواع شواهد در حسابرسي

ماهيت شواهد حسابرسي

مراقبت هاي حرفه اي

ارايه منصفانه

استقلال حسابرس

اصول اخلاقي

نقش وجايگاه حسابرسي

نقش اقتصادي حسابرس

قانون تجارت و حسابرسي مستقل

محوريت استاندارد هاي حسابداري وحسابرسي

ابعاد نظام كنترل مالي در ايران

گزارش حسابرسي

موضوعاتي كه بر اظهار نظر حسابرس اثر دارد.

موضوعاتي كه بر اظهار نظر حسابرس تاثير ندارد

انواع گزارش هاي حسابرسي

معيارهاي عملكرد

شاخص هاي عملكرد مالي

روش هاي تجزيه و تحليل مالي

نسبت هاي مالي

ارتباط بين اهداف حسابداري و نسبت هاي مالي

طبقه بندي نسبت ها

نسبت هاي مالي مورد استفاده در اين تحقيق

نسبت هاي نقدينگي

نسبت هاي سود آوري

نسبت هاي سرمايه گذاري

نسبت اقلام دارايي به جمع دارايي

ساير نسبت هاي مالي استفاده در تحقيق

استفاده كنندگان نسبت هاي مالي

محتواي اطلاعاتي نسبت هاي مالي

نسبت هاي مالي وشاخص هاي عملكرد شركت هاي موفق

كاربرد نسبت هاي مالي در پيش بيني ناتواني مالي

انواع مدل هاي پيش بيني ورشكستگي

مدل آلتمن

مدل زيمسكي

مدل شيراتا

ويژگي هاي شركت هاي ورشكسته

روش هاي تحليلي

ارتباط بين معيارهاي عملكرد و گزارش حسابرس

مسئوليت حسابرس در رابطه با تداوم فعاليت شركت

تحقيقات انجام يافته مرتبط با تداوم فعاليت

اندازه شركت و اظهار نظر حسابرس

تحقيقات مرتبط با اندازه شركت

پيش بيني اظهار نظر حسابرس

انواع الگوهاي پيش بيني اظهار نظر حسابرس

پيشينه تحقيق

منابع و ماخذ


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/12  ساعت: ۰۸

 

پيشينه تحقيق و مباني نظري دستگاه ايمني، اهميت انواع تمرينات مقاومتي و تمرينات با انواع كش و تاثير تمرينات با TRX و آثار آن بر فاكتورهاي آمادگي جسماني

تمرين بدني يا نرمش هر نوع فعاليت بدني است كه آمادگي جسماني، تندرستي و سلامت كلي را افزايش داده يا حفظ مي كند. به هرگونه فعاليت يا حركت بدن كه در اثر انقباض و انبساط عضلات اسكلتي ايجاد شده، نيازمند صرف انرژي است، فعاليت بدني گفته مي شود. گروه بندي انواع فعاليت بدني با توجه به تعريف آن بر اساس ميزان زمان اختصاص يافته در طول روز را به انواع فعاليت بدني حين انجام كار، فعاليت بدني حين نقل و انتقال و يا فعاليت بدني بعنوان تفريح و استراحت گروه بندي مي­كنند.


مشخصات فايل

تعداد صفحات 30
حجم 476 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي تربيت بدني


توضيحات كامل

عنوان: پيشينه تحقيق و مباني نظري دستگاه ايمني، اهميت انواع تمرينات مقاومتي و تمرينات با انواع كش و تاثير تمرينات با TRX و آثار آن بر فاكتورهاي آمادگي جسماني

 

فرمت فايل: word

تعداد صفحات: 30

تمرين بدني يا نرمش هر نوع فعاليت بدني است كه آمادگي جسماني، تندرستي و سلامت كلي را افزايش داده يا حفظ مي كند. به هرگونه فعاليت يا حركت بدن كه در اثر انقباض و انبساط عضلات اسكلتي ايجاد شده، نيازمند صرف انرژي است، فعاليت بدني گفته مي شود. گروه بندي انواع فعاليت بدني با توجه به تعريف آن بر اساس ميزان زمان اختصاص يافته در طول روز را به انواع فعاليت بدني حين انجام كار، فعاليت بدني حين نقل و انتقال و يا فعاليت بدني بعنوان تفريح و استراحت گروه بندي مي­كنند. تعريفي ديگر از انواع فعاليت بدني بر اساس احساس شدت وارد شده بر شخص و ميزان تلاش وي درحين فعاليت مي باشد، كه به سه گروه فعاليت­هاي بدني سبك ، متوسط و شديد، براساس ميزان انرژي و اكسيژن مصرف شده گروه بندي مي­شود(گرليد[1] و همكاران، 1996).

تمرين بدني به دلايل مختلف از جمله تقويت عضلات و سيستم قلبي عروقي، كسب مهارت­هاي تمرين بدني، حفظ يا كاهش وزن و همچنين با هدف تفريح انجام مي شود. تمرين بدني منظم سيستم ايمني بدن را تقويت ميكند و به جلوگيري از بيماري هاي فراواني مانند بيماري هاي قلبي و عروقي، ديابت نوع ۲ و چاقي مفرط كمك مي كند. تمرين بدني همچنين سلامت رواني را بهبود مي بخشد، به جلوگيري از افسردگي كمك مي كند و باعث حفظ و بهبود اعتماد به نفس مثبت ميشود. تمرين بدني حتي باعث خوش اندامي و افزايش جاذبه جنسي فرد مي­شود كه خود در بهبودِ بيشتر اعتماد به نفس موثر است(گرليد و همكاران، 1996).

2-3-فعاليت قدرتي

تمرين قدرتي[2]،شيوه‌ي تمريني خاصي است كـه در آن، مقاومت خارجي براي گسترش توانايي‌هاي عملكردي عضله، افزايش و كاهش داده مي‌شود. به عبارت ديگر، تمرينات قدرتي نوعي فعاليت بي هوازي است كه طي آن از انقباض عضلاني براي افزايش قدرت و حجم ماهيچه‌ها استفاده مي‌شود برنامه‌هاي تمرين‌هاي قدرتي، شبيه هم نيستند و هدف‌هاي مشتركي نيز ندارند،چون هدف‌هاي تمرين، با نيازمندي‌هاي فردي ارتباط دارند. طرح برنامه‌اي مناسب همراه با نظارت هوشمندانه، تمرين مقاومتي را ايـمن، جالب توجه و مفرح مي‌كند كه براي كودكان لذت بخش خواهد بود. چنانچه تمرينات قدرتي به درستي به­كار بروند، فوايد زيادي در سلامتي كلي بدن همچون افزايش قدرت و سفتي استخوان‌ها، ماهيچه‌ها، تاندون‌ها و رباط‌ها، بهبود عملكرد مفاصل، افزايش متابوليسم بدن، بهبود عملكرد قلب و تنظيم كلسترول بدن دارند(عيوضي، 1384). در ادامه به طور خلاصه انواع تمرين هاي قدرتي آورده شده است:

تمرين مقاومتي. اطلاق عنوان تمرين مقاومتي[3]تقريبا به همه‌ي انواع تمرين قدرتي امكان پذير است. به صورت ويژه، به نوعي از تمرين‌هاي قدرتي گفته مي‌شود كه هر نوع تلاشي عليه نيرويي اعمال مي‌شود كه توسط مقاومت ايجاد شده است (مثلا مقاومت در برابر هل دادن، فشار داده شدن، كشيده شدن، يا خم شدن). تمرينات مقاومتي به منظور افزايش نيرو و اندازه‌ي ماهيچه‌هاي اسكلتي انجام مي‌شوند.

تمرين وزنه‌اي. تمرينات وزنه‌اي[4]و مقاومتي شيوه‌هاي محبوبي در تمرينات قدرتي هستند كه از جاذبه (با استفاده از وزنه و دمبل) براي انقباض ماهيچه بهره مي‌برند. هر شيوه ماهيچه را به شكل متفاوتي تحت تاثير قرار مي‌دهد. تمرين وزنه‌اي مقاومت حداكثري را در قسمت مفصلي كه حركت آغاز مي‌شود فراهم مي‌آورد. در مقابل، تمرين مقاومتي، مقاومت بيشتري را در انتهاي حركت فراهم مي‌كند(عيوضي، 1384).

 

[1]Gerald F

[2]Strength training

[3]Resistance training

[4]Weight training

فهرست مطالب

 سازگاري هاي فيزيولوژيكي با تمرين قدرتي

تاثير آمادگي جسماني بر روي دستگاه­هاي مختلف بدن

اصول تمرين

متغيرهاي تمرين

حجم تمرين

شدت تمرين

تراكم (فراواني) تمرين

مدت تمرين

قلمرو تمرين

اصل اضافه بار- اصل ويژگي

تمرين با استفاده از وزن بدن

تكنيك­هاي تمرينات با TRX

منابع


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/12  ساعت: ۰۶

 

بررسي ميزان آگاهي و استفاده مديران از سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در فرايند تصميم‌گيري در سازمان‌هاي دولتي

پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان آگاهي و استفاده مديران از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم‌گيري در سازمان‌هاي دولتي استان ايلام انجام گرفته است


مشخصات فايل

تعداد صفحات 154
حجم 1 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي docx
دسته بندي مديريت


توضيحات كامل

بررسي ميزان آگاهي و استفاده مديران از سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در فرايند تصميم‌گيري در سازمان‌هاي دولتي

 

پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان آگاهي و استفاده مديران از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم‌گيري در سازمان‌هاي دولتي استان ايلام انجام گرفته است. اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي- پيمايشي مي‌باشد. جامعه آماري پژوهش مديران و كارشناسان 83 سازمان دولتي استان ايلام بوده كه با روش نمونه‌گيري خوشه‌اي ابتدا 25 سازمان انتخاب گرديد و سپس اطلاعات مورد نياز پژوهش از كليه مديران عالي و مياني آن سازمان‌ها جمع‌آوري گرديد. در مجموع حجم نمونه آماري 205 نفر بود. براي اندازه‌گيري از مدل پذيرش فناوري تغيير يافته و تئوري عمل استدلالي استفاده شده است. براي جمع‌آوري داده‌ها از پرسشنامه و براي تجزيه و تحليل داده‌ها، از آمار توصيفي (جدول توزيع فراواني، درصد فراواني) و آمار استنباطي (آزمون كولموگروف- اسميرنف، آزمون t، آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن، آزمون رگرسيون چند گانه گام به گام) استفاده شده است. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد تفاوت معناداري بين دو گروه مديران زن و مرد در استفاده از سيستم اطلاعات مديريت وجود ندارد. همچنين بين گروه‌هاي با سطوح جايگاه سازماني متفاوت در استفاده از آن نيز تفاوتي مشاهده نشد. همچنين بين ميزان استفاده مديران از MIS بر اساس گروه‌هاي سني تفاوت وجود دارد به گونه‌اي كه مديران مسن‌تر كمتر از MIS استفاده مي‌كنند و بين ميزان استفاده از MIS بر اساس گروه‌هاي سابقه خدمت تفاوت وجود دارد. تحليل رگرسيوني گام به گام حاكي از اين است كه شش عامل حمايت سازماني، حمايت مالي، كاربرد اينترنت، حمايت مدير ارشد، در دسترس بودن و اعتقاد به اثربخشي به عنوان مهمترين عوامل موثر بر بكارگيري MIS مي‌توانند يك مدل قابل اتكا براي برآورد ميزان كاربرد MIS ارائه نمايند.

واژگان كليدي: سيستم اطلاعات مديريت، MIS، سازمان‌هاي دولتي

 

فهرست مطالب

 

  

   

 فصل اول: كليات پژوهش

1- 1 مقدمه. 2

2-1 بيان مساله. 3

3-1  اهميت و ضرورت تحقيق.. 5

4-1 اهداف تحقيق.. 6

6-1 فرضيه هاي تحقيق.. 7

1-6-1  فرضيه اصلي اول.. 7

2-6-1  فرضيه اصلي دوم. 8

7-1 تعريف نظري واژه ها و متغيرهاي پژوهش.... 9

8-1 تعريف عملياتي متغيرها 10

فصل دوم: مباني نظري پژوهش

1-2 مقدمه. 13

2-2 طبقه‌بندي مديران در سازمان‌ها 13

3-2 سطوح مختلف تصميم‌گيرندگان مديريتي.. 13

4-2 ديدگاه‌هاي مطروحه در خصوص مديران.. 14

5-2 معيار تعريف اطلاعات خوب براي مديران.. 14

6-2 نقش‌هاي مديريتي و سيستم‌هاي اطلاعات حمايتي.. 14

7-2 مديران، تصميم‌گيري و سيستم‌هاي اطلاعاتي.. 16

8-2 مدل فردي تصميم‌گيري و سيستم‌هاي اطلاعاتي.. 17

9-2 تصميم گيري در سازمانها 17

1-9-2 شرايط تصميم مديران.. 17

2-9-2 تئوري هاي تصميم گيري.. 17

3-9-2 تئوري كلاسيك تصميم گيري.. 18

4-9-2 تئوري رفتاري تصميم گيري.. 18

5-9-2 بصيرت ، قضاوت و پايبندي به عمل گذشته. 18

6-9-2 يابندگي قضاوتي.. 19

7-9-2 قاطعيت در تصميم گيري.. 19

8-9-2 استراتژي درگير كردن ديگران در تصميم گيري.. 19

1-8-9-2 تصميمات فردي ، تصميمات مشورتي و تصميمات گروهي.. 19

2-8-9-2 مديريت در قرن 21 جايگاه خاصي براي دو سياست كلان قائل است : 19

10-2 انواع اطلاعات... 20

1-10-2  طبقه‌بندي اطلاعات از نظر كاربرد. 20

2-10-2  طبقه‌بندي اطلاعات از نظر سطوح سازماني.. 21

11-2 نقش استراتژيك اطلاعات... 22

1-11-2 سيستمها 23

2-11-2 روش سيستم ها و ديدگاه سيستمي.. 23

3-11-2 چرخه حيات سيستم.. 23

4-11-2 اهميت اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي.. 24

5-11-2 سيستمهاي اطلاعاتي.. 24

12-2 كاربرد مديريت... 25

1-12-2 مشاركت بيشتر در تصميم گيري.. 25

2-12-2 افزايش سرعت در تصميم گيري.. 25

3-12-2 افزايش سرعت در شناسائي مسائل.. 25

13-2 طرح ريزي سازمان.. 25

1-13-2 كاهش ارتقاع هرم سازمان.. 26

2-13-2 تمركز يا عدم تمركز  بيشتر. 26

3-13-2 بهبود هماهنگي.. 26

4-13-2 شرح دقيق تري از وظايف... 26

5-13-2 افزايش كاركنان متخصص.... 27

14-2 سيستم هاي اطلاعاتي مديريت... 27

15-2 طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي.. 27

1-15-2 طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي از نظر ماهيت... 27

2-15-2 طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي از نظر ساختار 28

3-15-2 طبقه‌‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي از نظر كاربرد. 28

1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات پشتيبان مديريت... 29

1-1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات مديريتي.. 29

2-1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات توليد گزارش.... 29

3-1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات مديران ارشد. 30

4-1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات استراتژيك.... 30

5-1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات پشتيبان تصميم.. 30

6-1-3-15-2سيستم‌هاي پردازش تبادلات يا تراكنش‌ها 32

2-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات پشتيبان عمليات... 32

1-2-3-15-2سيستم‌هاي اطلاعات اداري.. 32

2-2-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات مديريت منابع انساني.. 33

3-2-3-15-2سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري.. 34

4-2-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات تجاري.. 35

5-2-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات توليد. 36

6-2-3-15-2سيستم اطلاعات جغرافيايي.. 36

7-2-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات اسنادي.. 37

3-3-15-2سيستمهاي كسب و كار الكترونيكي سازمان.. 37

1-3-3-15-2 برنامه‌ريزي منابع سازمان.. 37

2-3-3-15-2 مديريت ارتباط با مشتري.. 39

3-3-3-15-2 مديريت زنجيره تأمين.. 41

4-3-3-15-2 سيستم‌هاي همكاري سازمان.. 42

16-2پيشينة پژوهش.... 45

1-16-2 پژوهشات صورت گرفته در داخل كشور 45

2-16-2 پژوهشات صورت گرفته در خارج كشور 48

فصل سوم: روش شناسي پژوهش

1-3 مقدمه. 54

2-3 نوع و روش تحقيق.. 54

3-3 مباني تئوريك پژوهش.... 54

4-3 مدل مفهومي پژوهش.... 57

5-3 متغيرهاي پژوهش.... 58

1-5-3 متغير وابسته. 58

2-5-3 متغير مستقل.. 58

6-3 روش  و تكنيك جمع آوري اطلاعات... 58

1-6-3 مشخصات پرسشنامه. 58

7-3 روايي و پاياني ابزار 59

1-7-3 روايي / اعتبار 59

2-7-3 پايايي.. 59

8–3 جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گيري.. 61

9-3 قلمرو تحقيق.. 61

10-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات... 61

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

1-4 مقدمه. 64

2-4  بررسي  ويژگي هاي جمعيت شناختي.. 65

1-2-4  جنسيت... 65

2-2-4  سطح تحصيلات... 66

3-2-4  جايگاه سازماني.. 67

4-2-4  سن.. 68

5-2-4 سابقه خدمت... 69

3-4 بررسي شاخص هاي مربوط به متغيرهاي تحقيق.. 70

1-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه آشنايي.. 70

2-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه در دسترس بودن.. 71

3-3-4 بررسي شاخص هاي مولفه توانايي.. 72

4-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه كاربرد MIS.. 73

5-3-4 بررسي شاخص هاي مولفه آگاهي مدير. 74

6-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه حمايت مدير. 75

7-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه حمايت مالي.. 76

8-3-4بررسي شاخص هاي مولفه سازمان يادگيرنده 77

9-3-4بررسي شاخص هاي مولفه حمايت سازماني.. 78

10-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه شيوه تصميم گيري مديران.. 79

11-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه قصد كاربرد MIS.. 80

12-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه كاربرد كامپيوتر. 81

13-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه كاربرد اينترنت... 81

14-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه اعتقاد به اثربخشي.. 82

4-4  بررسي نرمال بودن متغيرها 83

5-4  نتايج آزمون t 84

1-5-4  آزمون t براي مقايسه ميزان كاربرد MIS در مديران.. 84

6-4مقايسه ميزان استفاده گروههاي مختلف مديران از MIS.. 88

8-4آزمون همبستگي اسپيرمن بين متغيرها 93

1-8-4 سن.. 93

2-8-4  سابقه خدمت... 93

3-8-4  در دسترس بودن.. 94

4-8-4  آگاهي مدير. 94

5-8-4  حمايت مدير. 95

6-8-4  حمايت مالي.. 95

7-8-4سازمان يادگيرنده 96

8-8-4  حمايت سازماني.. 96

9-8-4 شيوه تصميم گيري مديران.. 98

10-8-4  قصد كاربرد MIS.. 98

11-8-4  كاربرد كامپيوتر. 99

12-8-4  كاربرد اينترنت... 99

13-8-4  اعتقاد به اثربخشي.. 100

14-8-4آشنايي با MIS.. 100

15-8-4  توانايي.. 100

9-4آزمون تحليل رگرسيون.. 101

10-4 آزمون صحت مدل برازش شده.............................................................................................. 109

11-4 خلاصه آزمون فرضيه ها 112

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات پژوهش

1-5  مقدمه. 120

2-5  يافته هاي تحقيق.. 120

1-2-5 يافته ها حاصل از ويژگي هاي جمعيت شناختي.. 120

2-2-5 يافته هاي حاصل از بررسي شاخصهاي مربوط به متغيرهاي پژوهش.... 120

3-2-5  نتايج حاصل از تجزيه و تحليل فرضيات تحقيق.. 122

4-2-5  نتايج حاصل از تحليل رگرسيون.. 125

5-2-5  ساير نتايج تحقيق.. 125

3-5  پيشنهادات... 128

1-3-5  پيشنهادات كاربردي.. 128

2-3-5  پيشنهادات به محققين آتي.. 129

4-5  محدوديت هاي تحقيق.. 130

پيوست........................................................................................................................................................ 131

منابع فارسي: 137

منابع لاتين: 141

 فهرست جداول

 جدول(3-1). مؤلفه هاي ميزان آگاهي و كاربرد........................................................................................... 60

جدول (4-1). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس جنسيت........................................................... 65

جدول (4-2). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سطح تحصيلات............................................... 66

جدول (4-3). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس جايگاه سازماني............................................... 67

جدول (4-4). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سن.................................................................. 68

جدول (4-5). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سابقه خدمت................................................... 69

جدول (4-6).  توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه «آشنايي با MIS»...................................... 70

جدول (4-7).  توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه «در دسترس بودن MIS».......................... 71

جدول (4-8).  توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه «توانايي»...................................................... 72

جدول (4-9). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه « كاربرد MIS ».......................................... 73

جدول (4-10). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه « آگاهي مدير »......................................... 74

جدول(4-11). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه «حمايت مدير»............................................ 75

جدول(4-12). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه «  حمايت مالي  »....................................... 76

جدول(4-13). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه «سازمان يادگيرنده».................................... 77

جدول(4-14). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه «حمايت سازماني»...................................... 78

جدول(4-15). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه « شيوه تصميم گيري مديران ».................. 79

جدول(4-16). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه « قصد كاربرد MIS».................................. 80

جدول(4-17). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه « كاربرد كامپيوتر »..................................... 81

جدول(4-18). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه «كاربرد اينترنت»......................................... 82

جدول(4-19). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه « اعتقاد به اثربخشي».................................. 82

جدول(4-20). نتايج آزمون كولموگروف–اسميرنف براي بررسي پيش فرض نرمال بودن متغيرهاي مورد

 مطالعه.......................................................................................................................................................... 83

جدول (4-21).  نتايج آزمون t براي مقايسه ميزان كاربرد MIS در مديران............................................. 86

جدول(4-22).  نتايج آزمون t براي مقايسه ميزان استفاده از MIS براساس جنسيت............................... 88

جدول(4-23). تجزيه يك طرفه واريانس براي مقايسه ميزان «  آشنايي » براساس ميزان تحصيلات....... 88

جدول (4-24)آزمون LSD بر اساس مولفه آشنايي........... 89

جدول(4-25). تجزيه يك طرفه واريانس براي مقايسه ميزان «  توانايي » براساس ميزان تحصيلات........ 90

جدول(4-26). تجزيه يك طرفه واريانس براي مقايسه ميزان «  كاربرد MIS  » براساس ميزان تحصيلات    90

جدول(4-27). تجزيه يك طرفه واريانس براي مقايسه ميزان «  آشنايي » براساس جايگاه سازماني........ 91

جدول(4-28). تجزيه يك طرفه واريانس براي مقايسه ميزان «  توانايي » براساس جايگاه سازماني......... 91

جدول(4-29). تجزيه يك طرفه واريانس براي مقايسه ميزان «  كاربرد MIS » براساس جايگاه سازماني      92

جدول(4-30).  نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي ميزان آشنايي، توانايي و كاربرد MIS با متغيرهاي مورد مطالعه................. 97

جدول(4-31). نتايج تجزيه واريانس پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس

 متغيرهاي مورد مطالعه.................................................................... 101

جدول(4-32). ضرايب رگرسيوني پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه      102

جدول(4-33). نتايج تجزيه واريانس پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه   103     

جدول(4-34). ضرايب رگرسيوني پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه      104

جدول(4-35). نتايج تجزيه واريانس پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه   106     

جدول(4-36). ضرايب رگرسيوني پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه       107

جدول (4-37). نتايج حاصل از تجزيه و تحليل فرضيات تحقيق       118 

فهرست نمودار و شكل

نمودار (4-1). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس جنسيت............................................ 65

نمودار (4-2). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سطح تحصيلات............................. 66

نمودار (4-3). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس جايگاه سازماني............................... 67

نمودار (4-4). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سن.................................................... 68

نمودار (4-5). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سابقه خدمت.................................. 69

نمودار(4-6). نرماليته باقيمانده ها........................................................................................................... 110

شكل (2-1). ابزارهاي سيستم‌هاي همكاري سازمان......................................................................... 43

شكل (2-2). چارچوب نظري پژوهش.................................................................................................... 52

شكل (3-1). مدل پذيرش فناوري (TAM) ......... 56

شكل (3-2). تئوري عمل استدلالي 56

شكل (3-3). مدل مفهومي پژوهش............................................................................ 57

شكل (4-1). نتيجه مدل آزمايش شده پژوهش ......................................................... 111


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/12  ساعت: ۰۶

 

بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان

هدف از انجام اين پژوهش، بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان روان شناسي ورودي 1380 در دانشكده روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز، و در سال تحصيلي 8483 مي باشد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 107
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي روان شناسي


توضيحات كامل

عنوان پايان نامه: بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان

فرمت فايل: word

تعداد صفحات: 107

 هدف از انجام اين پژوهش، بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان روان شناسي ورودي 1380 در دانشكده روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز، و در سال تحصيلي 84-83 مي باشد. در اين تحقيق شوخ طبعي به عنوان متغير ملاك و سلامت رواني به عنوان متغير پيش بين برگزيده شده اند. نمونه تحقيق 100 نفر دانشجو را شامل مي باشد كه با روش نمونه گيري در دسترس از جامعه دانشجويان روان شناسي ورودي 80 دانشكده روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز انتخاب گرديده اند. پژوهش حاضر يك تحقيق كاربردي از نوع توصيفي است و روش تحليل داده ها، همبستگي است كه در طي آن ضرايب همبستگي ساده و چند گانه بين متغيرهاي پيش بين و ملاك محاسبه شده است. فرضيه هاي تحقيق همگي دوسويه مي باشند. در اين تحقيق از پرسشنامه تجديد نظر شده علائم رواني SCL 25-R و مقياس شوخ طبعي مارتين ولفكورت استفاده شد. نتايج حاكي از اين بود كه بين متغيرهاي پيش بين و ملاك،‌ همبستگي ساده و چند گانه وجود دارد.

فهرست مطالب

چكيده الف

فصل اول: موضوع تحقيق

مقدمه 2
بيان مسئله تحقيق 6
اهميت و ضرورت تحقيق 7

اهداف تحقيق 7

تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها 7

فصل دوم: مباني نظري و يافته هاي پژوهشي

مباني (رويكردهاي) نظري روان شناختي مزاح 11

نظريه اهانت 11

نظريه تخليه هيجاني و آسودگي 11

نظريه ناهماهنگي و تباين 12

واكنشهاي مزاح 13

مزاح و سيستم ايمني بدن 15

مزاح و عملكرد تحصيلي 16

نقش درماني مزاح 16

تبين روان شناختي از تأثير مزاح در مقابله با استرس 17

مدل تعاملي استرس 18

مباني نظري سلامت رواني 21

نظريه موري 22

نظريه آدلر 23

نظريه فروم 23

نظريه مزلو 23

نظريه اسكينر 24

نظريه يونگ 24

افراد سالم از نظر رواني 25

نظريه اسلام 26

اهميت سلامت روان 28

عوامل زيستي 28

عوامل عاطفي و رواني 30

عوامل اجتماعي 30

رابطة بين استرس، كنار آمدن و سلامتي 30

پيامدهاي استرس 33

اختلال هيجاني 33

اختلال شناختي 34

اختلال فيزيولوژيكي 35

كنار آمدن 36

روشهاي كنار آمدن مستقيم 36

كنار آمدن مواجهه اي 37

مسئله گشايي برنامه ريزي شده 38

حمايت اجتماعي 38

روشهاي كنار آمدن دفاعي 40

مكانيزمهاي دفاعي 40

كاهش دهندگان شيميايي استرس 41

پسخوراند زيستي 42

ورزش 43

يافته هاي پژوهشي در زمينة مزاح (شوخ طبعي) 43

ترغيب پرورش توانايي شوخ طبعي 47

فصل سوم: روش تحقيق

جامعه آماري و روش نمونه گيري 50

ابزار اندازه گيري (پرسشنامة تجديد نظر شدة علائم رواني SCL25-R) 50

نمره گذاري پرسشنامه SCL25-R 50

پايايي پرسشنامه تجديد نظر شدة علائم رواني SCL25-R 51

مقياس شوخ طبعي (مزاح) مارتين ولفكورت 51

نمره گذاري مقياس سنجش شوخ طبعي 51

طرح تحقيق و منطق انتخاب آن 52

روش اجرا تحقيق 52

روش تحليل داده ها 53

فصل چهارم: يافته هاي تحقيق

يافته هاي توصيفي 55

يافته هاي مربوط به فرضيه تحقيق 57

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري تحقيق

تبيين يافته هاي تحقيق 59

محدوديتهاي تحقيق 60

پيشنهادات 60

فهرست منابع 62

ضمائم 68


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/12  ساعت: ۰۶

 

مباني نظري و پيشينه تحقيق تاب آوري تحصيلي و هيجاني

عنوان: مباني نظري و پيشينه تحقيق تاب آوري تحصيلي و هيجاني


مشخصات فايل

تعداد صفحات 50
حجم 181 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي روان شناسي


توضيحات كامل

عنوان: مباني نظري و پيشينه تحقيق تاب آوري تحصيلي و هيجاني

 

فرمت فايل: word

تعداد صفحات: 50

 

 

واژه‌ي تاب‌آوري از ريشه‌ي لاتين resilenc گرفته شده است، كه اشاره به كيفيت نرمي[1] (خم شوندگي) يا قابليت ارتجاعي[2] (كشساني) مواد دارد (گرين[3]، 2002). اين اصطلاح همچنين به معناي پريدن به عقب يا بازگشت به حالت اوليه[4] نيز مي باشد. واژه تاب‌آوري در فرهنگ واژگان به گونه‌هاي متفاوتي تعريف شده است. از جمله: « توانايي و يا قدرت برگشت به شكل يا موقعيت اوليه و اصلي بعد از خميدگي، فشردگي و يا كشيدگي.[5] »

اين اصطلاح همچنين در فرهنگ و بستر به اين شكل تعريف شده است: « توانايي بازگشت يا قابليت ارتجاع به شكل، حالت و يا موقعيت قبل از فشار يا كشيدگي يا توانايي بهبود بخشي به توانمنديها، روح و روان و مزاج و مشرب و غيره به سرعت[6].» (1958، ص1540).

در فرهنگ واژگان هريتيج[7]، تاب‌آوري به معناي توانايي بهبودي سريع از بيماري، تغييرات، يا بيچارگي و بد شانسي‌ها مي باشد.

راتر (1990) تاب‌آوري را به اين شكل تعريف مي كند : « تفاوت‌هاي فردي در قطب مثبت پديده پاسخ به استرس و شرايط نامطلوب، يعني داشتن اميد و خوش بيني در برخورد با شرايط خطرزاي طاقت فرسا.» )ص 181)

در حوزه‌ي روان‌شناسي، به دليل گستردگي مفهوم تاب‌آوري و كاربرد آن در حوزه‌هاي مختلف، توافق كلي بر ارائه تعريفي روشن از آن وجود ندارد؛ چنانكه اصطلاح تاب‌آوري به صورت‌هاي مختلفي تعريف شده است (گوردن و سانگ[8]1994؛ به نقل از كامپفر[9]، 1999). به عنوان مثال: كيفيات ارتجاعي (هاريمن[10]، 1958؛ به نقل از اولسون، باند، برنز، ولابراديك و ساواير[11]، 2003)؛ توانايي سازگاري موفقيت آميز[12] در مقابل تغييرات محيطي (داروين[13]، 1989؛ سيچتي و كوهن، 1995؛ به نقل از اولسون و همكاران، 2003) سرسختي[14] و آسيب ناپذيري (آنتوني[15] 1974؛ كوباسا[16] 1999؛ رودوالت وزون[17] 1989؛ موي وخوشابا[18] 1994؛ رامانيا، شارپ و بايراوان[19] 1999؛ به نقل از اولسون و همكاران، 2003).

در اين ميان گارمزي (1985) معتقد است كه تاب‌آوري را نمي­توان به عنوان آسيب ناپذيري در مقابل استرس و شرايط ناگوار زندگي در نظر گرفت، بلكه تاب‌آوري توانايي مقابله و بهبودي مجدد در شرايط ناگوار زندگي مي­باشد.

فوناگي، استيل،‌هايگت، و تارگت[20] (1994) نيز تاب‌آوري را به عنوان "رشد نرمال تحت شرايط سخت وناگوار " توصيف مي­نمايند. (ص 233).

ماستن(1994) و ماستن و همكاران (1999) نيز با توجه به تمايز ميان پيامدهاي تاب‌آوري آن را به سه شكل تعريف مي­نمايند: 1) نشان دادن پيامدهايي بهتر از حد انتظار در افراد در معرض خطر، 2) سازگاري مثبت عليرغم تجربيات استرس زا، و 3) بهبود مجدد بعد از حوادث ناگوار[21].

راتر (1990) در يك تعريف نسبتا جامع، تاب‌آوري را به عنوان فرآيندي پويا توصيف كرده است كه تأثيرات حوادث منفي زندگي را با توجه به تعامل ميان عوامل خطر زا و عوامل حفاظتي بيروني و دروني اصلاح مي­كند. ماهيت پوياي اين فرآيند بدين معناست كه فرد تاب‌آور مشاركت كننده فعال و سازنده محيط پيراموني خود است (اسكار و مك كارتي[22]، 1983؛ به نقل از كامپفر، 1999). مفهومي كه فراتر از صرف مقاومت منفعل در برابر آسيب‌ها و شرايط تهديد كننده مي­باشد و قائل به فاعليت نوع بشري است. از طرفي اين مقابله موفقيت آميز با موقعيت مي‌تواند توانايي فرد را براي مقابله[23] با شرايط ناگوار آينده افزايش دهد.

از اين رو، اين رويكرد كه تاب‌آوري فرآيندي پويا و فرد مشاركت كننده فعال مي‌باشد، با رويكردي كه تاب‌آوري را به عنوان يك صفت[24] مي­بيند از دو جهت متمايز مي­شود. در رويكرد صفتي، خود- تاب‌آوري[25] سازه اي است كه توسط جين[26] و جك و بلاك[27] (1980؛ به نقل از لوتار و همكاران، 2000) مطرح شده و به مجموعه اي از ويژگيهاي شخصيتي و توانمنديهاي فردي يا منابع دروني افراد اشاره مي­كند. دوم اينكه خود- تاب‌آوري به عنوان يك صفت شخصيتي، الزاما در برخورد با شرايط ناگوار مطرح نمي­شود.

بعلاوه تاب‌آوري به عنوان يك مفهوم تحولي از مهارت[28] نيز متمايز مي­شود. در يك ديدگاه رشدي، مهارت به عنوان توان استفاده سازگارانه از منابع دروني و بيروني براي دستيابي به پيامدهاي مثبت و موفقيت آميزي است كه متناسب با فرهنگ، زمان، تاريخ، بافت و سن افراد ­باشد. مهارت استفاده از منابع دروني و بيروني براي دستيابي به پيامدهاي مثبت و سازگارانه است و الزاما در برخورد با شرايط ناگوار نيز مطرح نمي­شود؛ در حاليكه تاب‌آوري يك سازگاري مثبت در حضور شرايط ناگوار است. بايد خاطر‌نشان ساخت كه تاب‌آوري بر خلاف مهارت كه پيامدهاي رفتاري قابل مشاهده را در بر مي­گيرد، شامل مؤلّفه‌هاي رفتاري، عاطفي، و شناختي نيز مي­باشد (لوتار و همكاران، 2000).

عليرغم وجود تعاريف متعدد در مورد تاب‌آوري، شايد بتوان گفت، وجه اشتراك همه اين توصيفات عبارت از توانايي بازگشت به حالت اوليه[29] و سازگاري موفقيت آميز عليرغم استرس زياد و شرايط ناگوار مي‌باشد (استوارت، ريد، و منگهام[30]، 1997؛ بروسلي، ورساج وگلدستون[31] 1998؛ به نقل از پليس، رينولدز، كازينز و اونيل[32]،2002). و البته وجه تمايز تعاريف فوق نيز مربوط به سه رويكرد اصلي به تاب‌آوري مي­باشد يعني ادراك تاب‌آوري به عنوان توانايي[33]

(ظرفيت)، فرآيند[34]، و يا پيامد[35] سازگاري مثبت عليرغم شرايط ناگوار (ماستن و همكاران، 1999). اگر چه در اين ميان، تمايز ميان فرآيند و پيامدهاي ناسازگاري نمي­تواند خالي از اغماض و پيچيدگي باشد (السون و همكاران، 2003).

 

[1]- Plaint

[2]- Elastic

[3]-Green

[4]-Jump Bounce Back

[5]- The Random House Dictionary (1961 )

[6]- Webster`S New Twentieth Century Dictionary of The English Language

[7]- Heritage Lllustrated Dictionary Of The English Languaye

[8]- Gordon & Song

[9]- Kumpfer

[10]- Harriman

[11]- Olsson ,Bond, Burns, Vella- Brodrick & Sawyer

[12]- Succesful Adaptation

[13]-Darwin

[14]-Hardiness

[15]-Anthony

[16]-Kobasa

[17]-Rhodewalt & Zone

[18]-Maddi & Khoshaba

[19]-Ramanaiah, Sharp,& Byravan

[20]- Fonagy, Steele Higgitt & Target

[21]- Truma

[22]-Scarr & Mccarty

[23]-Coping

[24]- Trait

[25]-Ego- Resiliency

[26]- Jeanne

[27]- Jack Block

[28]- Competence

[29]-Bounce Back

[30]-Stewart , Reid & Mangham

[31]-Beardslee, Verغير مجاز مي باشدe & Gladstone

[32]-Place,Reynolds, Cousins & Oneill

[33]-Capacity

[34]-Process

[35]-Outcome

 

فهرست مطالب

تعريف تاب‌آوري : شاخص‌ها و مدل‌ها

عوامل خطرزا

عوامل حفاظتي

مدل‌هاي تاب‌آوري

مدل‌هاي مفهومي تاب‌آوري

مدل گارمزي و همكاران

مدل‌هاي فرآيندي تاب‌آوري

مدل ريچاردسون، نيگز، جنسين و كامپفر(1990)

مدل كامپفر

ماهيت چند بعدي بودن سازه‌ي تاب‌آوري

تاب‌آوري تحصيلي و تاب‌آوري هيجاني

پيشينه تحقيق

منابع


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

[ ]